Egyház és világ – Megkezdődött a pécsi egyházmegyei férfitalálkozók negyedik, évadzáró sorozata

Hazai – 2023. március 30., csütörtök | 11:52

Március 23-án és 24-én tartották Pécsen a Magtár Látogatóközpontban az egyházmegyei férfitalálkozók 2022/23-as évadát záró 4. sorozat első alkalmát, melyben az Egyház és a világ jelenkori kapcsolatát vizsgálták. A résztevőket Dallos Tamás komlói plébános, Kellermayer Miklós sejtkutató, keresztény gondolkodó és a rendezvénysorozat életre hívója, Felföldi László pécsi megyéspüspök várta.

A találkozón a következő kérdéseket igyekeztek megválaszolni: Mit várunk és mit kapunk az Egyháztól? Mit adunk és mit kínálunk közösségeinknek? Miben tér el az Egyház és a világ logikája?

Dallos Tamás plébános előadásában az Egyház szerepe és küldetése kapcsán kiemelte, a fenti kérdések megválaszolásához Jézus Krisztusra kell tekintenünk, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, és aki az életét odaadta ezért a világért, megmutatva azt, hogy mennyire fontos ez a világ Istennek. 

Krisztusról János evangéliumában ezt olvashatjuk: „A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” (Jn 1,10–11) Ugyanebben a bonyolult helyzetben van a keresztény ember is földi élete során: ebben a világban élünk, de nem e világból valók vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a világ szennyétől, kísértéseitől távol kell tartanunk magunkat, de nincs jogunk elvetni azokat. Azonban a keresztény emberek azok, akik összetartják ezt a válsághelyzettel küszködő világot krisztusi küldetésük, missziós identitásuk megvalósítása által – mutatott rá a plébános.

Egyházunkban közösségként kell megélnünk az evangéliumot, s úgy is kell továbbadni másoknak; ott kell hirdetni, ahol erre szükség van: a bajba jutott, nehéz helyzetben levő, kérdésekkel küzdő emberek életében. Ehhez azonban ki kell lépni a templom falai közül, az emberi élet minden területén ott kell lenni és segítséget nyújtani.

Közösségeink akkor tudnak hívogatóvá válni mások számára, ha meggyőző alternatív életformát tudunk általuk kínálni.

Akiket megszólítunk, érezniük kell, hogy mást kapnak, mint amit a világ kínál: erkölcsi tartást és egész életre szóló iránytűt, mely minden helyzetben megmutatja a pontos utat.

Fontos, hogy nyitott szívű közösségben éljünk, és ezek által tudjuk felmutatni azokat a keresztény értékeket, erkölcsi forrásokat, amelyek éltető erővel bírnak. Ne azt lássa rajtunk a világ, hogy egy egykor élt történelmi személy mondatait ismételgetjük, hanem azt, hogy köztünk az élő Krisztus van jelen, ott van a mindennapjaikban. Ehhez azonban szükséges, hogy olyan emberek legyünk, akik a maguk helyén és szerepében képesek az Isten eszközévé válni és alternatívát kínálni ebben az önközpontú, reményvesztett és erőszakos világban. Meg kell mutatnunk a társadalomnak, hogy az evangéliumnak ereje, a hitünknek pedig éltető ereje van – hangsúlyozta Dallos Tamás.

Kellermayer Miklós sejtkutató, keresztény gondolkodó és író, az est második előadója hatvan éve kutatja az élő sejteket. A 83 esztendős orvosprofesszor előadásában megrendítő tanúságot tett hitéről. Beszédében rámutatott, minden emberi személy a szentháromságos egy igaz Isten egyedi alkotása. Személyes teremtettségünk lényege, hogy nemcsak egyediek vagyunk, hanem egyedüli és megismételhetetlen teremtmények. A személyes teremtettség pedig kizárja, hogy az embereket fajba lehessen sorolni.

Az egyes ember az emberi élőlényvonulat része, minden tagja személyesen teremtett külön titok, melynek megélése nélkül nem tudunk kibontakozni.

Az élet indulása szakrális esemény, azt tanítja, hogy legyünk alázatosak az élővilággal szemben. A szakember kiemelte: ma már bizonyosak lehetünk abban, hogy mintegy 150 ezer éve él a földön ember. Be kell látnunk, hogy mi, emberek az élővilág eltartottjai vagyunk.

Meg kell értenünk, meg kell tanulnunk és tovább kell adnunk, hogyan éljük meg azt a szent, szakrális világot, amit a földi élet jelent, amihez a mi személyes életünk hozzátesz. Tegyük életünk középpontjává azt a célt, amiért a földön vagyunk.

Kellermayer Miklós úgy fogalmazott, hogy az emberiség lényegi megtérés előtt áll, mert ahogyan most élünk, nem mehet tovább. A világban az evolúciós fajelmélet tombol, a tudomány nevében világháborúk törnek ki, művi abortuszokat végeznek, genetikai és emberkísérleteket folytatnak. Az ember mindennapi megélhetését pályázatok szabályozzák, melynek következtében eltűnt a személy, eltűnt a saját személyes létünk szabadsága, a hívő ember nem érzi a súlyát, hogy egyedül az Úrnak tartozik elszámolással.

A megtérés egyetlen járható útja az Egyház: a világ, a tudás és a hit megújítása Jézus Krisztusban.

Mi, orvosok – emelte ki az előadó – csak időt tudunk adni a betegeknek, gyógyulás csak Krisztus által lehetséges. Hitünk nem vallási ügy, hanem az emberiség életének központi kérdése, ezért Krisztus tanítása és követése nem vallás. Krisztus gyógyító intézménye az Egyház, és csak abban lehet a halhatatlanság orvosságához hozzájutni, mert a szeretet szentségében van minden egyes ember földi életének záloga: az örök élet és boldogság biztosítéka.

Felföldi László pécsi püspök előadásában a Péter apostol vallomására adott jézusi választ állította a középpontba: „Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt 16,19) Krisztus nem egyházat alapított, hanem egy közösséget, mégpedig egy tanítványi közösséget. De a közös feladat és küldetés nem teljesülhet intézmény nélkül, ezért az Egyház szigorúan hozzátartozik hitünk rendszeréhez. Így az intézményi felelősök, a vezetői lét nem elkerülhető, ahogyan egy családban sem az.

Nem lehet úgy élni, hogy Krisztusra igent mondunk, az Egyházra pedig nemet

– figyelmeztetett a főpásztor. Mit kapunk és mit várunk az Egyháztól? Kapcsolatsort Istennel, emberekkel. Isten szövetséget kötött és akar az emberrel, és ez az, ami kicsúszott a kezünkből. Nagyon fontos, hogy jól éljük meg sorsunkban az Egyház küldetését annak minden nyomorúsága és emberi gyengesége ellenére, mert ez Krisztus Egyháza és küldötte ebben a világban.

Jézus Krisztus három éven át készítette fel a tanítványokat feladatuk teljesítésére, mely idő alatt közösséggé is kovácsolta őket, hogy ha eljön az ideje, megértsék és továbbadják a feltámadás titkát. Az ősegyháznak nem volt Bibliája, mégis megértették a lényeget. Ma, amikor minden információ a rendelkezésünkre áll, a lényeg, hogy az Isten velünk van, kezd elsikkadni. A tanítványok egyek és egységesek voltak, nekünk is ezt az állapotot kell újra megtalálnunk, ez a szívünk küldetése és vágya. Krisztus tanításának hirdetésére az Egyház missziót kínál: menjetek, tanítsátok és adjátok át, hogy Krisztus követésében van az élet teljessége és gazdagsága.

Küldetésünk lényege, hogy feladatunk van családban, egyházközségben, egyházmegyében, világban.

Krisztus hívott minket. Magához hívta mindazokat, akiknek küldetést szánt. Ez nem csak a papokra vonatkozik; minden megkeresztelt embernek missziós küldetése van. Tudjuk, hogy kizsigerelt társadalmunkban biztosítani kell a család életét, anyagi biztonságát, de ha csak erre figyelünk, elvész a lényeg: a család biztonsága és öröme – emelte ki a főpásztor.

Felföldi László kifejezte meggyőződését, hogy jelen élethelyzetünk végre rákényszerít minket arra, hogy belássuk, ennek így nincs tovább értelme, nem ezért adta Jézus a kulcsot Péternek (vö. Mt 16,19). Az Egyház nem arra van, hogy különféle szolgáltatásokat megrendeljünk tőle – beülünk a szentmisére, meghallgatjuk a prédikációt, pénzt dobunk a perselybe, és hazamegyünk, aztán egyszer csak ott van előttünk a mennyország kitárva. A közönségből egymást segítő, keresztény, krisztusi közösség kell hogy legyen. Ehhez ki kell lépni a megszokott közegből, hogy mindenkinek fel tudjuk kínálni Jézus Krisztus életét. Keresztény küldetésünk azokhoz szól, akik semmilyen hitet nem vallanak. Azokért is felelősek vagyunk, akik nem tartoznak az Egyházhoz,

de csak akkor tudjuk számukra átadni Krisztus szeretetét, ha mi magunk megszilárdulunk és gyökeret verünk az élő Igében,

és akkor ez a küldetés, ez a szolgálat, minden ember élete valóban krisztusi, valóban szeretetszolgálat lesz – zárta előadását Felföldi László megyéspüspök.

A találkozók évadzáró sorozatának negyedik pécsi állomása hagyományosan közös énekkel ért véget, majd meghirdették a férfitalálkozók következő, immár harmadik évadának tervezett tematikáját is, melynek további részleteiről később tudósít az egyházmegye.

A férfitalálkozók következő helyszíne Mohács lesz március 31-én. A korábbi tematika, a további helyszínek és időpontok ITT megtekinthetők.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Tám László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria