Elhunyt Farkas Attila érseki tanácsos, a Szent István-bazilika nyugalmazott segédlelkésze

Hazai – 2022. március 30., szerda | 11:38

Életének 94., papságának 70. esztendejében, 2022. március 28-án visszaadta lelkét Teremtőjének Farkas Attila érseki tanácsos, művészettörténész, a budapesti Szent István-bazilika nyugalmazott segédlelkésze. Az Országút kulturális-közéleti kétheti lapban közzétett nekrológot olvashatják.

Farkas Attila élete két budapesti eucharisztikus kongresszus között telt el. Azt is mondhatnánk: az Eucharisztia jegyében. Egy papi élet számára nehezen lehetne szebb keretet elképzelni.

Farkas Attila Budapesten született 1929. február 28-án. Pappá Esztergomban szentelték 1952. június 7-én.

1952–1953-ban Esztergom-Szentgyörgymezőn volt káplán, majd 1953-tól az esztergom-vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházi plébánián karkápláni tisztet töltött be. 1953 és 1955 között Ásványrárón; 1955-ben Kemencén látott el kápláni feladatokat. 1955–1956 ismét a központi szolgálat ideje volt számára Esztergomban. 1956 és 1957 között Tokodon látott el kápláni feladatokat, 1957-től az esztergom-vízivárosi Loyolai Szent Ignác-plébánia kisegítő lelkésze lett.

1970-ben a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániára helyezték kisegítő lelkészi pozícióba. Innen helyezték át a budapest-szentistvánvárosi Szent István király-plébániára, vagyis az esztergomi bazilika társszékesegyházába, ahol nyugállományba vonulásáig, 2011 augusztusáig látta el szolgálatát.

Művészettörténészként is jelentős pályaívet tudhatott magáénak: 1957-től az esztergomi Keresztény Múzeumban művészettörténészként referens volt; 1959-től az Egyházmegyei Művészeti Bizottság, illetve 1965-től az Egyházmegyei Liturgikus Bizottság és Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanácsa titkárságának tagja, utóbbinak később titkára; 1969-től az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ múzeumi szakelőadója, majd titkára, később intézményvezetője; 1999 és 2007 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt.

Esztergomi éveiben alakult ki kettős elkötelezettsége. A II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) tanítása nyomán alapos felkészüléssel prédikációiban korszerű hitbeli ismereteket közvetített. Vasárnap esti miséi, homíliái az esztergom-vízivárosi plébániatemplomban a város fiatalságának érdeklődését egyre jobban felkeltették. Nem volt ezekben semmi politikai kiszólás, csak a Szentírás korszerű értelmezését, a keresztény hit életalakító erejét igyekezett tanítani.

Nem kis gondot okoztak a korabeli hatalomnak ezek a vízivárosi vasárnap esték, amikor az egyébként csendes környéken egy templom körül fiatalok csoportjai beszélgettek mise után. Hogyan kellene ez ellen fellépni?

Az esztergom-vízivárosi templom (Wikipédia)

Egyik kanonoki besúgójuk javaslata aligha nevezhető szellemesnek. A vízivárosi templom hirdetőtábláján felfedezte egy szutykos, rongyos, hároméves brazíliai kislány fényképét a nagyböjti adakozásra szólító buzdítással. Szemérmetlennek minősítette. Farkas atya oldalszakállát pedig paphoz nem illőnek. Bármily hihetetlen, akkoriban elég volt az egyházi ügyeket irányító hivatal számára ilyen primitív vád ahhoz, hogy Farkas Attilát elhelyeztessék. Szegény püspök persze nem is tudta, miért követelik tőle ezt a dispozíciót.

Csakhogy Farkas atya akkor már az egyházi gyűjteményi, múzeumi ügyek országos referense volt, ezért Budapestre helyezték: referensként az Országos Katolikus Gyűjteményi Központba. Igaz, itt a hírhedt Várkonyi Imre lett országos igazgatója, de ő az esztergomi besúgónál eszesebb lévén, nem szólt bele a munkába, amihez egyébként sem értett.

Így került Attila 1970-ben a budapesti Szent István-bazilikába, ahol megtalálta érdeklődő közönségét, különösen a rendszerváltozás után. A felkészült homíliákat sokan igényelték, és gyónói is sokasodtak.

Farkas Attila gyémántmiséjén a budapesti Szent István-bazilikában

De hogyan lett a múzeumi ügyek ismerője? Ez még az esztergomi évek gyümölcse volt. Amikor 1957-ben odakerült, megismerkedett a Keresztény Múzeumhoz delegált muzeológusok munkájával – olyan kiválóságokkal, mint Mucsy András, Zolnay László, Mojzer Miklós, a restaurátor Varga Dezső és mások. Innen eredt egyre fokozódó érdeklődése a művészetek iránt, ami oda vezette, hogy a budapesti egyetemen elvégezte a művészettörténet szakot. Budapestre kerülése ezt is megkönnyítette.

Farkas Attila gyászmiséje és végső nyugalomra helyezésére április 12-én, nagykedden 14 órakor kerül sor a Szent István-bazilikában.

Farkas atya életútja fájdalmasan indult. Édesanyja az ő 1929. február 28-i világra jövetele után röviddel meghalt. Részben óbudai nagyszülei, részben egy apácák által vezetett árvaház nevelte. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium után lépett az esztergomi szeminárium növendékei közé. 1952-ben szentelték pappá. Ezt követte kápláni működése öt helyen, Esztergom-Szentgyörgymezőn, Esztergom-Vár Főplébánián, Ásványrárón, Kemencén és Tokodon. Itt érte az 1956-os forradalom és szabadságharc. 1957-től Esztergom-Vízivárosban lett kisegítő lelkész és mellette a Keresztény Múzeum referense. Esztergomi éveiben nagy szolgálatot tett a zsinati liturgikus reform megvalósításáért. Nagy viták és nehézségek árán készültek a fordítások. Farkas atya 1965-től az Országos Liturgikus Tanács tagja lett; országosan ismertté vált lelkes szervező tevékenysége, a lelkipásztorok továbbképzését szolgáló megbeszélések.

Farkas Attila és Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója

Nagy munkabírását mutatja, hogy 1967-től az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács titkárságában is dolgozott, majd annak titkára lett, ami sok utazással, szervezőmunkával is járt.

Mindehhez járult még 1969-ben az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ megalakulása, amelyben egyre több tisztséget vállalt. És mindezt úgy, hogy fiatal korától kezeltetnie kellett magát Hévízen, ahol orvosa azt jósolta neki, ha nem vigyáz, könnyen bekövetkezhet korai halála.

Idős korában is zarándokutakat szervezett a Szentföldre, Rómába, s ki tudja még hová. Mindig nagy érdeklődés élt benne a műemléképületek, különösen a szent helyek iránt.

Derűs egyéniségét ölelje magához az Úr!

Szöveg: Rosdy Pál/Országút

Forrás és fotó: Budapesti Szent István-bazilika/Országút

Kiemelt fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria