Elhunyt Zenon Grocholewski bíboros

Kitekintő – 2020. július 18., szombat | 15:00

2020. július 17-én elhunyt Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció nyugalmazott prefektusa. II. János Pál és XVI. Benedek közeli munkatársa volt. Halálának hírét a lengyel püspöki konferencia jelentette be. Ferenc pápa részvéttáviratában így jellemezte a 80 éves korában elhunyt főpapot: „Tanúságot tett a papi buzgóságról, az evangéliumi hűségről és az egyház építéséről.”

A lengyel bíboros temetési szertartását július 18-án, szombaton délelőtt tartották a Szent Péter-bazilikában Leonardo Sandri bíboros, a Bíborosi Kollégium aldékánja vezetésével. A végső ajánlás és búcsúvétel rítusát Ferenc pápa végezte el.

Ferenc pápa részvéttáviratában Władisław Grocholewskihez, a bíboros testvéréhez fordult, kifejezve lelki közelségét. Hálával emlékezett meg az elhunyt kiváló munkájáról, amelyet a Pápai Gergely Egyetemen és a Lateráni Egyetemen végzett az egyházjog docenseként, valamint számos tudományos publikáció szerzőjeként. A pápa kiemelte a bíboros nagylelkű szolgálatát a Szentszék különböző posztjain. „Tanúságot tett a papi buzgóágról, az evangéliumhoz való hűségről és az egyház építéséről” – méltatta a Szentatya, végül imájáról biztosította a gyászolókat és apostoli áldását adta rájuk.

„Az Istennek, a lengyel népnek és a világnak szentelt odaadó szolgálat hosszú évei után Zenon Grocholewski bíboros visszatért az Atya házába” – a lengyel püspöki konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek ezzel a tweettel fejezte ki gyászát honfitársa halála miatt. Az érsek arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunyt bíborosért, hogy az Úr fogadja be és adjon neki békét.

* * *

Zenon Grocholewski 1939-ben született egy négygyermekes család harmadik fiaként Lengyelországban, a poznańi főegyházmegyében. Az érseki szemináriumban végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. 1963-ban szentelték pappá. Három évvel később Rómában szerzett diplomát, majd doktorátust kánonjogból a Pápai Gergely Egyetemen. Szakdolgozatát latinul írta házasságjogból. Ezt követően a Rota Romana bíróság ügyvédjeként szerzett diplomát. 1972 és 1999 között az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságán dolgozott jegyzőként, majd kancellárként. 1982-ben II. János Pál titkárnak, majd prefektusnak nevezte ki, és 1983-ban püspökké szentelte, 1991-ben érseki rangra emelte. 1999-ben a lengyel pápa a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusává nevezte ki és a Pápai Gergely Egyetem, a Pápai Biblikus Intézet, a Pápai Egyházzenei Intézet, valamint az Arab és Iszlám Tanulmányok Pápai Intézetének és a Keresztényrégészet Pápai Intézetének nagykancellárjává tette honfitársát. II. János Pál 2001-ben kreálta bíborossá Zenon Grocholewskit, aki 2015-ben korára való tekintettel lemondott a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció élén betöltött prefektusi pozíciójáról.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria