Előadás Csíksomlyón a 800 éves megerősített ferences reguláról

Külhoni – 2023. december 1., péntek | 16:32

Nyolcszáz évvel ezelőtt erősítette meg III. Honorius pápa a ferences regulát. E jeles eseményről emlékeztek meg november 29-én, szerdán az erdélyi ferencesek. A csíksomlyói kegytemplomban az esti szentmise után Urbán Erik tartományfőnök Az evangélium megélését segítő 800 éves Megerősített Regula címmel tartott előadást.

A ferences regulát először 1209-ben III. Ince pápa hagyta jóvá, de csak szóban. 1223. november 29-én Assisi Szent Ferenc kérésére III. Honorius pápa írásban is megerősítette.

A ferences nagycsalád 2023–2026 között rendezett centenáriumsorozatának jelentős évfordulója a Regula megerősítésének dátuma. A jubileumi rendezvények egyike volt a csíksomlyói kegytemplomban tartott szerda esti szentmise és előadás.

Urbán Erik ferences tartományfőnök a szentmise prédikációjában hangsúlyozta: a megerősített ferences életszabály az Úr nevében kezdődik: „Az Úr nevében kezdődik a kisebb testvérek élete. A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk, Jézus Krisztus szent evangéliumát.” A végén ismét az evangélium központi szerepét emeli ki a Regula, kijelentve: „Tartsuk meg a mi Urunk Jézus Krisztus szegénységét, alázatosságát és szent evangéliumát, amit erősen megfogadtunk.”

Az a felismerés, hogy „a Regula az evangélium gyakorlatba ültetése” – ahogy Cesare Vaiani OFM fogalmaz –, a centenárium legfontosabb mondanivalója számunkra, ferencesek számára.

A szent evangélium megtartása adja meg a Regula gerincét. Ez mindennek a magja, a ferences lelkiség magja.

 

Ezen életformát élve szentelődtek meg oly sokan a ferences nagycsalád tagjai közül, akiket ma megköszönünk és tisztelünk – hangsúlyozta Urbán Erik testvér, megjegyezve: az evangélium megtartása ma sem választható el a tudatos és felelős cselekvéstől, amely életünk minden területét érinti, és ideális esetben az egész jelenlegi és jövőbeli emberiséget felöleli.

„Nekünk is az a feladatunk, hogy tanúságot tegyünk a világnak az evangélium öröméről és az egyszerű, hiteles emberi élet szépségéről, vagyis Isten megtalálása testvéreinkben és mindenben, minden emberi kapcsolatban. Ferences nagycsaládunk szentjei a szeretet tökéletességét azáltal érték el, hogy megtartották és élték a Regulát, Szent Ferenc reguláját. Ők képviselik az isteni pecsétet, amelyet a mi életformánkra helyeztek, és tanúsítják, hogy a ferences élet valóban gazdag emberi és evangéliumi értékekben, amely – miközben hiteles szolgálatot tesz Isten és az ember számára – elősegíti a személy fejlődését és tökéletesedését. A szeráfi rend minden szentjének ünnepe nagy kihívás nekünk, ferenceseknek: életünkkel, konkrét szeretettel hirdetnünk kell a világnak, hogy az ég nem üres, és vár ránk a mi Urunk Jézus Krisztus” – tette hozzá a ferences elöljáró.

A szentmise után a tartományfőnök Az evangélium megélését segítő 800 éves Megerősített Regula címmel tartott előadásában hat szempont – élet az evangélium szerint; hűség az Egyházhoz mint anyához; tulajdonnélküliség; testvérek közötti kapcsolat; engedelmesség; tanúságtétel – szerint ismertette, miként és mit üzen a Regula a ma emberének. Rámutatott: Assisi Szent Ferenc nem volt egyháztanító, mégis tanította a világot. Olyan igazságokra tanította a világot, amelyeket vagy elfelejtettek, vagy kevésbé vettek már figyelembe. Szent Ferenc többet hagyott hátra, mint egy rend. A rend számára egy regulát, hogy legyen a rendetlenségben rend, ugyanakkor gyümölcsöző és átalakító irányt, eszményt mutatott, amely nyomot hagyott az emberiség történelmében – mondta Urbán Erik OFM, majd röviden ismertette a rendalapító élettörténetét.

A Krisztus nyomdokaiba lépő Szent Ferenc 1223-ban III. Honorius pápa elé vitte a közössége számára írt életszabályzatot, amelyet bullával erősítettek meg. A 12 fejezetből álló megerősített Regula tulajdonképpen nem más, mint buzdítás az evangéliumi életre. A ferences tartományfőnök előadásában hangsúlyozta: ez a Regula ma is üzenni akar mindenki számára, és csak akkor fogjuk jól érteni, ha bátran párbeszédet folytatunk vele. „A megerősített Regula az örömteli, boldog, evangéliumi élet megélésében segít, de tudatosítani kell, bármennyire is segít, nem helyettesíti az evangéliumot” – mondta következtetésként. Hozzátette:

a Regula Krisztus lábainak térképe, akinek a nyomdokain járunk, amikor párbeszédbe bocsátkozunk az egyes fejezetekkel.

Az előadás visszanézhető a Csíksomlyó Élő YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Főegyházmegye; Ferences sajtószolgálat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria