Erdő Péter az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatóihoz: Ragaszkodjunk Krisztus tanításához

Hazai – 2023. szeptember 13., szerda | 13:05

Erdő Péter bíboros, prímás szeptember 12-én a kelenföldi Boldog Meszlényi Zoltán-templomban mutatott be Veni Sancte szentmisét az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatóiért, szolgálatuk gyümölcseiért és a rájuk bízottakért. Koncelebrált Babos Áron főegyházmegyei ifjúsági referens és Kelemen László, a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, aki összehívta a hitoktatókat az ünnepségre.

Erdő Péter bíboros homíliájában arról beszélt, hogy maga Jézus választotta ki a tizenkét apostolt azokból az emberekből, akik a nyomába szegődtek. Kereszthalálához közeledve Jézus megjövendölte a saját szenvedését, és felkészítette tanítványait. A keresztáldozatot és a feltámadást követően Júdás árulása és öngyilkossága miatt a tanítványok úgy érezték, noha az ő szerepük továbbra is érvényes, most kell csak igazán dolgozniuk. Ám hiányzott a tizenkettes számhoz valaki. Imádkoztak, sorsot húztak, és maguk közé választották Mátyást, hiszen ő is tanúja volt mindannak, ami Jézus fellépésétől kezdve a feltámadásáig történt.

Milyen feladata van tehát a tizenkét apostolnak? – tette fel a kérdést a bíboros. „Egyrészt, hogy Jézusnak a legszorosabban a tanítványai legyenek, személyéhez ragaszkodjanak, és a tanítását továbbadják. Nekik adja azt a feladatot is, hogy gyógyítsanak betegeket, űzzenek ördögöket, tehát azokat az erőket és jeleket adja tovább szeretettel, amelyeket tőle is láttak.”

A főpásztor a tanítás mellett kiemelte a tanúságtétel fontosságát is: az első nemzedék személyesen tett tanúságot arról, hogy mit látott és hallott – ebből nyerték erejüket az igehirdető szavak.

A bíboros kiemelte: „Jézus Krisztus tanítása fennmaradt a Szentlélek sugalmazása mellett, az Egyház közössége pedig a könyvekben felismerte, hogy valóban ez volt Krisztus hiteles története és tanítása. Ez a zsinórmérték, ezt kell később is a közösségi istentiszteleteken felolvasni és tanulmányozni. Kialakult az Újszövetségi Szentírás, amit az Egyház őriz és kísér a hagyomány tanúságtételével. Ugyanakkor újra és újra tanúságot kell tenni arról, hogy hiszünk Jézusban, és szeretjük őt. Már az első évszázadokban elkezdődött a vértanúk tanúságtétele is, ők is kísérték és kísérik mindmáig az Egyház történetét. Ezt itt Boldog Meszlényi Zoltán templomában nem kell hangsúlyozni, hiszen az ő élettörténete is egy hozzánk közel álló vértanúság volt.”

Erdő Péter bíboros szerint kritikus és nehéz időket élünk. A katekéták feladata az, hogy megértessék:

nekünk, keresztényeknek jóval több adatott, mint hogy szemléljük a világot. Lássuk meg az emberek mindennapi dolgait, mire van szükségük, mivel vigasztalhatjuk meg őket, és a saját józan eszünkkel vonjuk le a következtetéseket. Mi ugyanis nem csupán valamilyen „természetes vallást” követünk, mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk.

Mi Krisztus tanítását valljuk – hangoztatta még egyszer a főpásztor, és hozzátette: „Mindmáig bízhatunk abban, hogy az Egyház az Újszövetségben hitelesen megőrizte Jézus tanítását és egész életútját.

Ragaszkodjunk Krisztus tanításának teljességéhez, és abból semmiféle divatnak, ideológiának és beszüremkedő áramlatnak a kedvéért ne tegyünk engedményt.

Amit Jézus világosan tanított, abban van az élet, a boldogság, Isten üzenete az emberiség számára. A mai világban sokakban elhomályosul az igazság tudata; lehet, hogy sokan a kényelmes megoldást választják. Nekünk azonban

komoly tanúságtétel a küldetésünk, mert az apostol nemcsak tanít, hanem tanúságot is tesz.

Azt kérem, hogy ilyen szellemben tanítsanak! Figyeljenek hitünk tartalmára, és azt adják át a hallgatóknak, a növendékeknek, a diákoknak a saját életkoruknak és helyzetüknek megfelelően. Tartalomorientált hitoktatásra van szükség, ugyanakkor az is fontos, hogy a tanítványok érezzék, ez a tanítás a szívünkből jön, mellyel tanúságot is teszünk. Az a Jézus Krisztus, akiről beszélünk, szeretetünk középpontjában áll, tudunk hozzá imádkozni.

Ha mi magunk tudunk imádkozni, akkor őket is meg tudjuk tanítani.

Ez igaz a családban, de igaz akkor is, amikor hittanórán veszünk részt. Adja Isten, hogy ebben a tanévben is sok áldás legyen mindannyiuk munkáján!” – zárta szentbeszédét Erdő Péter.

 *

A szentmise végén Kelemen László, a főegyházmegye hitoktatási felügyelője  köszönetet mondott a főpásztornak, hogy eljött közéjük imádkozni, és hogy az ő megbízásából, valamint áldásával kezdhetik meg az új tanévet.

„A Szentlelket hívtuk ebben a szentmisében, de nem felejtkezhetünk el arról, hogy a mai napon Szűz Máriát is köszöntjük. Kísérjenek bennünket ebben az iskolai évben az ő szavai: »Íme az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint«” – buzdította Kelemen László a hitoktatókat, és hozzátette: „A Szűzanya példája segíthet bennünket, hogy alázattal fogadjuk el Isten akaratát, és fogadjuk el azt a megerősítést, amelyet tőle kaptunk: az Örömhírt, amit átadhatunk, valamint a gyermekek mosolyát, akikhez küldve vagyunk.”

Kelemen László a továbbiakban köszöntötte az új hitoktatókat, akik a 2023/24-es tanévben kezdik meg szolgálatukat. Arra kérte őket, fogadják el tapasztaltabb kollégájuk kísérését és segítségét.

Az ünnepség végén átadták a hitoktatói szolgálat elismerésére alapított Canisius-díjat.

Forgácsné Pimper Márta arany fokozatban részesült harmincéves szolgálatáért, Nagy Teréz, Tóth Ildikó és Vadászi Éva pedig a díj bronz fokozatát vehették át tízéves katekétai tevékenységükért.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szöveg: Zsuffa Tünde

Fotó: Prófusz Ádám

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria