Ferenc pápa fogadta az alapítása 900. évfordulóját ünneplő monteverginei apátság küldöttségét

Ferenc pápa – 2024. május 14., kedd | 11:59

A Szentatya május 13-án, hétfőn délelőtt audiencián fogadta a kilencszáz éves monteverginei bencés apátság küldöttségét az intézmény jeles évfordulója alkalmából. A dél-olaszországi Campania tartományban, Nápolytól keletre fekvő bencés apátságot 1124-ben Vercelli Szent Vilmos alapította.

Ferenc pápa a monteverginei apátság apátjához, szerzeteseihez és munkatársaihoz intézett beszédében emlékeztetett, hogy történetük kiindulópontjában nem csodák vagy rendkívüli események állnak, hanem egy pásztor terve: Avellino püspöke templomot akart emelni a magaslati helyen, ahol egy kis csoportot egybegyűjthet Isten szolgálatára, s amit az ima, az evangelizáció és a szeretet központjává kívánt tenni.

„Ezért találkozásunk alkalmával szeretném hangsúlyozni e két dimenzió fontosságát életetekben és apostoli tevékenységetekben. Ezt néhány, Szent Ágostonnak tulajdonított szóval teszem: »Esto donum Deo ut sis donum Dei«, azaz »Tegyétek magatokat ajándékká Istennek, hogy Isten ajándéka legyetek«” – idézte a pápa.

Tedd magad „ajándékká Istennek” – ez a szerzetesi hivatás lényege, amely minden cselekedet alapjává Isten művét teszi, vagyis az imát. A magasan fekvő Montevergine Mária-kegyhelye Irpinia egész területéről látható, és seregnyi hívő gyakran gyalog zarándokol oda, hogy vigasztalást és reményt találjanak, új erőt nyerjenek. Őket köszönti a mandulaszemű, könnyek és imák befogadására kész Istenszülő ikonja, aki térdén a Gyermek Jézust, Isten emberré lett Fiát tartja. „Ajándékká válni Istennek” annyit jelent, hogy imádkozunk, hogy mindenki, akivel találkozunk, jelen legyen a szívünkben, miként mi Szűz Mária és az Úr szívében.

A Szentatya utalt rá, hogy a II. világháború idején a torinói leplet titokban a kegyhelyen rejtették el a bombázástól védve. Ez is egy gyönyörű kép az elsődleges hivatásotokról:

őrizzétek Krisztus képmását magatokban, hogy meg tudjátok mutatni testvéreiteknek.

Ferenc pápa beszédének második pontját illetően hangsúlyozta: „Isten ajándékának lenni” azt jelenti, hogy nagylelkűen odaajándékozzuk magunkat mindazoknak, akik felkeresik a kegyhelyet, hogy az Eucharisztia és a kiengesztelődés szentségéhez járulva a figyelem és az imádság által érezzék, hogy az Istenszülő befogadja őket és szívén viseli sorsukat.

A szerzetesek fizikailag távol vannak a világtól, de lelkileg nagyon közel állnak annak problémáihoz és szorongásaihoz.

Őrzői a csendben az Úrral való szeretetközösségnek (vö. Regula 53,1).

Ez késztethet arra, hogy Isten jelenlétének élő és beszédes jelei legyetek azok számára, akikkel találkoztok – mondta a Szentatya a bencés testvéreknek.

Arra kérte őket, ne engedjenek a kísértésnek, hogy alkalmazkodjanak a világ mentalitásához és stílusához, helyette engedjék, hogy Isten folyamatosan formálja őket, megújítva szívüket, hogy azok, akik a világosságot keresve felkeresik őket, ne csalódjanak – zárta a monteverginei apátság küldöttségéhez intézett beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria