Ferenc pápa fogadta a Szuverén Máltai Lovagrend nagykáptalanjának résztvevőit

Ferenc pápa – 2023. február 1., szerda | 13:25

„Amikor Jézus nevében együttérzéssel és gyengédséggel közeledtek a betegekhez, szenvedőkhöz, olyanok vagytok, mint az irgalmas szamaritánus” – mondta Ferenc pápa január 30-án Rómában, a Szuverén Máltai Lovagrend nagykáptalanjához intézett beszédében.

A pápa hétfőn délelőtt a Szuverén Máltai Lovagrend nagykáptalanjának résztvevőihez intézett beszédében rámutatott: napjainkban különösen fontos a vallásközi párbeszéd. Emlékeztetett rá, hogy a Krisztusba vetett hit és Krisztus követése arra kötelezi a keresztényeket, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumról és küzdjenek minden ellene irányuló dolog ellen.

Ferenc pápa a nagykáptalan tagjait arra buzdította, hogy „megújult lendülettel” folytassák munkájukat mottójuknak megfelelően: „Tuitio fidei et obsequium pauperum”, vagyis „A hit védelme és a rászorulók szolgálata” érdekében, és tegyenek tanúságot arról, hogy Krisztus követése ebben a szolgálatban „olyan út, amely betölti a lelket”. Az Apostoli Palota konzisztóriumi termében megtartott audiencián a pápa megerősítette, hogy szolgálatuk lehetővé teszi a találkozást az Úrral, aki jelen van minden szükséget szenvedő testvérünk arcán, minden kézben, amelyet a befogadáskor üdvözölnek, és minden olyan helyzetben, amelyben újraélik azt az eszményt, amelyet a rend alapítója, Boldog Gellért megvalósított, életét adva a rászorulókért.

2022. szeptember 3-a óta a Máltai Lovagrend új alkotmánnyal és új kódexszel rendelkezik, amelyeket a pápa hirdetett ki. A nagykáptalanon, amelyet január 25. és 29. között tartottak meg, az új szabályok szerint választották meg az új Szuverén Tanács tagjait. Ferenc pápa beszédében most ismételten leszögezte – mint ahogyan a nagykáptalan megnyitására küldött üzenetében is írta: az legyen számukra a követendő út, amely közvetlenül Krisztustól jön: „ut unum sint”, hogy egyek legyenek, hogy a világ higgyen. A pápa azt kérte a lovagrend tagjaitól, hogy még egységesebben tegyenek tanúságot hitükről és a közösséghez való tartozásukról, legyenek még következesebben hűségesek a nyolcágú kereszthez, amelyet rendi ruhájukon viselnek.

A pápa gratulált a Szuverén Máltai Lovagrendnek a fogadalmasok káptalanjáért is, amely megelőzte a nagykáptalant, és amelyen a következő témákkal foglalkoztak: a közösségi élet újjáépítése az eredeti szellemiség szerint, valamint az ünnepélyes szegénységi fogadalom teljes betartása. Megvitatták továbbá a közösségi élet fenntartásának módjait, és megállapították, hogy mostantól kezdve az ünnepélyes fogadalom közösségi élettel jár, ami korábban nem volt kötelező, és ezért nem vonatkozik azokra, akik már korábban tettek ünnepélyes fogadalmat, de meghívást kaptak, hogy ők is csatlakozzanak a közösségi élethez. A Szuverén Máltai Lovagrend újra megnyitja noviciátusát, ezért Ferenc pápa imára buzdított, hogy Isten „bőséges hivatásokat” küldjön a rend különböző rangjaira, és különösen ajánlotta a novíciusoknak nyújtott megfelelő képzést.

A pápa ezután felsorolta a Máltai Lovagrend jellemzőit: szuverén, katonai és ispotályos, tehát kórházi rend. A nemzetközi diplomáciai jog védelmével nagylelkű szolidáris gesztusokat hajtanak végre a rászorulók körében, védik a kereszténység szent helyeit, a zarándokokat – mondta a pápa, hangsúlyozva, hogy napjainkban különösen fontos a vallásközi párbeszéd. Utalva alapítójuk és védőszentjük, Boldog Gellért jeruzsálemi tevékenységére, Ferenc pápa arra buzdította a Szuverén Máltai Lovagrend tagjait, hogy a betegekben, függetlenül származásuktól, nemzetiségüktől, vallási meggyőződésüktől, mindig ismerjék fel Krisztus szenvedő arcát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria