Fraknói Nyári Akadémia – fiatal egyháztörténészek találkozója

Kultúra – 2015. augusztus 14., péntek | 16:30

Augusztus 10. és 13. között a magyar–horvát határhoz közeli Murakeresztúron és Surdon rendezték meg az MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport keretei között az első Fraknói Nyári Akadémiát – Kisvarga Gábor, az egyik előadó tájékoztatta szerkesztőségünket.


A nyári akadémia elsődleges céljai közé tartozott, hogy a fiatal generáció képviselői megismerhessék egymás kutatási eredményeit, és a konferencia szakmai közösséget kovácsoljon.

A nyitó szentmisét követően a tudományos program Gárdonyi Máté előadásával kezdődött, aki az egyháztörténet helyét és feladatait vizsgálta a történettudomány területén. Külön kiemelte a több szempontú megközelítés létjogosultságát és hasznosságát. A teológiai mellett hangsúlyozta a katolikus identitású, professzionális alapokon nyugvó bölcsészeti szemlélet és módszer jelentőségét az egyháztörténelem feltárásában. Bácsatyai Dániel 14. századi történetíróktól vett példákon keresztül vázolta fel a kancellária szerepkörét. Csermelyi József a Győri Egyházmegye 16. századi elzálogosítási és financiális problémáit elemezte. Kanász Viktor, az akadémia főszervezője a magyar késő középkor problémáiról, valamint az ebből fakadó kutatási nehézségekről szólt itáliai viszonylatban.

Kisvarga Gábor a hódoltsági missziós püspökség Mattia Berniakovich püspöksége alatt működő egyházkormányzatát és állapotát vizsgálta a római Propaganda Fide levéltárban végzett kutatásai tükrében. Evetovics Zorka a piarista Benyák Bernát ifjúságnevelési tanácsaival foglalkozott a piarista levéltárban folytatott gyűjtőmunkájára alapozva. Hende Fanni a magyar koronázási szertartás forrásait vizsgálta meg. Tóth Krisztina újonnan megjelent kötetét – A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején – ismertette, valamint hasznos kutatási tanácsokkal látta el a hallgatóságot. Sági György a kalocsai érseki szék 1961-es betöltésének problémáit és hátterét rekonstruálta. Jávor Miklós a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusának hazai recepciója által elindított desztalinizációs folyamatoknak az állam és egyház viszonyára, az egyházpolitikai vonalvezetésre gyakorolt hatását vizsgálta, valamint az 1956-os forradalom leverését követő restaurációs szándékú kádári egyházpolitika módszereit tárta fel, kiemelt tekintettel a történelmi egyházakon belül folytatott tisztogatásokra, valamint a történelmi egyházak megosztására.


A tudományos program után – köszönhetően a kiváló szervezésnek – bőven nyílt lehetőség a kötetlen szakmai diskurzusra, valamint nyári szabadidős programokra. Az I. Fraknói Nyári Akadémiának a murakeresztúri plébánia közösségi terei szolgáltak ideális helyszínéül.

További részletek, információk a kutatócsoport honlapján: institutumfraknoi.hu.

Fotó: Czövek Tímea

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria