Határozott kiállás az igazság mellett – Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek halálára

Hazai – 2017. július 24., hétfő | 14:57

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szomorúan értesült Szendi József, a Veszprémi Főegyházmegye nyugalmazott érseke haláláról. A minisztérium sajtó- és kommunikációs főosztályának sajtóközleményét teljes terjedelmében közöljük.

A 96 éves korában elhunyt Szendi József egyaránt megtapasztalta a II. világháború borzalmait, majd a kommunista diktatúra egyházüldözését. Életét és papi, püspöki szolgálatát a bátor tenni akarás, a népe és egyháza iránti szeretet és elkötelezettség jellemezte.

1944 karácsonyán szentelték pappá a Székesfehérvári Egyházmegye szolgálatára. Újmisés papként budapesti egyetemi tanulmányai mellett a Vámház körúton és környékén a légitámadások elől a pincébe menekült emberek körében végzett lelkipásztori munkát. Később különböző beosztásokban dolgozott: volt káplán, hitoktató, szegény gyerekek kollégiumának lelkésze, teológiai tanár, kórházlelkész és plébános. 1957-ben három hétre letartóztatták ellenforradalmi szervezkedéssel gyanúsítva. 1969-től 1982-ig Esztergomban a szeminárium spirituálisa (lelki igazgatója) és teológiai tanár volt. 1982-ben kapta püspöki kinevezését, előbb a Veszprémi Egyházmegye apostoli kormányzója lett, majd 1983-tól megyéspüspök.

1988-ban Grósz Károly miniszterelnök megbeszélésre hívta a püspöki kart a Parlamentbe, ennek végén Szendi József előzetesen nem egyeztetett hozzászólásra jelentkezett. A veszprémi püspök határozott hangon követelte az Egyház jogainak helyreállítását. Történészek értékelése szerint Mindszenty József bíboros 1948-as letartóztatása óta ez volt az első nyilvános, határozott kiállás az Egyház jogai mellett. 1989-ben Szendi József nyílt levélben követelte az Opus Pacis, a békepapok szervezetének megszüntetését, valamint a szerzetesrendek működésének visszaállítását. A rendszerváltást követően azonnal hozzálátott az egyházmegye oktatási rendszerének kialakításához: óvodák, iskolák, kollégiumok, főiskola, valamint a veszprémi szeminárium újraindítása is a nevéhez fűződik.

1993-ban, a magyarországi egyházmegyék átszervezésekor a veszprémi püspökségből érsekség lett, így a Veszprémi Egyházmegye századik püspöke lett a Veszprémi Főegyházmegye első érseke. A főegyházmegye közösségi életének megújítása érdekében főegyházmegyei zsinatot hívott össze. Jól ismerte főegyházmegyéjét, aktív kapcsolatot tartott papjaival és az egyházmegyei intézmények vezetőivel, szolgálata idején huszonnégy új templomot szenteltek. 1997-ben, 76 éves korában vonult nyugállományba, de még hosszú ideig aktív maradt: főegyházmegyéjén belül és kívül is szívesen hívták különböző programokra, a meghívásoknak örömmel tett eleget.

2005-ben a Hit Pajzsa díj, 2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetés birtokosa lett.

Lelkipásztori, tanári, majd püspöki és érseki szolgálatával Szendi József az igazság melletti határozott kiállás tiszteletreméltó példáját adta.

Nyugodjék békében!

Balog Zoltán miniszter,

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár

Budapest, 2017. július 24.

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

Magyar Kurír