Húszéves a miskolci görögkatolikus iskola

Hazai – 2022. június 22., szerda | 9:42

Hálaadó Szent Liturgiával ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola június 15-én. Az ünnepélyes tanévzárón nemcsak a 2021/22-es tanév kegyelmeiért adott hálát az iskola közössége, hanem az elmúlt húsz év minden eredményéért.

A liturgiát Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök mutatta be. Koncelebráltak az iskola jelenlegi és korábbi lelkészei, valamint a Miskolc egyes városrészeiben és peremterületein szolgálatot teljesítő papság.

A jeles eseményen részt vett Veres Pál, Miskolc város polgármestere; az általános iskolával partnerségben álló intézmények képviselői, valamint a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója által működtetett iskolák, óvodák vezetői.

Orosz Atanáz püspök beszédében felhívta a gyermekek figyelmét arra, mennyi mindenért mondhatunk köszönetet ezen a liturgián. „Hálásak lehetünk, hogy ez a tanév minden nehézség ellenére jól fejeződött be. Hálát adunk, mert az évek során az iskola fejlődött, és sikerült mindig a kor igényei szerint felszerelni. Egy ilyen alkalommal még azt is meg kell köszönni, ami nem sikerült tökéletesen. Az ember akkor tud igazán felkészülni a nagy küzdelmekre, akkor lesz eredményes, ha fel tudja dolgozni, el tudja viselni a kisebb kudarcokat is” – mondta a főpásztor. Hozzáfűzte: „Istennek csodálatos elképzelése van rólunk, mindenkiről külön-külön. Akkor leszünk igazán boldogok, akkor vagyunk igazán a mennyország polgárai, ha engedelmeskedünk Istennek, ha inkább az ő kedvében járunk, szeretjük egymást, és megtanuljuk a leckét akkor is, amikor nincs hozzá kedvünk. Hálaadás ünnepén azt kívánom, hogy a következő évtizedekben is Isten óvjon és a Szűzanya oltalma legyen fölöttetek” – zárta homíliáját a megyéspüspök.

Az iskolát 2002-ben Keresztes Szilárd akkori hajdúdorogi megyéspüspök, miskolci apostoli kormányzó alapította. Az évek alatt nemcsak az intézmény szellemisége alakult át és a gyereklétszám gyarapodott, hanem maga az épület is. 2015-től már egy teljesen felújított, új részekkel bővített intézmény szolgálja a ma már több mint négyszáz itt tanuló gyermeket.

„A magas színvonalú oktatás mellett mindvégig nagy hangsúlyt fektettünk a keresztény értékek mentén történő nevelésre. S ez meghozta gyümölcsét, a Jóisten megáldotta fáradozásunkat: az iskolában nyugodt, szeretetteljes légkör uralkodik, szeretnek ide járni diákjaink, pedig elég szigorú követelményeket támasztunk minden téren. Talán ezeknek köszönhető, hogy jó hírnevünk van Miskolcon és a környékén” – mondta Pappné Orosz Klára igazgató, aki csaknem két évtizede irányítja az iskola működését.

Az igazgató büszkeséggel számolt be megannyi tanulmányi és sportversenyről, amelyeken a gyermekek által elért sikerek tovább öregbítették az iskola hírnevét. Munkatársai, a tanítók, tanárok és az őket segítő dolgozók fáradhatatlan és lelkiismeretes munkájáról is elismeréssel beszélt.

Az ünnepségen Orosz Atanáz püspök adta át a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskoláért Plakettet, melyet minden évben két pedagógus és egy, a nevelést-oktatást segítő dolgozó érdemelhet ki.

Magyar Tímea és Rakaczki Zsuzsanna tanítónők a tartósan magas színvonalon végzett szakmai nevelő-oktató munkájukért, az iskoláért tett sok közösségi szolgálatukért és az iskola egyházi szellemisége érdekében kifejtett példamutató tevékenységükért részesültek elismerésben; rajtuk kívül még Görög Ferencné kiváló konyhai munkáját ismerték el.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria