Imával és tettekkel tegyünk tanúságot hitünkről – Mindszenty-zarándoklat a Szent István-bazilikában

Hazai – 2023. május 6., szombat | 19:45

A budapesti Szent István-bazilikában gyűltek össze az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hívására a hívek május 6-án, hogy az Országos Engesztelő Mindszenty-zarándoklat keretében Mindszenty József hercegprímás boldoggá avatásáért imádkozzanak. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás volt, koncelebrált Bábel Balázs kalocsai érsek és Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita.

A Szent István-bazilika még a pápalátogatás díszeiben fogadta a zarándokokat. Nagy számban érkeztek iskolai csoportok, köztük a hagyományokat követve a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola közössége – az intézmény duplán ünnepel, hiszen egyfelől most megemlékeztek az iskola alapításának, működésének támogatójáról és lelki vezetőjéről, másfelől egy hét múlva megtartják kerékpáros zarándoklatukat is Esztergomba. Eljött a budapesti társszékesegyházba több Mindszenty József nevét viselő iskola tanulói és szülői közössége is.

A Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért felajánlott szentmise főcelebránsa, Erdő Péter bíboros, prímás bevezető szavaiban kifejezte,

különleges örömet jelent számunkra, hogy Ferenc pápa látogatása során többször szeretettel és tisztelettel megemlékezett Mindszenty bíborosról, legnagyobb elismerését fejezte ki hősies helytállását, hűségét méltatva.

A szentmisén koncelebrált a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) több tagja, és nagy számban vettek részt az eseményen paptestvérek. Jelen voltak a magyar politikai, társadalmi és kulturális és tudományos élet képviselői is.

A szentbeszédet Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, az MKPK külföldi magyarok lelkipásztori ellátásáért felelős tagja mondta.

A püspök az imádság fontossága kapcsán vont párhuzamot Ferenc pápa bazilikában elmondott beszéde és Mindszenty bíboros imádságra való felszólítása között. Ferenc pápát idézve arra buzdított, legyünk az imádság emberei, mert „a történelem és a jövő ettől függ”. Ferenc pápa példaként állította elénk Mindszenty bíboros ima erejébe vetett hitét, felidézve szállóigévé vált mondását „Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól!”

Mohos Gábor hangsúlyozta, Mindszenty bíboros valóban az imádság embere volt, „végső értékként a lelkek örök sorsa volt a szeme előtt. A püspök felelevenítette Mindszenty 1947. február 10-én, a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződés aláírása napján elmondott imáját. Ezen a napon virrasztást tartottak a Szent István-bazilikában. A bíboros hosszú imája kifejezte mindazt a fájdalmat, amelyet sok magyar érzett abban a pillanatban. Az ima ezt a fájdalmat az örök élet távlatába helyezve így fejeződik be: „Ha nagy csákányütés alatt Téged, Istenünket, a nagyhatalmú és irgalmas Nagyasszonyt, az Egyházat, az embertestvért, önnön halhatatlan lelkünket a tévelygések után megtaláljuk, a nagy megaláztatás még nemzeti javunkra és lelki üdvünkre válik.”

Mohos Gábor arra buzdított, hogy

a magyarok sziklaszilárd hitét – melyről elismeréssel szólt a Szentatya is – őrizzük meg, s tegyünk tanúságot róla hitből fakadó imádsággal és tettekkel.

A Mindszenty József-életműdíjat ebben az évben Lambert Zoltán protonotárius kanonok, nyugalmazott városmajori plébános kapta sok évtizedes szolgálata, rendkívüli helytállása és hűsége elismeréseként – jelentette be Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány nevében. A bejelentést szűnni nem akaró tapssal fogadta az ünneplő tömeg.

Városmajor legendás plébánosát Várgedő Tamás méltatta. Laudációjában bemutatta, hogyan járult hozzá Lambert Zoltán Mindszenty bíboros emlékének ápolásához, és milyen kiemelkedő szerepe volt a városmajori templomnak Mindszenty bíboros lelkipásztori szolgálatában. Innen indította ugyanis 1946. május 5-én az első engesztelő zarándoklatot, és ugyancsak innen vonult Mindszenty bíboros kezdeményezésére 1947. szeptember 15-én meghirdetett Boldogasszony-év keretében a bíboros vezetésével százezer férfi zarándok Máriaremetére. Az erre emlékező zarándoklat 1990 májusában indult újra először, majd 1992 óta ötévente zarándokolnak a fővárosi hívek Máriaremetére.

A plébánia másik fontos Mindszenty-hagyománya a fogadalomból született évenkénti zarándoklat Mariazellbe. Erre 1983-ban Szekendy Ferenc atya tett fogadalmat, halála után Lambert Zoltán vállalta magára a fogadalom folytatását, melynek 2019-ig minden évben a lelki vezetője volt.

A méltatás csak kiemelni tudott néhányat Lambert Zoltán plébánosi szolgálatának számtalan gyümölcséből. Ezt a gazdagságot mutatja a külső megújulás is – a templom és freskóinak restauráltatása, két új üvegablak elkészíttetése, az új plébániaépület és közösségi ház felépítése.

A számtalan program közül kiemelte a Budapesten sokáig egyedülálló kistemplomi gyerekmiséket, valamint a hittantáborokat, a Katolikus Rádió reggeli szentmise-közvetítéseit, s hálával szólt a plébános fiatalabbaknak erőt és példát adó lelkületéről.

„Egyetlen rászoruló sem távozott anélkül, hogy valamit ne kapott volna tőled: vigasztaló emberi szót, kenyeret, gyógyszerre valót, rendszeres anyagi támogatást.

A végtelenül irgalmas, a testet-lelket gyógyító, a szeretteiért életét adó Krisztust állítottad a középpontba. Így segítettél minket Jézus-követőkké válni”

– fogalmazott Várgedő Tamás.

„Egyedülálló ajándék vagy mindannyiunk számára!” – újra kitört a tapsvihar, megerősítve a laudáló szavait. Szólt a taps, miközben a szolgálatban megöregedett pap szerényen és alázatosan állt az ajándékba kapott Mindszenty-szobor mellett.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria