Iter Europaeum – Ötvenéves a Szentszék és az Európai Unió diplomáciai kapcsolata

Külhoni – 2021. május 12., szerda | 12:47

Az Iter Europaeum eseménysorozat keretében az Európai Unió tagállamai lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák azt a római templomot, melyhez történelmi vagy a római közösséggel fennálló kapcsolataik miatt kötődnek. Május 9-én a Santo Stefano Rotondo-templomban a Collegium Germanicum et Hungaricum papnövendékei ismertették Magyarország a Szentszékkel való kapcsolatának történetét.

Az Iter Europaeum eseménysorozat az Európai Unió szentszéki delegációjának kezdeményezése, amelyet a tagállamok Szentszékhez akkreditált nagykövetségeivel együttműködve valósítanak meg. Célja az Európai Unió és 27 tagállama, valamint a Szentszék közötti élő kapcsolatok bemutatása és megerősítése – írta a Szentszék és az Európai Unió ötvenéves diplomáciai kapcsolatai alkalmából Papp László, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottja.

A program – melynek keretében a következő hetekben minden tagállam lehetőséget kap arra, hogy bemutassa azt a római templomot, amelyhez történelmi vagy a Szentszékkel való kapcsolatainak története miatt kötődik – május 9-én, az Európa-napon kezdődött a lateráni Szent János-bazilikában, ahol Angelo De Donatis bíboros, a bazilika főpapja, a pápa római helynöke celebrált szentmisét. Az eseményen Lettország elnöke is jelen volt, aki május 8-án hivatalos látogatást tett Ferenc pápánál.

A minden évben megrendezett Európa-nap az európai béke és egység ünnepe – a történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulója alkalmából.

Május 9-én a római Santo Stefano Rotondo-templomban Magyarország is bemutatta nemzeti templomát és kapcsolatait a Szentszékkel. A nagyszámban megjelent diplomaták részére a római Collegium Germanicum et Hungaricum (Német-Magyar Kollégium) papnövendékei tartottak bemutatót – kiemelve, hogy Magyarország az államalapítás óta kapcsolatban áll az Apostoli Szentszékkel.

Az első magyar küldöttséget Asztrik apát vezette a Szentszékhez, aki Szent István király számára koronát kért és kapott a pápától, ami a Magyar Királyság korabeli nemzetközi elismerését is jelentette. A függetlenné vált Magyarország 1920-ban vette fel a közvetlen diplomáciai kapcsolatokat a Szentszékkel: ekkor alakult meg Rómában a Vatikáni Nagykövetség, Budapesten pedig az Apostoli Nunciatúra. A diplomáciai kapcsolatok 1945-ben megszakadtak. 1963-tól rendszeres hivatalos kapcsolat létezett Magyarország és a Szentszék között. A teljes érvényű diplomáciai kapcsolatok 1990. február 9-én álltak helyre.

A magyarok számára különös jelentőséggel bíró Santo Stefano Rotondo-bazilika Róma legmagasabb dombján áll. A Szent István első vértanú tiszteletét hirdető, 5. századi kerek templom a magyarok számára római jelenlétük egyik legfontosabb helyszíne a XV. század óta a Szent István király által alapított zarándokház mellett, amely a Szent Péter-bazilika közelében állt a 18. századig. A Rotondót 1454-ben V. Miklós pápa Remete Szent Pál remetéire, a magyar pálosokra bízta, akik a templom főoltárát Szűz Mária és többek között Szent István, Szent László királyok és Szent Imre herceg tiszteletére szentelték. Erről az időszakról Lászai János magyar gyóntató és a remeték síremlékei, kápolnái tanúskodnak. 1580-ban XIII. Gergely pápa az egyesített jezsuita Collegium Germanicum et Hungaricumnak adományozta, amely azóta is az intézményhez tartozik. A templom Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros prímás, esztergomi érsek címtemploma is volt. Halálának évfordulóján a római magyar közösség évről évre itt emlékezik meg róla, kérve boldoggá avatását.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria