Katolikus teológust tüntettek ki az ökumenikus imahét zárónapján Debrecenben

Hazai – 2022. január 25., kedd | 17:10

Pro Unitate in Christo („A Krisztusban megélt egységért”) díjat vehetett át Benyik György katolikus plébános, teológiatanár. A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány elismerését Fekete Károly, a Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének püspöke és Kustár Zoltán kuratóriumi elnök együtt adták át január 23-án a debreceni református Nagytemplomban az ökumenikus imahét záróalkalmán.

A Pro Unitate in Christo díjat a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma 2018 novemberében alapította elsősorban azzal a céllal, hogy hazai és nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa az ökumenikus, felekezetközi párbeszédet, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyház között.  A díj odaítélését oklevél és emlékplakett dokumentálja. (Az emlékplakett Győrfi Ádám szobrászművész alkotása.)

Benyik György a Szegedi Biblikus Konferencia megalapításával, folyamatos szervezésével hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a hazai katolikus és protestáns egyházak közötti teológiai párbeszédhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.

*

Benyik György 1952-ben született Soltvadkerten. Teológiai tanulmányait 1970–71-ben a Szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1972 és 1975 között Budapesten, a Hittudományi Akadémián végezte. 1975-ben Soltvadkerten szentelték pappá, majd 1978-ig a kalocsai Szent Imre-plébánia káplánja volt. Teológiai doktorátusát 1977-ben Budapesten, a Hittudományi Akadémián szerezte meg, majd 1978 és 1980 között Rómában bibliatudományt tanult. 1978 óta tanít a szegedi Gál Ferenc Egyetem Biblikus Tudományok Tanszékén, jelenleg főiskolai tanár beosztásban. Több mint 170 tudományos publikációt jegyez.

1989-ben indította útjára a Szegedi Biblikus Konferencia rendezvény­sorozatát, amely azóta is minden évben találkozási fórumot kínál a hazai és a határon túli katolikus bibliatudósok számára. Már 1989-ben, az első összejövetel kapcsán felmerült a kérdés, hogy nyisson-e a konferencia a többi felekezet felé. Benyik György a nyitás mellett döntött. A szegedi rendezvénysorozat ezzel a bibliatudomány magyar nyelvű művelői számára az ökumenikus találkozás és a felekezetközi párbeszéd legfontosabb fórumává vált. Az előadók között sorra jelentek meg nyugat-európai és magyar protestáns teológusok, hogy a Szentírás kapcsán érdemi felekezetközi diskurzust folytassanak.

Munkássága előtt a konferencia közössége 2020-ban külön kötettel tisztelgett. Jól dokumentálja a szegedi találkozók felekezetközi jellegét, hogy a 886 oldalas kiadvány 66 szerzője közül 26 protestáns, s ugyancsak a konferencia ökumenikus elköte­lezettségét bizonyítja, hogy az általa alapított tudományos elismerést, a Gnilka-díjat az eddigi hat római katolikus mellett négy református és evangélikus bibliatudós is átvehette már.

Benyik György a magyarországi biblikus szakirodalom történetének kiváló ismerője és lexikográfusa. Ökumenikus beállítottságának további ékes bizonyítéka, hogy a témában szer­kesz­tett gyűjteményes köteteiben (2000 és 2016) a magyar katolikus és protestáns egyházak legnagyobb biblikusai egyaránt helyet kaptak. 2017-ben és 2019-ben az ő irányításával készült római katolikus hangzó Biblia projektjébe a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és más protestáns oktatási intézmények hallgatói is meghívást kaptak.

Benyik György szakmai életútjáról  részletesebben ITT olvashatnak.

Forrás: TTRE Sajtó/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria