Keressük azt, ami a közösségnek jó! – Megújult a görögkatolikus parókia Kányban

Hazai – 2023. március 30., csütörtök | 12:37

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök március 26-án a Cserehát határszéli településén, Kányban tett látogatást, ahol befejeződött a parókia épületének külső felújítása. A főpásztor elvégezte a házszentelés szertartását, majd a kerületi esperes és három közeli parókus koncelebrálásával Szent Liturgiát mutatott be.

Az egyházi képviselő-testület is újjáalakult, tagjai a liturgia végén tettek ünnepélyes ígéretet. Ez a vasárnap az egész faluközösség és környéke ünnepévé vált, amelyen nemcsak a kányiak, hanem a szomszéd településeken élők és vezetőik is részt vettek, felekezeti hovatartozástól és nemzetiségtől függetlenül.

„Egyházunk még az Örömhírvétel ünnepzárását tartja, azonban ezen az ünnepünkön az evangélium már a nagyheti és húsvéti eseményekre készít fel bennünket” – mondta a püspök a homília bevezetőjében, utalva a nagyböjt 5. vasárnapjára előírt apostoli szakaszra.

A Zsidóknak írt levél Jézus Krisztust minden angyalnál és az ószövetségi áldozatot bemutatóknál nagyobb főpapként mutatja be nekünk. Míg az ószövetségi áldozatbemutatások, bár pompás szertartások voltak, mégsem értek célt, mert az állatokból kifolyt vérrel érintkező főpapok még saját bűneikkel sem tudtak megbirkózni, nem tudták magukat egészen tisztává, megigazulttá tenni. Jézus Krisztus viszont igazi főpapunk; a saját vérével ment be az igazi, lelki szentélyébe, és így „örök megváltást” (Zsid 9,12) szerzett számunkra. „Tiszta áldozatul adta” magát, „hogy az élő Istennek szolgáljunk” (Zsid 9,14).

„Ezen a világon sok mindennek szolgál az ember: szolgál a saját vágyálmainak, szolgál a haladásnak, vagy éppen a háborúnak, de sokszor a legfontosabbat felejti el: hogy az élő Istennek kell szolgálnia” – mondta a miskolci megyéspüspök, majd rámutatott: Az Emberfia, aki egyúttal Isten Fia, „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mt 10,45). Jézus Krisztus már egy héttel virágvasárnap előtt meghív bennünket, hogy keresztútját kövessük. Ferenc pápa a megválasztása utáni első beszédeiben arra figyelmeztette a katolikus világot, hogy manapság elfeledkezünk a keresztről, elfeledkezünk arról, ami a nagyhéten következik. „Építkezzünk a kereszttel”, akkor lesz hiteles a kereszténység – biztat bennünket azóta is a Szentatya.

Később a püspök az Örömhírvétel kapcsán a Zsidóknak írt levél szerzője által Jézus ajkára adott zsoltárverseket idézte: „Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem. (…) Jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat!” (Zsid 10,6–7)

„A mi életünk sem sikerülhet jól, ha nem ezen az úton haladunk előre – mutatott rá Orosz Atanáz. – Sem egyénileg, sem pedig közösségileg nem tudunk célt érni, ha mindenki csak a saját feje után böjtöl, ha mindenki csak a saját meglátásait szeretné megvalósítani.

Az Úr Jézus azt kéri, hogy őt kövessük keresztútján, és szolgáljunk vele együtt mindhalálig.

Itt, amikor a fogyatkozó kányi közösségben újra tizenkét képviselő tesz ígéretet, nagyon életszerű ez a felhívás. Nem könnyű egy ilyen pici faluban a magányt elviselni, nem könnyű a templomi életet megszervezni, és azt gondolom, hogy a közeljövőben mindenki részéről sok tapintatra, figyelemre, áldozathozatalra is lesz szükség.

De az itt lakók már az elmúlt évtizedekben is tanúságot tettek ezekről az erényekről, ami minden reményre feljogosít bennünket.

Ha mindig azt keressük, ami a közösségnek jó, ami az egész Egyháznak, az emberiségnek jó, akkor Isten kegyelméből előbbre tudunk haladni.

Akkor ez a felújított külsejű parókiaépület is hasznára lesz a közösségnek, és a templomi összejövetelek Isten útbaigazítása szerint lelki gyümölcsöket fognak teremni. Azt kéri az Úr, hogy mindent tegyünk meg állhatatosan, hogy – mai kontákunk szavai értelmében – lelki virágzásunkból az erények gyümölcsét teremjük.”

A megyéspüspök arra kérte a jelenlévőket, hogy mindannyian fogjanak össze az Egyház és az emberiség javának érdekében, a közjó érdekében, engedelmes szeretettel, hogy az élő Istennek szolgáljanak, és így egymást is az igazi húsvét, az Isten Fiával való örök találkozás felé vezessék.

A parókia épületének külső felújítása a Magyar Falu Program keretében valósulhatott meg. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő áldásnak nevezte a felújítást, amely az egyházközségnek nem csak fizikai, hanem lelki hasznára is válhat.

Vaszily Szilárd, a település polgármestere így fogalmazott: „Egy egészséges többre vágyás van bennünk, és ez a felújítás is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni a gyökerét annak, hogy Kány település élni akar.”

Varga Csaba, az egyházközségért felelős adminisztrátor a Szent Liturgia anaforájának szavaival kért áldást a felújítási munkálatokban és a közösségében tevékenykedőkre: „Ajándékozz nekik a földiekért égieket, az ideiglenesekért örökkévalókat, a romolhatókért enyészhetetleneket!”

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria