Kis eszközök az Úr teremtő kezében – Megszentelt életet élőkhöz intézett beszédet a pápa Thaiföldön

Ferenc pápa – 2019. november 22., péntek | 19:40

Thaiföldi apostoli látogatásának harmadik napján, november 22-én helyi idő szerint reggel 9 órakor hagyta el Ferenc pápa a bangkoki apostoli nunciatúra épületét, és autóval az első thaiföldi boldog, Nicholas Bunkerd Kitbamrung nevét viselő kegyhelyére utazott. A Szent Péter-plébánián papokkal, szerzetesekkel, szeminaristákkal és katekétákkal találkozott.

A kegyhely Boldog Nicholas Bunkerd Kitbamrung (1895–1944) születési helyéhez közel, a Szent Péter-plébániával szemben létesült. Az első thaiföldi vértanú nevét viselő kegyhelyet Michael Michai Kitbunchu bíboros szentelte fel 2001. január 13-án. Szent II. János Pál 2000. január 27-én hivatalosan is elismerte, hogy Nicholas atya „ex aerumnis carceris”, azaz a „börtönben való sínylődés következtében”, az indokínai háború idején rabságban szerzett tuberkolózisban hunyt el. A vértanú papot a lengyel pápa iktatta a boldogok sorába 2000. március 5-én a Szent Péter téren. 2012. október 11-én Kitbunchu bíboros megáldotta Boldog Nicholas szobrát, amelyet a hit évében állítottak a mártír tanúságtételének emlékére.

November 22-én a Szent Péter-templom plébánosa fogadta Ferenc pápát a bejáratnál. A szentélyben egy pap, egy szerzetesnővér, egy szeminarista és egy katekéta virágokat nyújtottak át, amit a pápa Szent Péter kegyszobra előtt helyezett el, majd az Oltáriszentség elé járult. Rövid csöndes ima után fogadta Joseph Pradhan Sridarunsil SDB püspök köszöntését, aki rövid beszédében rámutatott: az Egyház szolgálatában álló emberek a kihívásokra – így a családokat gyengítő válság, az idősödő társadalom és a hivatások számának csökkenése – válaszolva odaadóan tevékenykednek az oktatás, a szeretetszolgálat és az emberi méltóság előmozdítása terén. A pápa beszéde előtt Benedetta Jongrak Donoran, a Xavéri Szent Ferenc Nővérei rend posztulánsa tett tanúságot. Benedetta nővér korábban buddhista volt; 2012-ben vette fel a keresztséget.

A Szentatya beszéde elején köszönetét fejezte ki az Istennek szentelt életet élőknek, akik – miként fogalmazott – gyümölcsöző munkát végeztek a hűség és a mindennapi odaadás csöndes vértanúságával. Ferenc pápa külön köszönetet mondott az idős katekétáknak, Istennek szentelt személyeknek. A remény ígérete voltak – mondta, és áldását küldte a közösségek távol lévő idős tagjainak is.

A hálaadás mindig nagy hatású fegyver – idézett a pápa a 2019. augusztus 4-én a papokhoz írt leveléből. A Lélek csak akkor tölt el bennünket megújító friss levegővel, ha képesek vagyunk köszönetet mondani minden szeretetgesztusért, nagylelkűségért és bizalomért, a megbocsátásért és a türelemért, a tűrésért és az együttérzésért, amelyekben részünk volt – emelte ki a Szentatya. Meghívást kaptunk az apostoli termékenységre; arra, hogy elszántan küzdjünk mindazért, amiért az Úr az életét adta. „Kérjük a kegyelmet, hogy érzelmeink szíve ritmusára dobogjanak, szenvedélyesen szeretve Jézust és országát!”

A pápa utalt a posztuláns nővér tanúságtételére, amelyben Benedetta Jongrak Donoran felidézte hivatásának kezdetét. „Egy Mária-kegykép szépsége, tekintete érintette meg a szívét. Az Úr nem szavak, elvont gondolatok, hideg érvelések, hanem a szépség, egy elbűvölő tekintet által vonzotta magához.”

Az Istennek szentelt élet, ha nem képes megnyílni a meglepetésnek, félúton megtorpant élet.

Az Úr nem azért küld minket a világba, hogy kötelességeket vagy nehéz terheket rójunk az emberekre, hanem azért, hogy megosszuk velük az örömöt, a szép, új és meglepő távlatokat

– fogalmazott Ferenc pápa. XVI. Benedek tanítását idézte: „az Egyház nem prozelitizmus, hanem vonzás révén növekedik” (Evangelii gaudium,14). Ne féljünk az evangélium inkulturációjától – hangsúlyozta ennek kapcsán Ferenc pápa. – Keressünk új formákat Isten Szavának átadására, hogy képes legyen az emberekben felébreszteni a vágyat az Úr megismerésére: Kik azok, akik egy feszületet követnek? A keresztény hitet sokan az idegenek vallásának tekintik – fűzte hozzá a Szentatya. – Ezért bátran keresni kell annak a módját, hogy a hitet „dialektusban, tájszólásban” hirdessék, ahogyan egy anyuka altatót énekel gyermekének. „Bizalommal adjunk a hitnek thai arculatot, amely sokkal több a puszta fordításnál. Hagyjuk, hogy az evangélium levesse jó, de idegen ruháit, hogy e föld zenéjével csendüljön fel és megérintse testvéreink lelkét ugyanazzal a szépséggel, amely a mi szívünket lobbantotta lángra!”

Mária tekintete Jézus tekintete felé fordít. Ez a tekintet felszámol minden determinizmust, fatalizmust és sémát. Ahol sokan csak bűnöst, istenkáromlót, adóbeszedőt, bűnözőt, árulót láttak, ott Jézus képes volt apostolokat látni. E szépség hirdetésére hív tekintete, amely átalakít. Az Istennek szentelt személyek meghallották az Úr teljes önátadásra szóló hívását. Ki kell lépni önmagunkból, így felfedezhetjük annak szépségét, hogy a másik embert testvérként kezeljük, aki többé már nem árva, nem kirekesztett, nem megvetett személy: Krisztus által megváltott testvér. Ezt jelenti kereszténynek lenni – szögezte le a pápa. Hozzátette: az apostoli termékenységet a bensőséges ima ápolásával lehet fenntartani; a nagyszülőkhöz hasonlóan, akik kitartóan imádkozzák a rózsafüzért, egész nap, minden foglalatosságuk közben kezükben tartva a szentolvasót. Alapvetően fontos ma, hogy az Egyház hirdesse az evangéliumot mindenkinek, mindenütt, minden alkalommal, késedelem és félelem nélkül (Evangelii gaudium, 23). Imádság nélkül az Istennek szentelt személyek élete, küldetése elveszti értelmét, erejét és hevületét.

Szent VI. Pál tanítása szerint az evangelizáció egyik legnagyobb ellensége a buzgóság hiánya – emlékeztetett Ferenc pápa.

„Szükségünk van arra, hogy visszatérjünk az életadó víz forrásához. Ezer elfoglaltság között mindig találjunk időt arra, hogy az imában emlékezzünk rá: az Úr már üdvözítette a világot, és arra kaptunk meghívást, hogy tegyük kézzelfoghatóvá ezt az üdvösséget” – buzdította a pápa az Istennek szentelt életet élőket. Köszönetét fejezte ki életükért, tanúságtételükért, nagylelkű önátadásukért. Végül azt kérte Ferenc pápa, ne engedjenek a kísértésnek, hogy azt gondolják, kevesen vannak. Gondoljanak arra, hogy

kis eszközök az Úr teremtő kezében. Ő írja életükkel a föld e területein az üdvösség történetének legszebb lapjait.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria