Kis Szent Teréz és egy ágostonos botanikus is szerepel az UNESCO évfordulós listáján

Kitekintő – 2021. április 22., csütörtök | 19:15

Az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete közzétette a 2022–23-ban közelgő kerek évfordulókat; a figyelmünkbe ajánlott 60 ismert személyiség között találjuk Lisieux-i Szent Terézt – születése 150. évfordulóját ünnepeljük majd 2023-ban.

A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz, a kármelita szent Istenhez vezető „kis útja” nem a szentség valami rendkívüli megvalósulása – saját hivatásunk és az Isten által kijelölt feladataink, illetve a magunkkal szembeni igazság és saját élettörténetünk elfogadásából áll össze.

Kevésbé ismert név a listán Szent Nerszész, a 12. századi örmény humanista, költő és teológus, a nemzeti egyház akkori vezetője, katholikosza; halála 850. évfordulójáról emlékezünk meg 2023-ban. A katolikus egyház is szentként tiszteli, augusztus 13-án ünnepelhetjük meg az emléknapját.

Kopernikusz (Nicolaus Copernicus, Mikołaj Kopernik) lengyel csillagász születése 550. évfordulóját ünnepeljük 2023-ban; a heliocentrikus világkép kidolgozója forradalmasította a tudományt.

Az új világkép híre a pápai udvarban is érdeklődést és elismerést váltott ki: 1533-ban Johann Widmanstetter Rómában előadást tartott a pápának Kopernikusz elgondolásáról, ami ekkor még nem találkozott pápai rosszallással. Nikolaus von Schönberg bíboros is biztatta felfedezései közzétételére jelezve. A művét a katolikus egyház csak halála után, 1616-ban, az első Galilei-per idején tette a tiltott könyvek listájára, majd 1620-ban „ismét engedélyezték terjesztését oly módon, hogy szövegében a heliocentrikus elméletet biztos ténynek minősítő 9 mondatot hipotézis értelműre változtatták”.

2022-ben lesz a 200 éves évfordulója annak, hogy Johann Gregor Mendel Heinzendorfban megszületett (1822. július 20. – Brünn, 1884. január 6.) A szudétanémet származású Ágoston-rendi szerzetes, a brünni Ágoston-rendi monostor apátja botanikával foglalkozott, ő a tudományos örökléstan megalapozója. Az ivarosan szaporodó populációkban a gének természetes átörökítésének törvényszerűségeit vizsgálta, gyakran nevezik őt „a genetika atyjának” is.

*

Az UNESCO kezdeményezésének a hátterében az a törekvés áll, hogy minden nemzetből felmutassanak olyan személyeket, akik kiemelkedőt alkottak: a béke érdekében, az oktatás, a tudomány, a kommunikáció terén. A döntést hivatalosan novemberben hagyja jóvá a nemzetközi szervezet általános konferenciája.

A Szentszéket Francesco Follo érsek képviseli állandó megfigyelőként az UNESCO-nál; hangsúlyozta: a kereszténység olyan személyiségeket adott a világnak, akik számtalan területen nagyot alkottak. A döntést kommentáló közleményében kifejezte, a vallás szempontja egyre nagyobb súllyal merül fel az UNESCO kulturális témákat tárgyaló megbeszélésein, amelyek középpontjában a toleranciára való nevelés áll.

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican News; Wikimedia Commons

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria