Közösségeitek legyenek a Lélek műhelyei! – A pápa fogadta a vokacionista szerzetesi család tagjait

Ferenc pápa – 2023. május 24., szerda | 9:03

Ferenc pápa május 22-én, hétfőn a VI. Pál aulában fogadta a Isteni Hivatások Társasága (Societas Divinarum Vocationum), azaz a vokacionista szerzetesi család kétezer tagját, akik a rendalapító, Giustino Russolillo szentté avatásának első évfordulója alkalmából zarándokoltak Rómába.

Milyen üzenetet hagyott rátok a „hivatások apostola”, hogy megújítsátok a mi Krisztus-követésünket? – tette fel a kérdést beszéde kezdetén a pápa. Küldetésetek minden hivatás szolgálatában áll Szent Giustino Russolillo három ösvényén járva, melyek az ima, az igehirdetés és a misszió.

Az első ösvény az ima, amely minden tevékenységünk és apostolkodásunk gyökere. A szemlélődés és az imádás révén az Úr átalakít minket, és így az Atya szeretetének tükörképe lehetünk mindazok felé, akikkel találkozunk, s ami által új, ragyogó, befogadó, örömteli emberek lehetünk. Különösen a fiatalokat vonzza a hiteles élet és a szeretet öröme azokban, akik önmagukat teljesen átadták őneki. Így születnek a hivatások: főként emberi kapcsolatokon keresztül.

Szent Giustino a „napi igehirdetés kötelességét, főként a katekizmus tanítását ajánlja. Ez napjainkban – amikor az Isten jelenléte iránti fogékonyság eltűnőben van, a hit pedig meggyengül – különösen is fontos, éppen ezért a fiatalok megnyeréséhez vissza kell térni az evangelizációhoz, az ige hirdetéséhez, a hit egyszerű, örömteli és szenvedélyes közléséhez.

Harmadik ösvényként a pápa a missziós szellem megújítását nevezte meg, hiszen az alapító szerint az egész vokacionista szerzetesi család kiemelkedően missziós jellegű. Ennek érdekében minden eszközt fel kell használni az Egyház életében és a társadalom különböző területein is az evangélium örömének közvetítése, a fiatalokkal folytatott párbeszéd, a családok iránti közelség tanúsága révén.

Szent Jusztin azt is javasolja, hogy minden vokacionista közösség „váljék a szerzetesek kolostorává, a papok otthonává, a hivatások termévé”, mert a missziós küldetés a befogadás, a meghallgatás és a közelség révén valósul meg. Ennek érdekében házaik legyenek mindig nyitottak az emberek fogadására és a hivatások gondozására; szolgáljanak az ima és a megkülönböztetés helyéül a keresőknek, oltalomul a vigaszra szorulóknak; egyszóval legyenek a „Lélek műhelyei” – zárta beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria