Közösségi tér nyílt Budapesten a Váci Egyházmegye ifjúsága számára

Hazai – 2015. november 26., csütörtök | 11:00

November 25-én megnyílt Budapesten, a Párbeszéd Házában a váci egyházmegyei ifjúsági lelkészség közösségi tere, a Mentepont. A megnyitón Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be szentmisét.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszéd Háza igazgatója köszöntötte a közösségi térnek otthont adó intézmény nevében az egybegyűlteket. Kifejezte örömét, hogy megvalósul az együttműködés, és a váci egyházmegyei fiatalok otthonra lelnek a Párbeszéd Házában. Elmondta, hogy párhuzamosan zajlik a házban egy beszélgetés a párizsi eseményekről és kérte az összegyűlt fiatalokat, a szentmisén imádkozzanak a világért, hogy mint a szülési fájdalom után, valami jobb szülessen ebből a nehéz helyzetből.


Farkas László, a Váci Egyházmegye ifjúsági referense a szentmise előtt elmesélte, hogyan jött létre meg a Mentepont a Renovabis Alapítvány támogatásával. Megosztotta a fiatalokkal, hogy találtak egy különleges téglát, amelyen a magyar címer látható és Mária, királynői koronával. Ezt a téglát Szabolcs atya megőrizte számukra, az alagsori helyiségben egy ablakmélyedésben helyezték el, mellé teszik le a lelkiségi dokumentumokat, amelyeket a megyéspüspök jóváhagyott. A Mentepont ajándékba kapott egy Petrás Mária által készített kerámiaképet is, amely a szent családot ábrázolja.

Farkas László egy különleges történetet osztott meg annak jeleként, hogy jó helyen vannak itt a váci ifjúsági régiók. Forrai Tamás jezsuita tartományfőnök édesapja egykor egy forintért megvásárolt egy templomot Tápiószentmártonban. A budapesti Krisztus Király-kápolna ifjúsági közössége elkezdett járni oda, felújították és később körülöttük alakult ki az első, Tápió-menti közösség, később ennek mintájára alakultak meg az egyházmegyei ifjúsági régiók. 


Farkas László ezt követően felolvasta a Mentepont „ars poticáját”, amely szerint: a Párbeszéd Háza alagsorában kialakított kis közösségi tér abból a célból jött létre a Renovabis Alapítvány támogatásával, hogy az egyházmegye Budapestre került fiataljai egyházmegyés identitásukat megőrizve, lelkileg megerősödve összetalálkozhassanak egymással. Így ápolják magukban a missziós tudatot, hogy már itt tartózkodásuk alatt és azt követően hazatérve bekapcsolódhassanak a vidéki települések egyházközségi munkájába. A Mentepont találkozási pont, töltőállomás és útra bocsátó „missziós anyahajó” kíván lenni. Azért választották a Párbeszéd házát Budapesten, a Horánszky utcában, mert a Váci Egyházmegye bármely pontjáról elérhető, centrális helyzete miatt különösen alkalmas lehet olyan szervezői megbeszélések és kisebb programok megtartására, amelyekre a váci püspökség legkülönbözőbb részeiről érkeznek a felelősök, résztvevő. Az egyházmegye ifjúsági munkatársai (papok, katekéták, közösségvezetők) is használhatják a helyi plébániai közösségek épülését szolgáló alkalmakra. Nem egy párhuzamos ifjúsági irodáról van szó, hanem egy budapesti bérleményről (mely 2018. február végéig áll rendelkezésükre), amely az ifjúsági lelkészség fő célját szolgálja, vagyis azt, hogy a Váci Egyházmegye minél több településén szülessenek ifjúsági közösségek és általa megerősödjenek mind a plébániai, mind a regionális ifjúsági közösségeik.


Beer Miklós püspök a szentmise homíliájában párhuzamba állította a Dániel könyvéből felolvasott ószövetségi részletet (Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28) és földrészünk jelenkori történelmét. Mi lesz Európával? – tette fel a kérdést a Váci Egyházmegye fiataljainak. „Egy új korszak kezdetén vagyunk. Rátok vár a történelmi küldetés, hogy ebben a világban képviseljétek az egyházat, Krisztus evangéliumát. A minket körülvevő zűrzavarban – sokkal inkább, mint máskor – szükségünk van egymás hitére és a közös imádságra” – adott a válaszában komoly, aktuális és szép feladatot.

Beer Miklós felidézte a szentmise olvasmányát, azt a történetet, amelyben Dániel megfejti Nabukadnezár király álmát. A mai, elbizakodott Európának is szól a királyhoz intézett figyelmeztetés: Mene, tekel parszin – vagyis birodalmadat számba vették, megmérettél és gyöngének találtattál, felosztották az országodat. A főpásztor figyelmeztetett arra, hogy Európa nagy jólétében gőgjében azt gondolta, mindent lehet, megtagadta krisztusi gyökereit, erkölcsi értékeit és öntörvényű világot alakított ki maga körül. Félünk a terrorizmustól, de vajon nem terrorizmus-e az is, amikor valaki gúnyt űz a másik hitéből; amikor kizsákmányoltunk más országokat, fegyverrel, hatalommal avatkoztunk be ügyeikbe? Nagyon összetett ez a világ – állapította meg, utalva az Európa felé útnak indult tömegekre, a problémára adott válaszainkra, Európa demográfiai hanyatlására,  az ökológiai katasztrófa veszélyére. Dániel jövendölése ma kézzel fogható – jelentett ki.


A váci megyéspüspök utalt Alexandriai Szent Katalin vértanú sorsára, akinek az emléknapján a szentmisét bemutatták. A vértanúság közel került a mai ember életéhez: hallottunk a Líbiában meggyilkolt kopt keresztényekről, a kenyai egyetemen meggyilkolt keresztény fiatalokról. Alexandriai Szent Katalin meghalt a hitéért. Az elbizakodott birodalom azt hitte, ha megöl embereket, utána minden úgy lesz, ahogyan akarja. A kereszténység története ezzel ellentétben a vértanúk hősi áldozatából indul. Krisztus kereszthalála feltámadást hozott nekünk. „Nem tudjuk, milyen világ vár rátok, de új történelmi korszak kezdődik, ahol felértékelődik a hitünk, az örök életbe vetett reménységünk, krisztusi küldetésünk” – buzdította Beer Miklós erőteljes szavakkal a fiatalokat. Összekapcsolta ezeket a súlyos gondolatokat azzal, hogy egy olyan pont jött létre a Párbeszéd Házában, ahol találkozhatnak, bátoríthatják egymást és együtt imádkozva találkozhatnak az élet forrásával, Krisztussal. „Az Úristen számít rátok, képessé tesz benneteket, hogy ebben a zűrzavaros világban a föld sója, a világ világossága, a hegyre épített város legyetek” – erősítette meg buzdítását a fiatalok felé.


Beer Miklós püspök végül megköszönte Farkas Lászlónak és a fiataloknak, hogy kiharcolták az egyházmegye számára a Mentepontot, és megköszönte a Renovabis segítséget. 


A szentmise után Balázs András gödöllői káplán ajándékot adott át a Mentepontnak: egy Mária-képet, amely valójában – amint megmagyarázta – egy pre-evangelizációs hirdetőtábla. Maga az alkotó úgy írta le a képet, hogy egy hatásvadász női arcot ábrázol, de ezzel éppen azt akarja hangsúlyozni a fiatalok között: ez is lehet a Szűzanya arca. A kép hirdetőtábla is egyben, alkoholos filccel az üvegre lehet írni. Elmondta, ihletője az a szentírási szakasz, amely szerint az új Jeruzsálem olyan, mint a felékesített menyasszony és minden könnyet letöröl a szemünkről. Az irgalmasság arca kezdetű pápai bulla 24. fejezete is benne van, amelyben Ferenc pápa azt kéri: „Az irgalmasság anyja tekintetének édessége vezessen minket a szentévben a mennyei atya gyengédségéhez.”


A kép bemutatását követően püspök, a koncelebráló papok, a ministránsok és a Váci Egyházmegye ifjúsági közösségei énekelve vonultak át az épület alagsorában helyet kapó közösségi térbe, a Mentepontba, ahol elhelyezték Balázs András képét, Petrás Mária kerámiáját a szent családról, és a Renovabis ajándékát, az Európa hat védőszentjét ábrázoló ikont. Az este agapéval, beszélgetéssel folytatódott, majd imádsággal ért véget a Mentepontban.

A Mentepont rendezvényeiről a www.mente.hu honlapon, illetve a váci egyházmegyei ifjúsági iroda Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.


A Váci Egyházmegye 1987-től építette fel az ifjúsági közösségi élet regionális egységekből álló rendszerét. A térség folyóiról – Tápió, Tisza, Galga, Ipoly, Duna, Zagyva – kapta a nevét a hét Nagyboldogasszony közösség (a Duna menti északi és déli terület külön régiót alkot), amelyeket a folyópartok nyomán „mentéknek” neveznek.


Farkas László ifjúsági lelkész koordinálja munkatársai segítségével a régiók tevékenységét. A rendszer a fiatalok önkéntességére épül. Az alap a plébániai közösségek szintje, melyet a régió fog össze. Egy-egy régió számára félévente kétszer szerveznek találkozási fórumot, nyaranta pedig mindenütt tartanak tábort. A régiók összefogását a kisebb testvérek közössége segíti: olyan fiatalok, akik aktívabb szerepet vállalnak, ők készítik elő a találkozókat, szervezik és vezetik a nyári tábort.

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria