Krisztus él – Bemutatták Ferenc pápa fiataloknak szóló apostoli buzdítását

Ferenc pápa – 2019. április 2., kedd | 19:50

Április 2-án bemutatták az újságíróknak Ferenc pápa „Christus vivit” (Krisztus él) kezdetű, fiataloknak szóló apostoli buzdítását a szentszéki sajtóközpontban.

A 2018. október 3-tól 28-ig megrendezett fiatalokról szóló püspöki szinódus eredményét összegzi a dokumentum, amelyet Ferenc pápa március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén, a loretói Mária-kegyhelyen bemutatott mise végén írt alá.

„Krisztus él, és azt akarja, hogy te is élj!” – olvasható az apostoli buzdítás bevezetőjében, amely meghatározza a pápa üzenetének hangvételét és tartalmát. A dokumentum befejezése pedig buzdítássá teszi azt, a szó igazi értelmében: „Az Egyháznak szüksége van a lendületetekre, a megérzéseitekre, a hitetekre. Szükségünk van ezekre! És amikor elérkeztek oda, ahová mi még nem jutottunk el, várjatok meg minket türelmesen.”

Ferenc pápa levele a fiatalokhoz és Isten egész népéhez szól. A Szentatyát az októberi szinóduson elhangzott számos gondolat és beszélgetés ösztönözte a dokumentum írásakor, amelyet kilenc fejezetre osztott.

1. fejezet: Mit mond Isten Szava a fiataloknak?

A pápa az Ószövetségből vett példákkal kezdi apostoli buzdítását, és bemutatja, hogy egy olyan korban, amikor a fiatalokat nem igazán vették figyelembe, a Szentírás egyes szövegei kifejezik, hogy Isten másként tekint rájuk. Az Újszövetség alapján a Szentatya arra emlékeztet, hogy Jézus számára az életkor nem jelentett kiváltságokat, ugyanakkor nem gondolta azt, hogy egy fiatal kevesebbet érne vagy kisebb méltósággal rendelkezne, mint más ember.

2. fejezet: Jézus, az örökké fiatal

A pápa ezek után bemutatja az örökké fiatal Jézust mint egy olyan Egyház példaképét, amely maga is fiatal, amikor önmaga és különböző mer lenni. A Szentatya elismeri, hogy az Egyház nem mindig vonzó és hatékony módon mutatja fel Jézust. Éppen ellenkezőleg, vannak olyan fiatalok, akik az Egyházat, Krisztus titokzatos testét ellenszenvesnek, zavarónak találják. Olyan Egyházat akarnak, ami meghallgat, nem pedig olyat, ami elítél.

3. fejezet: Ti vagytok Isten jelene

A fiatalok többek, mint a világ jövője. Most is segítik, hogy gazdagabbá váljon a világ: nem elégedettek a kész válaszokkal és az átlagos megoldásokkal. A pápa megvizsgálja a különböző társadalmi kihívásokat, mint a migráció, az emberek kihasználása, a szexualitás, a digitális világban zajló élet pozitív és negatív oldalai. Foglalkozik a gyermekek elleni visszaélések problémájával is. A fiatalok segítségével ez a sötét pillanat egy korszakalkotó reform lehetőségévé válhat.

Ferenc pápa a loretói Mária-kegyhelyen írta alá az apostoli buzdítást

4. fejezet: Fontos üzenet minden fiatalnak

A buzdítás negyedik fejezetében Ferenc pápa három nagy igazságra hívja fel a figyelmet. Az első: „Isten szeret téged” olyan szeretettel, amely inkább kiengesztelődés, mint tiltás, és inkább a jövő, mint a múlt miatt aggódik. A második: „Krisztus üdvözít téged” azáltal, hogy mindig megbocsát és vállán hordoz minket. A harmadik: „Krisztus él”, amelynek felismerése segít, hogy felhagyjunk a panaszkodással, és a jövő felé tekintsünk.

5. fejezet: A fiatalság útja

Ferenc pápa a „választás korának” nevezi a fiatalkort, és azt javasolja a fiataloknak, hogy ne féljenek kockáztatni és hibázni. Az ötödik fejezetben a Szentatya a közjóért cselekvés és a jelenben élés témáit tekinti át. Arra hívja a fiatalokat, hogy legyenek a változás főszereplői és bátor misszionáriusok.

6. fejezet: Gyökerekkel rendelkező fiatalok

A pápa emlékezteti a fiatalokat, milyen fontos fenntartani a kapcsolatot az idősekkel. Ezáltal hasznát vehetik az idősebbek tapasztalatainak. A Szentatya megállapítja, az idősek álmot álmodnak, a fiatalok pedig látomásokat látnak. Ha a fiatalok tudnak kötődni az idősebbek álmaihoz, akkor bepillanthatnak a jövőbe.

7. fejezet: Ifjúságpasztoráció

A pápa szerint az ifjúságpasztoráció legyen rugalmas és egyben alkalom az együtt haladásra.

A fiatalokat a „szeretet nyelvtana” érinti meg, nem az, ha prédikálnak nekik.

A pápa hangsúlyozza, hogy olyan új megközelítéseket kell kitalálni, amelyek kreatívak és merészek. A művészetek, a sport, a környezetvédelem mind a pozitív lelkipásztori tevékenység területei.

8. fejezet: Hivatás

A hivatásunkra válaszolni annyit jelent, hogy ápoljuk és fejlesztjük mindazt, ami mi vagyunk – írja a pápa. Ez formát ölthet a szentségi házasságban, amelyben a szeretet szenvedélyes, és a szexualitásnak két célja van: szeretni és életet adni. A Szentatya továbbá ösztönzi a fiatalokat, hogy gondolkodjanak el a megszentelt élet hivatásán, és ne hagyják figyelmen kívül annak a lehetőségét, hogy Istennek szenteljék magukat.

9. fejezet: Megkülönböztetés

Az apostoli buzdítás utolsó fejezetében Ferenc pápa emlékeztet: a megkülönböztetés erénye nélkül könnyen a változó trendek prédájává válhatunk. A hivatás ajándék, amely igényeket is támaszt velünk szemben. Annak érdekében, hogy élvezni tudjuk Isten ajándékait, késznek kell lennünk arra, hogy kockázatokat vállaljunk.

„Kedves fiatalok, örömteli reményem az, hogy végigfutjátok az előttetek álló versenyt, túlszárnyalva azokon, akik lassúak és félnek!” – zárja apostoli buzdítását Ferenc pápa.

A Christus vivit (Krisztus él) kezdetű, fiataloknak szóló apostoli buzdítás teljes terjedelmében elolvasható ITT arab, német, angol, spanyol, francia, olasz és portugál nyelven.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria