Krisztus követése leláncol vagy felszabadít? – Domonkos nővérek tartottak előadást fiataloknak

Hazai – 2024. április 17., szerda | 17:18

Fogadjunk, hogy van közöd hozzá! – Krisztus követése leláncol vagy felszabadít? címmel tartottak előadást Deák Hedvig és Hernády Krisztina domonkos szerzetesnővérek április 16-án a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Apor Vilmos Közösségi Házában a Ti vagytok a föld „show”-ja programsorozat keretében.

A keresztény fiatalokat megszólító Ti vagytok a föld „show”-ja című, tavaly indult programsorozat legutóbbi alkalmán Deák Hedvig OP és Hernády Krisztina OP a jelenlévők kérdéseire is nyitott előadásaikban az evangéliumi tanácsoknak (engedelmesség, tisztaság, szegénység) a szerzetesi életállapotra vonatkozó sajátosságain túlmutató, minden keresztény embert érintő jelentőségéről beszéltek.

„A gyakorló, »dörzsölt« hívők közül is sokan úgy gondolkodnak az evangéliumi tanácsokról, mint exkluzivitásról (ami csupán »hab a tortán«), ami nélkül a keresztény élet simán elműködik. Pedig amit mi, szerzetesek élünk, valamilyen formában minden keresztény hivatása – kezdte előadását Deák Hedvig OP. – Életünk zarándokút, e világban nincs maradandó lakásunk,

ugyanakkor az utunk egy cél felé tart, s amikor haladunk az úton, akkor mindent alárendelünk ennek a célnak.

A szerzetesi életben az Istennel való élet mint cél mindent meghatároz, s a cél felé való törekvésünkben az evangéliumi tanácsok a legjobb ösztönzők.”

Ez az út ugyanakkor mindenkire vonatkozik, s ez már „Ádám és Évától” kezdve igaz. Ahhoz, hogy megértsük, miért van szükségünk az evangéliumi tanácsokra, vissza kell tekintenünk az ember paradicsomi állapotára, és az ősszülők bűnére.

„A teremtés ténye azt jelzi, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, tőle függünk, s ez a kapcsolat mindent megalapoz, identitásunkat adja a jelenben is” – szögezte le Deák Hedvig. A paradicsomi létben az Isten és az emberi lélek, a lélek és a test, valamint a test és az anyagi javak kapcsolatát a rendezettség, harmónia jellemezte (ezeket különféle képekben írja le az Ószövetség): az ember szabadon alárendelte magát Istennek, az alapszemlélete Istenre irányult; az ember lelke uralkodott a teste felett (amit értelme belátott, s jónak ítélt, ahhoz érzelmileg is pozitívan kapcsolódott, szerette azt), a külső javakat pedig – amelyek az életének fenntartására szolgáltak – megfelelő módon, helyes célra használta, s nem azokban találta meg a biztonságát.

Az első bűn lényege, hogy Isten helyébe lépnek a saját gondolatok, az anyagi javak, a társas kapcsolatok, s az ember maga akarja eldönteni (Isten helyett), hogy mi a jó, és mi a rossz.

Mindezt a rendezetlenséget (diszharmónia) hivatottak gyógyítani az evangéliumi tanácsok. „Meg kell tanulnunk jól szeretni, jól vágyakozni (Istenre fókuszálva), magunkban újra megteremtve a harmóniát” – mondta a szerzetesnővér.

Deák Hedvig rámutatott, hogy például az engedelmesség (saját fontosságom elengedése) nemcsak a szerzetesrendekben, hanem a házasságban is kihívás, ennek gyakorlása „elősegíti, hogy Isten hozzám férkőzhessen”. A tisztaság a másik emberhez való helyes viszonyt célozza: elismerem őt, de nem tőle várok mindent, mintha már Istenre nem is lenne szükségem. A szegénység pedig az anyagi javak terén való korlátozásról szól. Az evangéliumi tanács, mint az elnevezése is mutatja, nem parancs, hanem mintegy „baráti kommunikáció”. Feltételezi az Isten felé a szeretetben való növekedés zarándokmagatartását, az ebben való fejlődést.

Ennek a zarándoklétnek az egyik sajátossága, hogy „ha nem megyek előre, akkor már hátra is léptem”.

A tanácsok meghallgatása a mi részünkről nagylelkűséget kíván. Ezt a lelkületet pedig minden keresztény élheti – tette hozzá a domonkos nővér.

A szerzetesi életben a kezdet a megragadottság, amelyet az Istennek való szeretetteljes válasz követ:

az evangéliumi tanácsok gyakorlása, a lemondás (böjt) ürességet hoz létre, a szabadság terét, ahova beléphet Isten. Teret adni az Úrnak, növekedni a szeretetben – lényegében ez az út minden keresztény számára –

mondta összegezve a domonkos szerzetesnővér.

Az este további részében Hernády Krisztina OP fűzte tovább a keresztény életről szóló elmélkedést az evangéliumi tanácsokat vizsgálva. A szív megnyílását a nagy szeretetre, valamint a tanítványság útjának példázatát, folyamatát két asszony életén, hitvallásán, Isten által formált gondolatvilágán keresztül érzékeltette, mutatta be a nővér.

Az egyikük Costanza Miriano olasz újságíró, négygyermekes családanya, aki önmagát így jellemzi: „tökéletlen feleség, korlátolt anya, késésre hajlamos dolgozó”, könyvet írt arról az öt oszlopra épülő életszabályról, amelynek követése közösségbe (wifi-kolostor) fűzheti az egymástól távol vagy különféle életállapotban lévő keresztényeket. Ez az öt oszlop: Isten Igéje, az ima, a gyónás, az Eucharisztia és a böjt.

Hernády Krisztina nővér kifejtette: az öt „oszlop” segít megismerni Istent; megérteni, hogy Ő személyesen hozzánk szól; azt, hogy

irgalmasságának befogadásához alázatra van szükségünk,

valamint azt, hogy nemcsak szellemi kapcsolatban vagyunk vele, hanem a testét (Eucharisztia) is odaadja nekünk, végül pedig azt, hogy „a böjt Istent élővé teszi bennünk”.

A másik példa a szintén olasz Chiara Corbella volt, akinek a boldoggáavatási eljárása folyamatban van, és aki férjével, Enrico Petrillóval együtt nehéz és hitben megélt utat bejárva a reményről és az örök élet bizonyosságáról tanúskodik a világ előtt. Krisztina nővér az Apor Vilmos Közösségi Házban levetítette a jelenlévőknek a Chiara Corbella temetési miséjéről készült videofelvételt, amely éppolyan hitvallás volt, mint Chiara élete.

A két asszony példája, hitvallása, gondolatvilága azt példázza, hogy képesek lehetünk „ajándékként venni Istentől mindent, amire hív, s ez nem pusztán a papok és szerzetesek kiváltsága. Mind Isten gyermekei vagyunk, és ha az Ő hívása ki tud teljesedni bennünk, az az örök boldogságba vezet mindannyiunkat” – mondta Hernády Krisztina OP.

A Ti vagytok a föld „show”-ja esten azután a jelenlévők kérdéseire válaszoltak a szerzetesnővérek, majd a fiatalok figyelmébe ajánlották a világszerte ismert teológus, a Word on Fire evangelizációs központ alapítója, Robert Barron püspök Eucharisztia című könyvét, amelyet Deák Hedvig OP lektorált és a domonkos nővérek kiadója, az Advocata Nostra gondozásában jelent meg.

A nővérek egyúttal hívtak minden érdeklődőt az április 20-án sorra kerülő hivatás-zarándoklatra, amely Máriaremetéről indul Makkosmáriára, és amelyet Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök vezet.

A Ti vagytok a föld „show”-ja programsorozat május 14-én folytatódik, azon az alkalmon Schindler Zsófia pszichológus tart előadást a megfelelési kényszerről.

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria