Krizmaszentelési szentmisék a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2019. április 19., péntek | 13:16

Nagycsütörtök délelőttjén olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A főpásztor együtt misézik egyházmegyéje papságával, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság megújítja szenteléskor tett ígéreteit. A külhoni egyházmegyék beszámolóit közöljük.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Április 18-án a gyulafehérvári székesegyházban Jakubinyi György érsek Tamás József segédpüspökkel és a főegyházmegye papságával együtt mutatta be a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét, melynek keretében a papok megújították a szenteléskor tett fogadalmaikat és megáldották a szentségkiszolgáltatásnál használt olajokat.

* * *

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi székesegyházban Böcskei László püspökkel ünnepelt az egyházmegye papsága. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése volt (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

* * *

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

A papi hivatás kegyelmeiért adott hálát a papság nagycsütörtökön délelőtt a szatmárnémeti székesegyházban is, a Schönberger Jenő püspökkel közösen bemutatott szentmisén.

Szentbeszédében a főpásztor többek között arról beszélt, hogy a pap Jézus papja, a pap útja ezért Jézus útja. „Olyan út, amely meredeken halad lefelé, pontosan ellenkező irányba, mint az az út, amit az emberek ajánlanak. Amikor Jézus az embereket keresi, alászáll a megtestesülésben, és szolgává lesz. Alászáll az utolsó vacsorán, és kenyérré válik. Leszáll az emberek közé, és az utolsó lesz közöttünk. Jézus helye az utolsó hely: Betlehem, Názáret, Kálvária. (...) A papi hivatás lényege az Úr Jézussal való egység. Az a jó pap, aki nyitva látja az eget, de nem a szemével, hanem a hitével. Csak az tudja a testvéreinek mindig elmondani, hogy nincs bebetonozva az ég, nincs lezárva az életed, nem keseredhetsz el. Minket egy abszolút jövő vár! Nyitva van az ég, és ott van Jézus, a mi Jézusunk az Atya jobbján!”

* * *

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A temesvári Szent György-székesegyházban zajló felújítási munkálatok miatt Pál József Csaba püspök idén a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban mutatta be az olajszentelési misét.

Bevezetőjében a főpásztor oltártestvéreihez és a hívekhez egyaránt azzal a kéréssel fordult, hogy ezen a napon különösen is imádkozzanak a papokért, imádkozzanak papi hivatásokért: azokért, akik most készülnek erre a szolgálatra, és azokért is, akik most készülnek meghallani Isten hívó szavát. Magyar, román és német nyelven elhangzott szentbeszédében kiemelte: a papság életének középpontja Jézus Krisztus; fontos tehát, hogy a lelkipásztorok mindent általa, érte és Vele együtt cselekedjenek, azt tegyék, amit Jézus tenne és úgy, ahogyan Ő tenné.

A beszámolók teljes terjedelemben és a képgalériák az egyházmegyék honlapjain és a Romkat.ro oldalon találhatók.

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria