Londonban találkoztak az európai keleti katolikus püspökök

Kitekintő – 2017. október 30., hétfő | 14:34

Október 26. és 29. között az európai keleti katolikus püspökök Londonban tartották éves találkozójukat Hlib Lonchina, a londoni Szent Család ukrán görögkatolikus egyházmegye püspökének meghívására.


A találkozón, melynek a Fokoláre mozgalom épülete adott helyet a London vonzáskörzetében található Welwyn Garden nevű kisvárosban, részt vett Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz püspök és Szocska Ábel apostoli kormányzó. Az előadások, megbeszélések, eszmecserék során, de még inkább a testvéri közösség és a közös imádság által alkalom nyílt a remény és a szenvedés, a tervek és nehézségek megosztására, melyeket az egyes európai keleti katolikus egyházak élnek meg.

Angliából, Ukrajnából, a skandináv országokból és Görögországból mintegy negyven püspök, pap, valamint a katekézis szakértői érkeztek a találkozóra, melynek fő témái az igehirdetés, a tanítás és a hitben megélt krisztusi élet voltak (kérügma, katekézis, misztagógia). Ezekben a napokban emlékeztek meg az angliai Szent Család ukrán görögkatolikus egyházmegye létrejöttének hatvanadik évfordulójáról is. Ez lehetőséget adott arra, hogy hálával idézzék föl: a Szentszék figyelemmel kíséri a Nyugat-Európában élő keleti katolikus hívek lelkigondozását. Áttekintették a keleti katolikus egyházak sajátos helyzetét: a szétszórtság közepette végzik a lelkipásztori munkát az egyházi élet minden területén, azon hívek körében is, akik hazájuktól távolra kényszerültek.


A nyitóülésen részt vett Paul McAleenan római katolikus segédpüspök, aki Vincent Nichols bíboros, westminsteri érsek köszöntését tolmácsolta. Ezután Edward J. Adams, Nagy-Britannia apostoli nunciusa adta át a Szentatya üdvözletét. Ferenc pápa apostoli áldását adta a találkozóra, s egyben köszöntötte az ukrán egyházmegye ünneplő híveit nagyérsekükkel együtt. Üzenetében hangsúlyozta az evangélium hirdetésének fontosságát, hogy föl kell fedezni, s másoknak is tovább kell adni az Istennel és másokkal való közösségi élet szépségét és örömét. Úgy állította a találkozó résztvevői elé Krisztus képét, mint a jelen pillanat gonoszságaira válaszként adott antidórt (viszontajándékot). A kérügma és a misztagógia révén Krisztus üdvözítő munkája az Egyházon keresztül ma is folytatódik.

A közös munka gyümölcseként az európai keleti katolikus egyházak vezetői megérezhették az Úr szeretetének és kegyelmének megerősítő erejét saját szolgálatukban. Ez nem más, mint maga az isteni kegyelem, mely gyógyítja a gyengeségeket, ez az Úrnak Egyháza iránti szeretete, mely sürget minket az evangélium hirdetésére. „Meggyőződésünk, hogy Krisztus hirdetése központi és alapvető fontosságú feladat, azon a katekézisen és misztagógián keresztül, amely a Szent Liturgiában, mint hitünk megvallásának és ünneplésének színhelyén születik. A misztagógia magából az evangéliumból, a liturgia szövegeiből, az ikonográfiából forrásozik, s képes elvezetni híveinket Krisztus titkának szemlélésére, aki az Isten Igéje, aki megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától” – olvasható a Görögkatolikus Metropólia oldalán megjelent beszámolóban.

A találkozó során celebrált különböző szertartások által megtapasztalhatóvá vált a katolicitás gazdagsága, mely a különböző keresztény hagyományokban jelenik meg, s amely csaknem kétezer éve formálja Európa keresztény arcát. Ez a tény tudatosította a jelenlévőkben, hogy újra és újra tanúságot kell tenniük az irgalom, a szeretet és a kiengesztelődés evangéliumáról a mai világban, amelyet a szenvedés, a nélkülözés, az igazságtalanság és a fegyveres konfliktusok sújtanak, és elszomorítják népeink és egyházaink arcát. Kérik a béke és a kiengesztelődés ajándékát különösen is a már sok éve az erőszak és háború miatt szenvedő Ukrajna népének, nem feledkezve meg a Közel-Keleten élő keresztény testvéreink üldöztetéseiről és szenvedéseiről sem.

A résztvevők megköszönték a Keleti Egyházak Kongregációja és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) támogatását, amellyel segítik az immár huszadik éve megtartott találkozóikat. Az idén választott téma arra is hívta a résztvevőket, hogy bekapcsolódjanak az egész Egyház katekézisének megújításába; ebben erősítette meg őket az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának bátorító támogatása is.

A westminsteri székesegyházban celebrált Szent Liturgián, melyet Szvjatoszláv Sevcsuk kijevi nagyérsek vezetett, és amelyen koncelebráltak a jelenlévő püspökök, Vincent Nichols bíboros mondott szentbeszédet. Az anglikán és ortodox egyházak képviselőinek jelenléte tanúsította az ökumené kedvező légkörét Angliában.


Az ezen napok során tárgyalt különböző szempontok világossá tették, mennyire fontos, hogy az igehirdetésben visszataláljunk a Krisztus-központúsághoz és az egyházaink ősi hagyományaiban megélt hiteles módszerekhez. Ugyanakkor el kell ismerni az új kommunikációs eszközök szükségességét is Krisztus hirdetésében.

A találkozó október 29-én, vasárnap zárult a londoni Szent Család-székesegyházban celebrált Isteni Liturgiával, amelyet Cyril Vasil’, a Keleti Kongregáció titkára vezetett.

Az európai keleti katolikus püspökök következő találkozója 2018. június 14. és 17. között lesz az olaszországi italo-albán keleti katolikus egyházmegye központjában, Lungróban, amelyre már most meghívta a főpásztorokat Oliviero Donato lungrói püspök.

Az Angliában élő magyar görögkatolikusok találkozóját október 29-én rendezték meg Londonban. A hiánypótló esemény a Facebook közösségi oldalon szerveződött Görögkatolikusok Angliában nevű csoportnak köszönhető. A találkozóra meghívták a három görögkatolikus főpásztort: Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitát, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspököt és Szocska Ábel nyíregyházi apostoli kormányzót, akik nemcsak Szent Liturgiát tartottak, hanem válaszoltak a hívek, érdeklődők kérdéseire is.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria