Magyar szerzetes celebrálta a Populus Summorum Pontificum zarándoklat nyitó szentmiséjét Rómában

Külhoni – 2019. november 8., péntek | 11:21

Idén is megrendezték a római rítus rendkívüli formáját ápoló egyházi közösségek nemzetközi zarándoklatát, a Populus Summorum Pontificum zarándoklatot október 25–27. között Rómában. A nyitó szentmisét Kovács Ervin Gellért premontrei szerzetes, a Gödöllői Premontrei Apátság novíciusmestere mutatta be a római rítus rendkívüli formája (ún. tridenti vagy régi rítus) szerint a római Pantheonban.

A premontrei szerzetes a Foederatio Internationalis Juventutem katolikus nemzetközi ifjúsági szövetség társszervezésében létrejött éves Populus Summorum Pontificum zarándoklaton vett részt a Juventutem Magyarország katolikus szövetség magyar delegációjával együtt, akik az ünnepélyes szentmise asszisztenciáját adták.

A szentmisén a Gödöllői Premontrei Apátság szerzetesei által ellátott budapest-belvárosi Szent Mihály-templom gregorián szkólája énekelt, bemutatva azt a rendszeres gyakorlatot, amely az elmúlt tizenhárom évben alakult ki a budapesti régi rítusú közösségben. A közösség 2006-ban kezdte el a hagyományos rítusú szentmisék ünneplését, először havi rendszerességgel a városligeti Jáki-kápolnában, majd 2007-től minden vasár- és ünnepnapon a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban. Végül a Szent Mihály-templomban találtak tartós otthonra.

A nemzetközi zarándoklat szervezői azért hívták meg a magyar közösséget, mert a világ minden táján jelen lévő és növekvő régi rítusú mozgalomban felfigyeltek arra a sajátosságra, hogy

Magyarországon külön hangsúlyt kap a hívek szentmisén való aktív részvétele, akik nemcsak néma áhítattal követik az oltárnál zajló szent cselekményt, hanem közös énekkel is bekapcsolódnak úgy az állandó latin nyelvű részekbe (ordinarium), mint a könnyű gregorián típusdallamokon magyarul énekelt változó részekbe (proprium).

A hagyományos rítusú ünnepélyes szentmisén a liturgikus énekek gregorián dallamainak művészi bonyolultsága ugyanis nem teszi lehetővé a hívek közös éneklését, de Dobszay László professzor és munkatársai kidolgozták azokat az egyszerű, ugyanakkor hiteles mintadallamokat, melyeket a hívek is képesek elsajátítani és akár latinul, akár népnyelven énekelni. Ezeket tanították most meg a nemzetközi zarándoklat résztvevőinek, továbbá néhány fülbemászó népéneket, így az ősi római bazilika visszhangozta a hívek egy szívvel-egy szájjal zengő énekét, mely a résztvevők közös liturgikus nyelvén, latinul hangzott.

A szentmisén a diakónusi szolgálatot Lukács Gábor Imre OPraem, a szubdiakónusi szolgálatot Orbán Csaba Frigyes OPream latta el. Az asszisztencia magiszter Kiss Bertalan volt, a szkólát Nényei Sára vezette.

„Szemlélődő, misztikus, a lélek mélyére összpontosító a római rítus rendkívüli formája szerinti szentmise, ahol a legfeltűnőbb talán a latin nyelv használata – fejtette ki a Vatikáni Rádiónak adott interjúban Kovács Ervin Gellért. – A hangsúly mégsem ezen van, hanem a keresztény ókor végére visszanyúló szertartás kontemplatív, Isten- és Krisztus-központú, a valóságos jelenlétet és a szentmise áldozati jellegét hangsúlyozó, az imádást és imádságot elősegítő jellegén és hangulatán. Ez a rítus hivatásébresztő hatású. A ministrálók lehetőséget kapnak rá, hogy megérezzék az oltár vonzását és meghallják az Úr hívó szavát.”

A premontrei szerzetes hangsúlyozta, a  közösségből csak idén hatan indultak el a papi, illetve a szerzetesi élet útján, követve azt az örökfogadalmas kármelita nővért és az újmisés papot, akik szintén ebből a közösségből indultak. A hívek között számos fiatal van, akiknek egy része felnőtt megtérő, illetve több nagycsalád, akik gyermekeikkel vesznek részt a szertartásokon.

Mindemellett a latin nyelv mai aktualitásáról is beszélt Kovács Ervin Gellért a Vatikáni Rádiónak adott interjúban, mely ITT hallgatható meg. A beszélgetés során belehallgathatnak a Vatikáni Rádió latin nyelvű hírműsorába is, a Hebdomada Papae rovatba, amely heti rendszerességgel számol be a pápa és a Szentszék tevékenységéről.

Forrás: Vatikáni Rádió; Juventutem Magyarország

Fotó: Elvir Tabaković

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria