Megjelent a Szimfónia program kézikönyve

Hazai – 2016. január 29., péntek | 16:16

A zenét szociális eszközként alkalmazó módszer eddigi tapasztalatait a program munkatársai kézikönyv formájában foglalták össze, ami elérhető a programban részt vevő iskolákban és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben.

A kiadvány módszertani segítséget nyújt a hátrányos helyzetű gyerekeket felzárkóztató program elindításához és működtetéséhez.

A nyomorból kivezető út az iskolában kezdődik Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke szerint, és ezt támasztják alá a Szimfónia program szakemberei is, akik a gyakorlatban tapasztalták meg a zene felemelő és megtartó erejét. A zenetanulást szociális eszközként alkalmazó módszer ugyanis nem tehetségeket keres, hanem a hátrányos helyzetű, gyakran magatartási gondokkal és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek nyújt kapaszkodót, hogy megerősítést kapjanak, javuljon iskolai teljesítményük, és növekedjen az esélyük a továbbtanulásra. A program szakemberei egy módszertani kiadványban foglalták össze tapasztalataikat – a következő időszak hasonló programjaiban részt vevők számára.

A kezdeményezés Venezuelából ered, ahol El Sistema, azaz „A rendszer” néven ismert. A nyomorban élő gyerekek felemelésére 1975-ben indította útjára José Antonio Abreu zongorista, karmester és közgazdász. Az El Sistema örömzenélés, a zene az esélyteremtés eszköze, kitörési lehetőség. A cél eléréséhez azonban számos alapelvet szem előtt kell tartani, ezekről is részletesen szól a Szimfónia program – A zene mint szociális eszköz című kiadvány. A kötet összefoglalja a szociális, a pedagógiai és a zenepedagógiai munka helyét és szerepét a programban. Ugyanakkor elemzi az egyénekre és a közösségre való hatását, elméleti hátteret adva a módszernek.

A kézikönyv részletesen taglalja, milyen technikai és humánerőforrás-feltételei, valamint lehetőségei vannak a program elindításának, és nagy hangsúlyt fektet az együttműködések kiemelésére. A Szimfónia program ugyanis elsősorban szociális munka, melynek elengedhetetlen feltétele a kooperáció a szociális munkás, a szülők, a zenetanárok, az iskola és más, például gyermekjóléti vagy egészségügyi intézmények között. A program egyik mérföldköve a „szimfóniás” gyerekek fellépése. A legtöbben közülük nem szoktak az iskolai műsorban szerepelni, eddig legfeljebb csak közönség voltak. Számukra az iskolában vagy nagyobb hallgatóság előtt fellépni addig ismeretlen, hatalmas élményt nyújt.

A kezdeményezés mára országokon, sőt kontinenseken átívelő mozgalommá vált. Magyarországra a Symphonia Alapítvány hozta el az ötletet. A módszer kipróbálására 2013 nyarán Monoron, a „Tabán” nevű szegénytelepen adódott lehetőség, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat majd egy évtizede folytatott „Jelenlét” programjának keretében. A telepen élő gyerekeket hegedűszóval csalogatták a tanodába, és nagyon hamar igen népszerűvé vált körükben a kezdeményezés. A hangszerekkel való ismerkedéssel, az első hangok elsajátításával kezdve a nyár végére a gyerekek látványos eredményeket értek el zenei készségeik fejlődése terén, sokat javult ritmusérzékük és játékuk tisztasága, repertoárjuk számos dallammal bővült, megtanultak kottát olvasni. Másik fontos eredményként számottevő javulás volt megfigyelhető a gyerekek viselkedésében, kitartásában, koncentrációs képességében. Szeptemberben az iskolából elismerő visszajelzések érkeztek.

Az iskolába begyűrűző szociális, gyermekjóléti problémákkal az intézményrendszer önmagában nem képes hatékonyan megküzdeni. A Szimfónia program a létbizonytalanságban, súlyos nélkülözésben és nehéz családi körülmények között élő gyermekek számára kínál újszerű eszközt, melynek kulcselemei a sikerélmény, az önbizalom és a közösséghez tartozás érzésének megerősítése. A Szimfónia program gerincét a csoportos zenei foglalkozások képezik, melyek az élményalapú megközelítésen keresztül egyszerre fejlesztik a gyerekek értelmi, érzelmi és társas készségeit. Emellett a részt vevő gyerekeket és családjaikat szociális és közösségfejlesztő tevékenységekkel is segítik.

A Szimfónia program a pedagógia, a zenepedagógia, a szociális és közösségfejlesztő munka területét kapcsolja össze. A kezdeményezés alapvetése, hogy a gyerekek iskolai pályafutása nem értelmezhető önmagában, csakis az őket körülvevő családi, helyi társadalmi és szociális, gyerekjóléti, egészségügyi intézményi keretrendszerben. 

A Szimfónia program 2014 szeptemberében köznevelési intézményekben, az egész napos iskolarendszerbe ágyazva indulhatott el, európai uniós forrásból. A kezdeményezéshez a dél-dunántúli és az észak-magyarországi régióban tizenöt általános iskola csatlakozott. Magyarországon nagy hagyománya van a hangszeres zeneoktatásnak, a kóruséneklésnek. A Szimfónia program azonban nem jelent konkurenciát a hagyományos zeneiskolai hálózat számára, mivel eltérő módszertannal dolgozik, és azokat a gyerekeket szólítja meg, akik a hagyományos zeneoktatásból jellemzően kimaradnak. A program keretében minden iskolában alkalmaznak egy szociális munkást, valamint legalább egy hangszeres tanárt. A zenetanárok jellemzően csoportosan járják a tanintézményeket, tehát egyszerre több oktató tartja a hangszeres foglalkozásokat. A projektben 16 szociális munkás és 25 zenetanár vesz részt. A szakmai vezetői stábot öt fő, a projektmenedzsmentet három fő alkotja. Összesen tehát 49 ember dolgozik a programban, de törekednek önkéntes segítők minél szélesebb körű bevonására is.

Forrás: Szimfónia.Máltai.hu

Forrás: Máltai.hu

Fotó: Máltai.hu; Szimfónia.Máltai.hu; Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria