Megnyílt a XXVI. Szent István Könyvhét – Átadták az idei Stephanus-díjakat

Kultúra – 2018. május 7., hétfő | 17:28

Erdő Péter bíboros, prímás nyitotta meg a XXVI. Szent István Könyvhetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Szent II. János Pál pápa dísztermében május 7-én. Az ünnepségen Valter Ilona régészt és Rokay Zoltán teológust, filozófust Stephanus-díjjal tüntették ki.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Farkas Olivér, a Szent István Társulat (SZIT) igazgatója a megjelenteket köszöntve rámutatott, a társulat immár 170 éve ad ki elérhető áron olyan könyveket, melyek a „keresztény hitet és erkölcsöt” közvetítik.

Sarbak Gábor, a SZIT elnöke a könyvhét újdonságai közül mutatott be néhányat. Kiemelte közülük Valter Ilona A cikádori, más néven a (Báta)széki ciszterci apátság története és Rokay Zoltán Filozófiatörténet III. – A legújabb kor című kötetét.

A Stephanus-díjat – melyet a SZIT és a Stephanus Alapítvány közösen alapított – Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a SZIT fővédője és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke adta át a díjazottaknak.

Valter Ilona régész laudációját Barna Gábor, a Szent István Tudományos Akadémia főtitkára mondta el. Valter Ilona – aki László Gyula tanítványa volt – 1962-től végzett régészeti kutatásokat. Érdeklődését kezdettől fogva az egyházi emlékek, román kori, gótikus templomok, elpusztult szerzetesi monostorok tudományos vizsgálata határozta meg. Első ásatása a bélapátfalvi ciszterci monostorépület feltárása volt 1964 és 1966 között. Emellett bencés, premontrei, illetve református emlékek kutatásán is dolgozott. Tudományos fokozatot 1998-ban szerzett az Árpád-kori téglatemplomok a Nyugat-Dunántúlon című kandidátusi disszertációjával.

Rokay Zoltán teológus, filozófus munkásságát Vincze Krisztián, a PPKE Hittudományi Karának (HTK) professzora ismertette. A filozófia és a teológia tudománya szervesen összekapcsolódik – a teológiai igazságokat úgy tudjuk a leghatékonyabban eljuttatni az emberekhez, ha a filozófiát hívjuk segítségül. Mint ahogyan azt Rokay professzor sokszor hangsúlyozta, a „teológia segít abban, hogy ne mondjunk eretnekséget, a filozófia pedig abban, hogy ne mondjunk butaságot”.

Rokay Zoltán húsz éve vezeti a PPKE HTK filozófiai tanszékét. Fordításai – mint például Diogenész Laertiosz és Iszokratész, vagy René Descartes, Rotterdami Erasmus, Søren Kierkegaard és XVI. Benedek művei – sok magyar szakember munkáját megkönnyítik. Jegyzeteit, filozófiatörténetét rendkívüli alapossággal készítette el, ezekben újszerűen és didaktikai megfontolások alapján mutatja be az adott szakterületet. Írásainak szemlélete minden esetben tükrözi a katolikus hit igazságait. Könyveiben, előadásaiban a humort sem nélkülözve mutat rá a lényegre.

Rokay Zoltán „a legmagasabb magyar katolikus kitüntetést” megköszönve elmondta, az évek múlása nemcsak „leépülést”, hanem beteljesülést is magával hoz – ez utóbbit jelenti számára ennek a díjnak az elnyerése.

Erdő Péter bíboros a XXVI. Szent István Könyvhetet megnyitva kiemelte, hogy a Szent István Társulat az ország egyik legrégebbi könyvkiadója. Volt olyan időszak a történelem során, amikor szinte az egyetlen vallásos műveket megjelentető könyvkiadó volt. Ma már nagyon sok olyan kiadó működik, mely keresztény könyveket jelentet meg, ám azt is tapasztalhatjuk, hogy a hittel foglalkozó könyvek a boltok eldugott részében kapnak csak helyet. A Szent István Könyvhéten azonban egy egész héten át – május 7. és 12. között – a vallásos művek kerülnek az érdeklődés középpontjába.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria