Megnyitották a jubileumi Szent Teréz-évet a Terézvárosban – KÉPGALÉRIÁVAL

Hazai – 2014. október 16., csütörtök | 12:10

Bíró László tábori püspök celebrált ünnepi szentmisét a budapest-terézvárosi Avilai Szent Teréz-templom búcsúnapján, október 15-én este. Az idei templombúcsú különlegessége, hogy ennek keretében nyílt meg a jubileumi Szent Teréz-év, melyet a szent születésének 500. évfordulója kapcsán hirdettek meg.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A búcsúi nagymise előtt vesperás hangzott el a Capella Theresiana kórus vezetésével, Merczel György vezényletével. A szentmisén Tomás Luis de Victoria és Sebastián de Vivanco spanyol zeneszerzőknek, Szent Teréz kortársainak művei hangzottak el. Az ünnepi szentmisét Bíró László püspökkel közösen mutatták be Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök és többek között a belvárosi ferences templom papjai – a Szent Teréz-templom első lelkipásztorai ugyanis két évszázaddal ezelőtt ferencesek voltak.

A szentmise elején Bíró László emlékeztetett: Avilai Szent Terézt köszöntjük, és születésének 500. évfordulójára készülünk. A püspök „modern szentnek” nevezete Szent Terézt, aki a hétköznapban is együtt tudott lenni Istennel. Megérintette Isten szeretete, ezt ábrázolja az oltárképen a tüzes nyíl, és élő kapcsolatban volt a szentháromságos Istennel.

Az ünnep szónoka Tokár János OFM, a belvárosi ferences templom igazgatója volt. Prédikációja elején Kalkuttai Teréz anya Isten utáni vágyakozását megfogalmazó szavait idézte: „Úgy érzem, hogy Isten nem Isten, és valójában nem létezik. Rettenetes sötétségek között élek. Mintha minden meghalt, minden megfagyott volna bennem. Néha olyan elkeseredés vesz erőt rajtam, és ugyanakkor annyira vágyódom a távol levő Úr után, hogy már csak egyetlen imát vagyok képes elmondani: Jézus Szentséges Szíve, benned van bizalmam.” Mint elmondta: jó ezekkel a mondatokkal találkoznunk, hogy le tudjunk szállni szívünk egyszerűségébe és tisztaságába. Tokár János rámutatott: az tud megnyílni Isten felé, aki belátja szíve szegénységét. Csak így közelíthetünk a szentséghez: Isten a szív tisztaságában és alázatában jön el.

A szónok kiemelte: Avilai Szent Teréz titka nagy lelki befogadókészségében, nyitottságában és egyszerűségében rejlik. Az imádságról a szent mint valami sajátos összeszedettségről beszélt, amikor a lélek meg akar szabadulni a külső érzékek zavaró hatásától, és egyedül Istennel akar lenni, csak rá figyelve, teljesen szabadon. Ez kegyelem. Hiszen folytonosan tele vagyunk gondokkal és gondolatokkal. Szent Teréz azonban azt mondja: „Légy ott, ahol vagy, minden érzékeddel együtt.” Erre van szükség az Istennel való találkozáshoz: minden érzékünkre, teljes jelenlétünkre.

A lélek belső élete nagyon-nagyon csendes – hangsúlyozta a ferences templomigazgató. – A külső hatások ugyan túl erősek, és nehéz tőlük egészen szabaddá válni, de az ember azt hallja meg, amire megtanult figyelni.

Egyedül, négyszemközt Istennel... Erről a legnehezebb beszélni, szavakkal kifejezni – mutatott rá a szónok. – De mindenkinek megvan a maga találkozása Istennel, és ez nagy édesség a lélek számára, amit őriz és hordoz.

Az Istennel való találkozás hatalmas belső nyugalomban történik, erre kell törekednünk, ez Avilai Szent Teréz üzenete. És ha valaki szeret, semmit se tart lehetetlennek – zárta szentbeszédét Tokár János OFM az Avilai Szent Teréz-templom búcsúünnepén.

A szentmise végén Horváth Zoltán plébános hangsúlyozta: a jubileumi évben minden hónapban Szent Terézhez kapcsolódó programokat szerveznek, így készülnek 2015. március 28-ára, Szent Teréz születésének 500. évfordulójára.

Horváth Zoltán a jubileumi év eseményeiről szerkesztőségünknek elmondta: novemberben vallásközi konferenciát szerveznek a Keresztény-Zsidó Társasággal közösen, melyen a különböző vallások képviselői mutatják be, mit jelent saját vallásukban a misztika fogalma. Januárban Szent Teréz életéről és életének helyszíneiről tart előadást Török Csaba teológus. Februárban a tervek szerint színművészek olvasnak fel részleteket Szent Teréz gondolataiból, a felolvasások között pedig Szent Terézhez kapcsolódó zeneművek szólalnak meg.

Szent Teréz születésének 500. évfordulóján, március 28-án délelőtt ünnepi szentmisét tartanak, délután pedig a Budapesti Énekes Iskola és a Szent Efrém Férfikar közösen misztériumjátékot ad elő Szent Teréz életéről.

Áprilisban a 140 éves Zeneakadémiával közösen tart nyílt napot a plébánia: ennek keretében vesperásra kerül sor a templomban, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nagytermében pedig Michael Haydn Szent Teréz-miséjét adják elő. Júniusban plébániai zarándoklatot szerveznek Avilába és Alba de Tormesbe, Szent Teréz sírjához.

Fotó: Thaler Tamás

Borsodi Henrietta/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria