Mester, mit kell tennem? – Erdő Péter bíboros találkozott a főegyházmegye fiataljaival Budapesten

Hazai – 2024. április 21., vasárnap | 16:00

Április 20-án Erdő Péter bíboros, prímás az S4 Háló Közösségi és Kulturális Központban találkozott az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fiataljaival a főegyházmegyei Ifjúsági Iroda szervezésében és a Katolikus Szeretetszolgálat által létrehozott uspace.hu moderálásával. A résztvevők feltették az őket foglalkoztató kérdéseiket, melyekre szeretetteli, iránymutató válaszokat kaptak a főpásztortól.

Megtelt a Semmelweis utcában a Háló, a fiatalok izgatottan várták, hogy találkozzanak Erdő Péter bíborossal, hiszen ilyen alkalom még nem fordult elő. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Ifjúsági Irodája bevonta a szervezésbe a fiatalok számára létrehozott Uspaceonline közösségi tér csapatát is, melynek vezetője, Keresztes Ilona is részt vett az eseményen Vajda Norberttel, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatójával egyetemben.

A „Mester, mit kell tennem, hogy az örök életre eljussak?” mottójú rendezvényen Babos Áron, a főegyházmegye ifjúsági referense köszöntötte a résztvevőket, a Uspace résztvevőit és a Műegyetemi Katolikus Közösség dicsőítő zenekarát. A beszélgetést vezető fiatalok röviden bemutatkoztak, ismertették, hogy a uspace.hu oldalon elérhető mozgalom számos platformon keresztül teremt lehetőséget arra, hogy a fiatalok feltehessék a kérdéseiket, tudjanak eszmét cserélni, vitatkozni.

A résztvevők dicsőítő énekekkel Jézust állítva a középpontba várták a bíborost, akit örömmel, tisztelettel fogadtak. A Miatyánk elimádkozása után kezdődött a beszélgetés, amelyre a Uspace fiataljai alaposan felkészültek, öt téma köré csoportosítva a regisztráció során megfogalmazott kérdéseket.

Elsőként a bíboros személyes életútja felől érdeklődtek, majd a hittel kapcsolatos kérdéseket tették fel, de nem kevésbé voltak fontosak a liturgia és a papképzés, a politika és a hit viszonya, valamint a párválasztás témakörei.

A bíboros megosztotta a fiatalokkal, hogy a szülei elfogadó, keresztény értékeket megélő példája milyen nagy hatással volt rá, hogyan alakította az ő egyre intenzívebb, tudatosabb hitéletét. Elmondta azt is, hogy ministráns korától fogva erősödött benne, hogy a papi szolgálat az Isten és az ember között egy sajátos híd, így amikor továbbtanulásra kellett jelentkeznie, az Esztergomi Hittudományi Főiskolát jelölte meg, ahová fel is vették. A főpásztor beszélt arról is, hogy a katonaság alatt a kispapokkal vagy a más vallási felekezetű teológusokkal milyen jókat vitatkoztak.

Erdő Péter hangsúlyozta, hogy a hit kegyelem, ugyanakkor akarni kell hinni és ismerni kell a hitünk tartalmát.

Krisztust úgy tudjuk követni a mai világban, ha teljesítjük az állapotbeli kötelességeinket, gyakoroljuk a személyes szeretetet Jézussal, ápoljuk a kapcsolatainkat.

Isten országa bennünk van, köztünk van, de a végső időkben bontakozik ki. Éljünk ennek megfelelően – biztatott a főpásztor. – Amikor úgy érezzük, gödörben van az életünk, meg kell vizsgálni, mi a probléma valójában – tanácsolta a fiataloknak. – Ha az, hogy bűnben vagyok, akkor a megtérés a kulcs: meg kell látnom, mi az, amivel szakítanom kell, hogyan kell másképp élni az életemet.

A fiatalok faggatták a bíborost arról is, hogy egy nem vallásos közegben hogyan maradhatnak hiteles katolikusok úgy, hogy az őket körülvevő nem hívők ne érezzenek ítéletet a részükről. Erdő Péter hangsúlyozta:

mi nem ítéljük el a nem vallásos világot, maga az igazság provokál.

Bátorított, hogy hívják a fiatalok a keresztény közösségbe azokat, akik nyitották rá. Az Egyház nem ítél el, de képviseli a kinyilatkoztatott igazságot, mely átrendezi egész életünket.

A liturgiára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan a bíboros rámutatott, hogy Magyarországon a vallásgyakorlást a késői kommunizmus alatt elnyomták, de nem üldözték kifejezetten. A II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus reform nem egyszerre következett be, hanem fokozatosan, lassan, ennek folytán nem volt olyan erős az ellenállás sem, mint esetleg más országokban. Erdő Péter megmagyarázta a fiataloknak a liturgikus mozdulatok jelentését, valamint azt is, miért volt szükség a misekönyv megújítására. Bemutatta a papképzés menetét, de hangsúlyozta,

Isten kegyelme és belső megragadottság kell ahhoz, hogy valaki jó pap legyen.

A fiatalok sokféle kérdést tettek fel a politikával kapcsolatosan is, hiszen úgy érzik, az sokszor a keresztényeket is szétválasztja. A bíboros példákat hozott különböző korokból és társadalmi berendezkedésekből, hogy az e téren felmerülő problémák sokszínűségét érzékeltesse. Kiemelte, hogy a világi Krisztus-hívőnek autonómiája van az evilági dolgok alakítása terén, ugyanakkor az egyházi tanítóhivatal tanítását meg kell tartania. A hit elvei mindenkire vonatkoznak, de mivel az egyes emberek élettapasztalatai nagyon eltérőek, a gyakorlati következtetésük más és más lehet.

Erdő Péter válaszolt arra is, a papok és az Egyház vezetői milyen szerepeket nem vállalhatnak a közéletben, csak különleges engedéllyel. Kiderült, volt olyan ország, ahol a papok még csak nem is szavazhattak.

A párválasztás témakörében előkerült a házasság felbonthatatlanságának ténye, hogy miért ilyen magas mégis a válások száma, milyen esetekben érvénytelen a házasság. Erdő Péter megerősítette, valóban nagyon fontos, hogy azonos vallású társat válasszanak maguknak a párkeresők, és bátorított, hogy ismerkedés céljából is járjanak katolikus társaságokba. A jó jegyesoktatás fontos, főleg ha példamutató házaspárok is részt vesznek a képzésben. A bíboros ajánlotta, hogy az új házasokat vonják be a plébániai családközösségekbe, mert ez megtartó erő a számukra, és felhívta a figyelmet a Bízd Rá Magad! mozgalomra, amelyen keresztül sok szakértői segítséget kaphat bárki.

Az alkalom végén a jelenlevők feltehették spontán kérdéseiket is, amelyek érintették a beavató szentségek kiszolgáltatását, a fiatalok környezetének evangelizálását, a papi hivatás biztos jeleit, valamint a papi cölibátus jelentőségét. A fiatalok azzal kapcsolatban is tanácsot kértek a főpásztortól, hogy a világunkat behálózó technológiai fejlődéssel hogyan jó bánni.

A találkozást ajándékkal köszönte meg Erdő Péternek a főegyházmegye ifjúsága. Nagyon szép gesztus volt a részükről, hogy hosszan, csendben imádkoztak a bíborosért, majd elmondták az Üdvözlégy Máriát a főpásztori áldás előtt.

A találkozás kötetlenül folytatódott egy kis agapé keretében. Sokan kérdezték még személyesen Erdő Pétert, hogy megerősítést, iránymutatást kapjanak keresztény életük útján.

Első alkalommal szerveztek ilyen jellegű találkozót a főegyházmegye ifjúsága számára a bíborossal. Az oldott légkörben zajló, de igen komoly témákat érintő, bizalommal teli párbeszéd csodálatos élmény volt mindenkinek.

Fotó: Csapó József/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria