Mosolygó Marcell-emlékdélután a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

Kishírek – 2020. november 24., kedd | 10:33

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola liturgikus tanszéke négy éve indította el a liturgikus tanárairól való megemlékezést szolgáló sorozatát. A november 19-én online formában megrendezett ötödik konferencián Mosolygó Marcell atyára emlékeztek, Ivancsó István tanszékvezető szervezésében.

A 2016. december 2-án tartott első konferencia Rohály Ferenc liturgiatudósról szólt, aki a liturgia, liturgikus tárgyak tanítása mellett görögből magyarra fordította a görögkatolikus egyház liturgikus könyveit. A 2017 májusában rendezett második emlékdélután Palatitz Jenő életét, liturgikus tanári tevékenységét mutatta be; 2017. november 24-én pedig Orosz Sándor Ágoston bazilita szerzetesről, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola első liturgikus tanáráról, a papnevelő intézet spirituálisáról emlékeztek meg. 2018 májusában Timkó Mihály atyáról rendeztek emlékkonferenciát, aki az énekkultúrát fejlesztette a kispapok között és az egyházközségekben.

Idén november 19-én rendkívüli körülmények között folytatódott a sorozat: közönség nélkül, a világhálón keresztül hangzottak el a kis konferencia előadásai Mosolygó Marcell atyáról, aki tizenkét és fél évig tanította a kispapokat a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, és kilenc évig nevelte őket a szemináriumban.

Mosolygó Marcell atya fia, ifj. Mosolygó Marcell a fiatal papról, a máriapócsi káplánról szóló személyes hangvételű előadásából kiderült: már a pócsi évek alatt megmutatkozott a fiatal papnak a liturgia iránti szeretete.

Főiskolai törzskönyvek, levéltári iratok és Mosolygó Marcell atya önéletrajzi írása alapján tartott előadást Marci atya liturgiatanári tevékenységéről Ivancsó István tanszékvezető.

Nyíregyházáról Sátoraljaújhelybe kapott paróchusi, majd esperesi kinevezést Mosolygó Marcell. Itt teljesíthette ki papi munkáját, megélve mindazt, amit addig a liturgiából, a lelkipásztorkodásból tanított a kispapoknak. A sátoraljaújhelyi évekről is Ivancsó István beszélt, levéltári dokumentumok alapján.

A miskolci éveiről Grunda János atya tartott előadást, aki veje, elődje és munkatársa is volt Mosolygó Marcell atyának. Az előadó kiemelte, hogy egyházi, társadalmi szinten, az oktatásban milyen nagy szerepe volt a miskolci papnak, amellett, hogy mily sok fizikai restaurálást és megújítást is végzett.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Görögkatolikus Médiaközpont, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria