Most felszentelt papok első szentmiséi a Pécsi Egyházmegyében

Hazai – 2018. június 21., csütörtök | 11:14

Udvardy György pécsi megyéspüspök június 16-án szentelt pappá két diakónust a pécsi székesegyházban. Fekete Zoltán a szentelés napján Németkéren, a Szent Kereszt felmagasztalása templomban, Lábár Tamás június 17-én Szekszárdon mutatta be első szentmiséjét.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Fekete Zoltán a Tolna megyei Németkéren nőtt fel s járt általános iskolába; a helyi a Szent Kereszt felmagasztalása templomban ismerkedett az Egyház tanításával, és ott ismerte meg az idén februárban elhunyt Kolbert Mátyás atyát is, aki a szemináriumba jelentkezéskor támogatta őt, és később is mellette állt. S aki – ahogy Kajtár Edvárd atya az újmisés kérésére mondott szentbeszédében fogalmazott – „a mennyországban velünk örvendezik”.

Kajtár Edvárd, a Központi Papnevelő Intézet lelkivezetője, a pécsi székesegyház plébánosa június 16-án, Fekete Zoltán első szentmiséjén mondott homíliájában az újmisére szóló meghívón szereplő képek és idézetek alapján igyekezett jó tanácsokat adni fiatal paptestvérének  – kiemelve a napi szentmise bemutatásának fontosságát:

„A napi eucharisztia emlékeztessen téged arra az útra, amit meg kellett tenned idáig. Azt mondják, hogy az ember ahhoz ragaszkodik, azt tartja igazán értékesnek, amiért sokat kellett harcolni. Neked és a családodnak nagyon sok munkád van ebben a döntésben: neked tényleg meg kellett őrlődnöd, mint a búzaszemnek a malomkő alatt, össze kellett zúzatnod, mint a szőlőszemnek a présben.”

„Légy az értékeidben, az elköteleződésedben, az elszántságodban tiszta. De ez egyedül nem fog menni. Ha egyedül próbálkozol ezzel, fanatikus leszel, és ez meg is betegítheti a lelkedet. Papnak lenni csapatmunka. Ahogy XVI. Benedek mondta: papnak lenni az apostoli kollégiumhoz tartozást jelenti. Legyenek pap barátaid!” – buzdította az újmisést Kajtár Edvárd.

Fekete Zoltán személyiségéről szólva a papnevelő intézet lelkivezetője elmondta: mindenki, aki ismeri őt, egyetért abban, hogy személyiségének legmeghatározóbb eleme a jókedv. „Derűs lélek vagy, ez karizma. Maradj derűs! A derű azt jelenti, hogy hiszel. Hiszel abban, hogy Jézus feltámadt, hogy legyőzte a bűnt, a sötétséget, a halált, a szomorúságot, a depressziót, a megkötözöttséget, mindennemű függést, hitetlenséget. Tudjuk, hogy a derű gyógyít, használd ezt jó pasztorális eszközként! Maradj derűs, jókedvű pap!”

Fekete Zoltán a szentmise végén újmisés áldásban részesítette családját, hozzátartozóit és a jelen lévő híveket.

A jövőben a szekszárdi plébánián teljesít szolgálatot káplánként.

* * *

Másnap a szekszárdi belvárosi templomban mutatta be első szentmiséjét Lábár Tamás, akit Fekete Zoltánnal együtt június 16-án szentelt pappá Udvardy György püspök.

A teológia mellett történész diplomával is rendelkező szekszárdi fiatalt a főpásztor 2015-ben szentelte diakónussá. Ezt követően Lábár Tamás Rómában folytatott egyháztörténelmi tanulmányokat. Az elmúlt évben a pécsi székesegyház plébániáján végezte lelkipásztori gyakorlatát – ezért Kajtár Edvárd székesegyházi plébánost kérte fel, hogy mondjon homíliát újmiséjén.

A szónok arról beszélt – Lábár Tamás védőszentje, Aquinói Szent Tamás gondolatmenetét követve – , hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy papnak. A Summa Theologiae szerzője három lényeges dolgot nevez meg, amikor arról beszél, hogy kit lehet pappá szentelni: elsőként említi, hogy az lehet pap, aki jó ember. „Ezt a jót hozod magaddal a családodból. Miattuk, általuk, az ő szeretetükben te is jó ember lettél. Mindig legyen nagyon szoros a kapcsolatod a családoddal, hiszen belőlük élsz továbbra is! A jóságukból, a szeretetükből és abból a szabadságból, amit az ember csak a családjának enged meg. A családnak mindent szabad, mert minden a szeretet égisze alatt történik, és minden táplál, minden segít” – mondta Kajtár Edvárd atya.

Aquinói Tamás második kritériumként a Szentírás ismeretét jelöli meg – emlékeztetett a pécsi székesegyház plébánosa. Ehhez kapcsolódóan utalt az újmisés Máté evangéliumából választott papi jelmondatára: „Boldog, aki éhezi és szomjazza az igazságot”. Ezt az éhséget az Isten igéje tölti be legteljesebben. Lábár Tamás pedig nemcsak kiválóan ismeri a Szentírást, de megvan a karizmája ahhoz, hogy jó teológus legyen – hangsúlyozta a szónok; majd e szavakkal fordult paptestvéréhez: „Van karizmád az igazsághoz, de ne feledd – ahogy XVI. Benedek pápa címerében a hátán terhet cipelő medve görnyedt háttal látható –, az igazságot görnyedt háttal kell hordozni, mert nehéz. A görnyedt hát pedig annak a jele is, hogy meghajtom magamat az Isten igazsága előtt.”

Kajtár Edvárd személyes tapasztalata alapján kiemelte Lábár Tamás szolgálatkészségét: „Elküldtelek a Szent Margit óvodába, ahol életre szóló élményeket szereztél a földből alig kilátszó gyerekek között; aztán bementél a Szent Mór iskola felsősei, gimisei közé, és meg tudtad őket szólítani. De megszerettetted magad az idősebbekkel is; és szívesen álltál a gyászolók mellett is a temetéseken, hogy mondj nekik valami igazságot, ami megvigasztalja őket. Szívesen mentél zarándoklatra, vezetted az embereket a Krisztus-keresés útján.

Továbbra se válogass – az igazság mindenkihez küldetett, a legkisebbtől a legnagyobbig, a legműveltebbtől a legegyszerűbbig!” Homíliája zárásaként a székesegyházi plébános a boldog papság titkát osztotta meg az újmiséssel – amely szerinte abban áll, hogy az ember megenged mindent Istennek, aki őt az igazság munkatársává választotta.

Lábár Tamás 2018 őszétől Rómában folytatja tanulmányait.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria