Nyitottnak kell lennünk a Lélek működésére – Szabadidőparkot adtak át Nyíregyháza-Örökösföldön

Hazai – 2024. május 27., hétfő | 12:56

A Szentlélek eljövetelére és a Szentháromság tiszteletére szentelt templom búcsúját ünnepelték május 19-én a nyíregyháza-örökösföldi görögkatolikus templomban. A főpapi Szent Liturgia egyúttal a kánoni vizitáció zárása is volt. A szertartás végén az újonnan létesített szabadidőparkot is megáldotta Szocska Ábel megyéspüspök.

A búcsúünnep egyben a görögkatolikus közösség családi napja is volt.

A rendszeres kánoni látogatásokat a keleti egyházak törvénykönyve írja elő, így a főpásztor ötévente ellátogat egyházmegyéjének minden egyházközségébe. Szocska Ábel május 17. és 19. között a Nyíregyháza-örökösföldi Görögkatolikus Parókián vizitált munkatársaival, akik megvizsgálták az egyházközség hivatalos dokumentumait, valamint az itt fenntartott Görögtűz Szeretetszolgálat működését.

A pünkösdi Szent Liturgia ennek a folyamatnak a záróakkordja volt. Ugyanakkor a hívek a búcsúval egybekötött családi napot is ezen a verőfényes, „szentlelkes” napon tartották.

A szertartást a hierarcha vezette, koncelebrált Gánicz Endre főhelynök; a házigazda, Molnár Zoltán parókus, valamint a kerület papsága, Obbágy László nyíregyháza-kertvárosi esperes-parókus, Grunda János nyírpazonyi parókus, Ivancsó István rókahegyi szolgálattevő.

Prédikációjában Szocska Ábel püspök arra utalt, hogy – miként a kánoni látogatás – az ünnepek is alkalmasak arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszakra, és számot adjunk az eredményeinkről. A Lélek működését fedezte fel abban, ahogyan ez a közösség fejlődött az elmúlt tizenöt évben. „De nemcsak a külső eredményekre kell visszatekinteni, hanem lelki eredményeinkre, a virágzó közösség lelki gyümölcseire is” – figyelmeztetett. Szent Pál szavait idézte: „Ugye tudjátok, hogy testetek az Isten temploma, melyben a Lélek lakik?”

A lelki ember, lelkiatya kifejezéseken gondolkodva idézte a lelki irodalomban található meghatározást: az a lelki ember, akit betöltött a Szentlélek. „Ahhoz, hogy mi magunk is lelki emberekké váljunk, nyitottnak kell lennünk arra, hogy a Lélek működjön bennünk.” Majd hozzátette,

akik engedik működni a Lélek adományait önmagukban, azok alázatosak: tudják, hogy a Jóisten segítségével vitték végbe cselekedeteiket.

A kánoni látogatás eredményeit a liturgia végén Gánicz Endre főhelynök összegezte a jelenlévőknek. Megköszönte az összefogást, a lelkiismeretes munkát, melyet a parókus és segítői, munkatársai a közösségben végeznek, és arra biztatta őket, hogy az alakulófélben lévő egyházközségi karitászcsoport mihamarabb kezdje meg működését. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegek kenetében is minél többen részesüljenek.

A főpásztor elismerésben részesítette Molnár Zoltán parókust tevékeny lelkipásztori szolgálatáért, és ezüst papi mellkereszt viselésére jogosította fel.

Most ünneplik az egyházközség életének tizenötödik, a templom felszentelésének tizedik évfordulóját – emlékeztetett Molnár Zoltán, hozzátéve, hogy a főpásztori látogatással és a park átadásával többszörös az ünnep.

A templomban hangzottak el a köszöntők és a hála szavai, amelyeket a templom mögött mintegy egy hektáros területen található, újonnan létesült szabadidőpark elkészítésében segédkezőknek, a támogatóknak, valamint a közreműködőknek címeztek, a nekik szánt ajándékok átadására is ekkor került sor: mindenki egy, a templom titulusát, a Szentháromságot ábrázoló ikont vihetett haza.

*

A szabadidőpark sportlétesítmény focipályával, rekortán kosárpályával, játszótérrel, valamint filagóriával, vizesblokkal, kemencével és térköves területekkel, parkolókkal. Jelentős állami támogatásra volt szükség a kivitelezéséhez, ugyanakkor az egyházközség anyagi és természetbeli hozzájárulása nélkül sem tudták volna megvalósítani a sokéves álmot.

Ennek a támogatásnak az elnyerésében nagy szerepe volt Szabó Tünde kormánybiztosnak, aki az ünnepségen köszöntőbeszédet mondott. Nyíregyháza ezen településrésze dinamikusan fejlődik – mondta –, s ebben szerepe van a görögkatolikus közösségnek is. „Aki építkezik, bízik a jövőben” – hangoztatta. A görögkatolikus egyháznak az elmúlt időszakban bekövetkezett, történelmi léptékű fejlesztéseire hívta fel a figyelmet: a múzeum és a székesegyház kapcsán világított rá a város és a görögkatolikus egyház történelmének összefonódására. Üdvözölte a létrejött szabadidőparkot, hiszen az ott szervezendő családi és sportnapok nemcsak közösséget kovácsolnak és erősítenek, hanem az egészséges életmód megőrzését is elősegítik.

Az eseményen jelen volt Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is.

A szabadidőpark megszentelése után a gyermekek birtokba vették a teret.

A családi napot a közös étkezést követően focizással, ugrálóvárazással, hőlégballonnal és koncerttel, baráti és közösségi együttléttel tették teljessé.

A Görögtűz Szabadidőparkkal kapcsolatos elképzelések 2018-ban, még az előző parókus, Szabó Tamás idején kezdtek el formát ölteni, amikor tárgyalássorozatok folytak a várossal a telek megvásárlásáról. Ennek 2020-ban lett folytatása immár Molnár Zoltán atya közbejárásával, ekkor már elindulhatott a műszaki tervezés, a közbeszerzés. A kivitelezés telekrendezéssel, körbekerítéssel, közművesítéssel kezdődött. A csaknem egyhektáros területen található egy 20x40 méteres, műfüves, MLSZ-szabvány sportpálya, egy rekortán kosárpálya, filagória, kemence, vizesblokk, 14 férőhelyes parkoló, térköves területek. A szabadidőparkot az egyházközség a görögkatolikus közösségek és intézmények számára szintén rendelkezésre bocsájtja azért, hogy használatának lelkipásztori hozadéka legyen.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria