Önmagunkat legyőzve, szeretetből másokért élni – Harmincéves az egri Érseki Szent József Kollégium

Hazai – 2023. március 23., csütörtök | 16:48

Szent József főünnepéhez kapcsolódva tartották meg március 21-én az egri Érseki Szent József Kollégium 30 éves jubileumi rendezvényét. Az ünnepségsorozat délután Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa előadásával kezdődött, majd Ternyák Csaba érsek hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Bernát ciszterci templomban.

A főpásztor homíliájában Szent Józsefről szólva rámutatott: Jézus Krisztus nevelőapja, gondviselője, védelmezője csendben szolgált, az evangélium nem őrzi szavait. Ez a csendesség azonban nem jelentéktelenségről árulkodik.

József négy álmát jegyezte fel az üdvtörténet, s ezek egyike sem róla szólt, hanem a rábízottakról – mondta Ternyák Csaba érsek. Felidézte Ferenc pápa 2020-ban írt levelét, melyben Szent József fővédőszentté választásának 150. évfordulóján ezekről az álmokról elmélkedett.

Az első álomban érte Mária várandósságának meglepő híre, és József hitt az angyal szavának; megmentette jegyesét. A második álomnak engedelmeskedve Egyiptomba menekítette családját, majd a visszatérésre és annak útjára is álomban kapott utasítást.

Szent József a családjáért élt, ez volt a hivatása, miként a mai szülőknek, lelkipásztoroknak, orvosoknak, pedagógusoknak is van hivatásuk, mert másokért élnek – emelte ki az egri érsek. – Az édesapák és az apai hivatásra készülők példaképe megmutatja, hogy

önmagunkat legyőzve, szeretetből kell másokért élnünk.

A szentmisét követő gálaműsor kezdetén Koós Ede, a kollégium lelkivezetője úgy fogalmazott: a kollégium elnevezése útmutatás; megmutatja, hogy az itt folyó munka alappillére a katolikus keresztény hit és értékrend.

Az elmúlt harminc évben számos fiú kapott itt otthont, nevelést és tanulmányaihoz segítséget felkészült nevelőktől, valamint a megélt keresztény hitünkből táplálkozó vallási élményeket egy egyre jobban kiteljesedő emberi életúthoz.

Czakó Tamás igazgató arról szólt, hogy küldetésük a kollégium falai között élő fiúkhoz atyai gondoskodással fordulni, minden bajukban segíteni mint pótapák a távol lévő szülők helyett; nevelni őket személyes példával, keresztény értékrenddel, hogy majd ők is igazi családapák lehessenek. Biztosítják a lakhatási, tanulási feltételeket, hogy segítsék a fiúkat az érettségi vagy a szakma megszerzésében, illetve a továbbtanulásban. Feladatuk, hogy a vallásos családból érkező fiúk hite erősödjék, a nem hívő diákok keresztény értékrendet, példát lássanak maguk körül.

Az elmúlt harminc évben papok és szerzetes is került ki e falak közül. 283 településről érkeztek diákok az intézménybe határainkon túlról is – hangzott el a jubileumi ünnepségen.

Az eseményen adták át a Szent József-díjakat. Az elismerést idén a tanulmányi eredmény, lelkiélet és közösségi munka terén legkiválóbb diákként Csirke Edvárd, valamint kollégiumi munkája elismeréseként Faragó Dániel pedagógus, munkaközösség-vezető vehette át.

Szöveg: Bérczessy András

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert, Vozáry Róbert

Videó: Szent István Televízió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria