Óriásplakáton a premontrei rend büszkeségei Nagyváradon

Külhoni – 2019. szeptember 20., péntek | 18:36

A Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság javainak visszaszolgáltatásáért könyörögtek szeptember 16-án a premontreiek nagyváradi széktemplomában, majd Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus megáldotta a híres premontreieket bemutató óriásplakátot.

A premontrei széktemplom szeptember 15-i búcsúünnepe és szeptember 18-i felszentelési évfordulója közötti két nap könyörgésekkel telik Nagyváradon. Szeptember 16-án, hétfőn este azért kérték a Fájdalmas Szűzanya közbenjárását, hogy a szerzetesrend visszakapja jogos tulajdonait, mindazt, amit igazságtalanul elvettek tőle.

A prédikációban Fejes Rudolf Anzelm arra hívta fel a figyelmet, hogy Mária is igazságtalanságot szenvedett el fia kereszthalálakor, hiszen Jézus ártatlan volt. Ezért a Fájdalmas Szűzanyára tekintve erőt nyerhetünk az igazságtalanság elviseléséhez. Ebben a helyzetben is, amikor immár harminc éve igazságtalanság éri a premontrei rendet Nagyváradon. „Mária hitt abban, hogy a halállal nem ér véget semmi, úgy mi is bízzunk benne, hogy egyszer győzni fog az igazság, és megfordul a történelem kereke” – hangsúlyozta az apát.

A premontreiek a rend megalapításának 900. évfordulójára készülnek az elkövetkező két évben. Ennek része, hogy a hozzájuk kötődő helyeken, iskolákon, kolostorokon óriásplakátokat helyeznek el, melyek a szerzetesrend világhírű személyiségeit ábrázolják, hogy ezzel is hirdessék, hogy mi mindent tettek a premontreiek a társadalom szolgálatában.

A nagyváradi premontrei templom belső udvarában elhelyezett molinó Kunc Adolfot, Károly József Iréneuszt és Mécs Lászlót ábrázolja.

Kunc Adolf a szombathelyi Szent Norbert Premontrei Főgimnázium híres fizikatanára, későbbi igazgatója volt, majd megválasztották csornai apátnak. A világon harmadszorra mutatta be a Foucault-féle ingakísérletet a szombathelyi székesegyházban. Károly Iréneusz, aki a váradi premontrei templom kriptájában nyugszik, fizikusként Nagyváradon, a premontrei főgimnáziumban működtetett Európában Röntgen után másodikként röntgenlaboratóriumot, a szikratávírót pedig hamarabb használta, mint a szabadalmat elnyert Marconi. A gödöllői Mécs László pap költő verseit idegen nyelvekre is lefordították.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Hírek.várad.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria