Pénteken szentelik püspökké Pintér Gábor belarussziai apostoli nunciust

Hazai – 2016. július 14., csütörtök | 18:30

Július 15-én, pénteken 10.30 órakor a váci székesegyházban dr. Pintér Gábor pápai prelátust, szentszéki diplomatát, a váci egyházmegye papját, a Belarusz Köztársaság apostoli nunciusát püspökké szenteli Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, a vatikáni diplomácia első számú vezetője.

Ferenc pápa május 13-án kelt bullájával belarussziai apostoli nunciussá (pápai nagykövetté) nevezte ki, és egyben püspökké és az egykori velebusdói érsekség címzetes érsekévé emelte Pintér Gábor pápai prelátust, szentszéki diplomatát, a váci egyházmegye papját.

Pintér Gábort – saját kérésére – Vácott szenteli püspökké Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, a vatikáni diplomácia első számú vezetője 2016. július 15-én. A társszentelők Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, valamint Beer Miklós váci megyéspüspök lesznek (egy püspököt három püspöknek kell fölszentelnie az egyházi törvény és a liturgikus előírások szerint). A szentelési szertartás 10 óra 30 perckor kezdődik.

Magyarországon először fordul elő, hogy egy apostoli nunciust a saját egyházmegyéjében szentelnek föl püspökké. „Rendkívül büszkék vagyunk mind Gábor atyára, mind arra a megtiszteltetésre, amely szentelése által éri a Váci Egyházmegyét” – hangsúlyozta Beer Miklós váci megyéspüspök a kinevezés nyilvánosságra hozatalakor.

A szentelési szertartáson számos hazai és külföldi, világi és egyházi méltóság vesz részt. Orbán Viktor miniszterelnököt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke képviseli; rajta kívül a kormányból Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár vesz részt. Jelen lesz Perényi János, Magyarország ausztriai nagykövete és Andrej Avramenko, a Belarusz Köztársaság magyarországi nagykövetségének első tanácsosa.

Egyházi részről a 34 püspök és bíboros között itt lesz Erdő Péter bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek, Veres András győri püspök, a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; továbbá Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek, az osztrák püspöki konferencia elnöke, Tadeusz Kondrusiewicz minszki érsek, a belarusz püspöki konferencia elnöke; Alberto Bottari de Castello magyarországi és Peter Stephan Zurbriggen ausztriai apostoli nuncius; Juliusz Janusz korábbi magyarországi nuncius; a magyar püspöki kar tagjai, valamint több Kárpát-medencei magyar püspök is.

Pápai bulla

FERENC PÜSPÖK, ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA, kedves fiának, PINTÉR GÁBOR váci egyházmegyebeli klerikusnak, eddigi nunciatúrai tanácsosnak, a Belarusz Köztársaságba kinevezett apostoli nunciusnak, valamint VELEBUSDÓI választott érseknek üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Kegyes szeretettel a hívek vallásosságának növelésére és az Egyház mennyei kincseivel a lelkek üdvösségére törekedvén Feléd irányítjuk, kedves Fiunk, figyelmünket, aki a szeretett Váci Egyházmegyében emelkedtél áldozópapi méltóságra, és jártasságot szereztél a Szent Teológiai tudományokban, majd az Apostoli Szentszék hasznára a haiti, a bolíviai, a svédországi, a franciaországi, a Fülöp-szigeteki, majd végül az ausztriai pápai követségeken végeztél igen jelentős és sikeres munkát.

Figyelembe véve egyedülálló emberi, keresztényi és papi tulajdonságaidat és adottságaidat, nemkülönben az ügyintézésben való jártasságodat, valamint a különböző felmerülő kérdések megoldásában való tehetségedet és az Egyház iránti szeretetedet, méltán látszol a szemünkben alkalmasnak arra, hogy előlépj a püspöki szolgálatra.

Éppen ezért legfőbb tekintélyünkkel ezen bulla erejénél fogva kinevezvén téged a Belarusz Köztársaság apostoli nunciusává, címzetes VELEBUSDÓI érseki méltóságra emelünk, megadván a megillető jogokat és rád ruházván az ahhoz tartozó kötelezettségeket.

Ami püspökké szentelésedet illeti, szívesen megengedjük, hogy a püspöki rendet bárhol Róma városán kívül a liturgikus előírások megtartása mellett, bármely katolikus püspöktől felvedd. Előbb azonban kötelességed legyen hitvallást és irántunk, valamint utódaink iránti hűségesküt tenni, az egyházi törvények előírásai szerint.

Biztosra vesszük, hogy egész püspöki buzgólkodásodat Gábriel arkangyal közbenjárására úgy akarod Istennek ajánlani, hogy Isten segedelmével méltónak bizonyulj Őt dicsőséges védelmezőként bírni a mennyben. Teljes szívből kívánjuk, Szeretett Fiunk, hogy szüntelenül hirdesd a Krisztusban hívőknek az Úr csodálatos nagy tetteit, akiknek hűséges és szorgos mindennapi szolgálatoddal: szóval és példával hasznukra légy.

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2016. esztendejében, május hó 13-án, az Irgalmasság Jubileumi Szentévében, pápaságunk negyedik évében.

Ferenc pápa

Pintér Gábor családja a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csépáról származik. Ő maga Kunszentmártonban született 1964. március 9-én. 1988. június 11-én szentelték pappá a Váci Egyházmegye szolgálatára. Teológiai doktorátust szerzett.

1996. július 1-jén lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. 2005. július 1-jén nunciatúrai tanácsosnak, 2007. március 30-án pápai prelátusnak nevezték ki. Az elmúlt két évtizedben Haitin, Bolíviában, Skandináviában, Franciaországban, a Fülöp-szigeteken és 2010. május 1-jétől Ausztriában mint az ausztriai apostoli nunciatúra első tanácsosa teljesített szolgálatot.

A magyar nyelven kívül kiválóan beszél olaszul, angolul, németül, spanyolul, franciául, oroszul, svédül és haiti kreol nyelven.

Pintér Gáborral, a Belarusz Köztársaság apostoli nunciusával készült interjúnkat ITT olvashatják.

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria