Segítő attitűd és katekézis – hitoktatói továbbképzés a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

Hazai – 2016. április 13., szerda | 9:56

Április 9-én a szeged-alsóvárosi ferences rendházban tartották a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája által szervezett hitoktatói továbbképzést. A rendezvény célja a szakmai alkalmon túl a találkozás és a hivatásban való megerősítés volt.

Az egész napos továbbképzés a napközi imaóra közös elimádkozásával kezdődött. A jelenlévőket Serfőző Levente oktatási helynök, kateketikai referens köszöntötte. Beszédében felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy kit állítunk életünk középpontjába.

A meghívott vendégek Magyar Adél és Meggyesné Hosszu Tímea okleveles gyógypedagógusok, esélyegyenlőségi szakoktatók, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző Intézetének munkatársai voltak, akik egy új szemléletmódot mutattak be a hitoktatóknak, és egyben rávilágítottak a hitoktató lehetőségeire a sajátos nevelési igényű gyermekek hitéletének formálásában.

Előadásuk első felében bemutatták, hogy a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatban még mindig inkább a negatív gondolkodásmód a jellemző. Felvázolták a speciális nevelési igényű gyerekek képességeit, erősségeiket és gyengeségeiket. Előadásuk második felében arról a segítő attitűdről beszéltek, amely a fogyatékosságra mint alternatívára tekint, majd bemutatták az ehhez vezető utakat és módszertanokat.

Délután Herczegné Csernák Andrea hitoktató beszélt tapasztalatairól és tartott rövid ötletbörzét. Ezt követően Binderné Berkecz Mária családterapeuta, mediátor, közösségvezető tartott előadást Konfliktuskezelés az iskolában címmel. Arról a szemléletről beszélt, amely a konfliktushelyzetekre úgy tekint, mint lehetőségekre, amelyekben empatikus hozzáállásunk segíthet, hogy a konfliktus ne egy kapcsolat végéhez, hanem annak egy más síkon való, mélyebb megéléséhez vezessen.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye 2014 szeptemberétől bevezetett katekéta-előmeneteli rendszere három modul alapján építi fel a hitoktatók képzési programját. A lelkiségi, szakmai és közösségi modul keretet ad a személyes fejlődésnek, és átláthatóvá teszi az egyházmegye, valamint a katekéták kapcsolatát.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria