Szavainknak teremtő ereje lehet, mint Jézuséinak – „Újítsd meg csodáidat!” konferencia Budapesten

Hazai – 2024. február 28., szerda | 16:13

A Cor et Lumen Christi Közösség idén is megrendezte az Újítsd meg csodáidat! konferenciát. Az elnevezést Szent XIII. János pápa zsinati imádsága – „Szentlélek, újítsd meg korunkban csodáidat mint új pünkösdöt!” – ihlette. Február 24–25-én a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium sportcsarnoka adott otthont az eseménynek, melynek keretében gyógyító alkalom és szentségimádás is volt.

Az előadók közt köszönthették Damian Stayne-t, a közösség alapítóját; Ferenczy Istvánt, a közösség együttlakó tagjainak magyarországi vezetőjét; valamint Mijo Barada négygyermekes családapát, aki egy horvátországi kis faluból, Segetről származik. Mezőgazdasági középiskolába járt, majd agráregyetemet végzett, és ma is mandarinültetvényei biztosítják családja megélhetését. 1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat. 2010 óta a németországi paringi Ágoston-rendi kanonokok közösségének harmadrendi tagja. 2012-ben velük együtt alapította meg az Isteni Szeretet Misszionáriusai nemzetközi társulást, amit XVI. Benedek pápa jóváhagyott, megáldott és imáiba foglalt. Mijo Barada számtalanszor járt már hazánkban, szívén viseli Magyarország lelki megújulását.

Damian Stayne február 24-én, szombat délelőtti előadásában hangsúlyozta, hogy

a keresztség és bérmálás által Jézus papi, királyi és prófétai kenetéből részesülünk, így szavainknak ugyanolyan teremtő ereje lehet, mint Jézuséinak, amikor lecsillapította a tengert, kiszárította a fügefát, vagy éppen beteget gyógyított.

És ha hisszük ezt, és hagyjuk, hogy a Szentlélek bennünk éljen, akkor megtapasztalhatjuk szavaink erejét a munkahelyünkön, családunkban, életközösségeinkben. Az általa vezetett esti gyógyító alkalom során a résztvevők láthatták is, hogy Jézus rajtunk keresztül kimondott szavának ma is gyógyító, teremtő hatalma van: mintegy hetvenen tettek tanúságot ott helyben a különböző gyógyulásukról; mozgásszervi fájdalom és mozgáskorlátozottság gyógyult, volt, akinek a hallása javult, és el tudta hagyni a hallókészüléket, volt, akinek a kúszóhályog tűnt el a szeméről, más a botját tudta nélkülözni, amivel addig járnia kellett, vagy éppen kisebb-nagyobb daganatok tűntek el vagy zsugorodtak össze.

A szombati napon tizenhat pap koncelebrált együtt Fejéregyházi Tamás ceglédi káplánnal, aki homíliájában Mátyás apostol kapcsán kifejtette, hogy

nem mi választunk, az Úr az, aki elhívott minket, keresztényeket, hogy Őt képviseljük a világban.

Délután Mijo Barada vezetésével rózsafüzért imádkoztak a résztvevők, a dicsőséges titkokat Mijo nagyon sok történettel segített élővé, maivá tenni, bemutatva a rózsafüzér erejét. Szülőként jó tudni, hogy a hittel elimádkozott rózsafüzérnek szabadító ereje van – hangsúlyozta. – Az Üdvözlégy az áldások imája, áldjuk a Szűzanyát, és áldjuk Jézust! Aki imádkozza a rózsafüzért, az mosolyogva hal meg.

A halál mint negatív szó csak a mi szavunk, a Szűzanya szerint a halál szó valójában a teljes élet kezdetének szinonimája.

Február 25-én, vasárnap délelőtt Ferenczy István beszélt arról, hogyan tudjuk azokat az ígéreteket, amelyek a Bibliában ránk, hívőkre vonatkoznak, magunkévá tenni, és ezek szerint járva élni. Meg kell értenünk, hogy ezek az ígéretek ránk is ugyanúgy érvényesek, mint az ősegyház tagjaira, és ugyanolyan erővel is bírnak. Elmondta, hogy felesége és ő kiragasztják otthon az igéket a falra, felteszik a telefonra, és folyton olvassák, ismétlik, hogy ez formálja és határozza meg az életüket és identitásukat, ne pedig a világ hazugságözöne.

Isten ígéretei ugyanis igazak, de nem automatikusak: azokat magunkévá kell tenni, el kell hinni, és ezek alapján lépni ki a komfortzónánkból, hogy valóban azzá válhassunk, akinek Isten megteremtett és meghívott minket.

A vasárnapi szentmisét Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be, aki arról beszélt, hogy Ábrahámot hogyan vezette Isten a hit útján, hogy az ígérettől annak teljesedéséig formálta őt, olyannyira, hogy Ábrahám már tudta, hogy nem kell majd Izsákot feláldoznia, ezért is mondta a fiának: Isten gondoskodik majd áldozatról, és így is volt. Elmondta, hogy Jézus a Tábor hegyén azért mutatta meg dicsőségét, hogy amikor eljön a Getszemáni-kertben a gyöngeség, kiszolgáltatottság órája, az apostolok megértsék, hogy

bár minden veszni látszik, ez éppen a győzelem előszobája, mert a hit titka éppen az, hogy a legyőzöttnek, vesztesnek látszó Jézus éppen így győzi le végleg ellenségünket, a halált.

Vasárnap délután ismét Mijo Barada tanított, az Eucharisztiáról. Rámutatott, hogy fel kell ismernünk benne Jézus valóságos jelenlétét és annak erejét. Úgy nyerhetjük a legtöbb kegyelmet a szentmisén, ha már előtte rákészülünk, letesszük a bűneinket és imádkozunk. Mijo éveken keresztül minden mise előtt levelet írt Jézusnak, hogy mi köti őt meg abban, hogy teljesen befogadhassa a szentmise kegyelmeit, és ezt lélekben odatette az oltárra. És évek során Jézus teljesen megszabadította őt az egzisztenciális és halálfélelemtől. Történetekkel, tanúságtételekkel illusztrálta az Eucharisztia és az ima erejét, hogyan gyógyultak meg általa gyógyíthatatlannak tartott fejlődési rendellenességekkel született gyermekek, halálosan beteg emberek, öngyilkosságra készülők. Már a méhen belül látszott, hogy nem fejlődött ki az agya teljesen Mijo Barada egyik gyermekének, az orvosok pedig az abortuszt javasolták amiatt, hogy úgyis életképtelen lesz. A gyermek megszületett lényegében olyan kondíciókkal, ahogy várták, de életképesen, Mijo mindennap elvitte misére és az oltár elé tette, éveken keresztül. Ma

Daniel egyetemre jár, Isten „új” agyat teremtett neki.

Az ezt követő dicsőítést a szegedi Szabad-On dicsőítő csapat vezette. Vasárnap délután „Tűz és Fény” szentségimádás zárta a rendezvényt.

A konferenciára hatalmas volt az érdeklődés, az 1200 hely pillanatok alatt betelt. Sokan érkeztek a határainkon túlról, Szerbiából, Romániából, Horvátországból, Szlovákiából és Ukrajnából is. Akik idén lemaradtak, nem maradtak le végleg, 2025 februárjában ugyanis ismét lesz „Újítsd meg csodáidat!” konferencia.

Végül álljon itt egy-kettő a résztvevők visszajelzései közül:

„Sokszor lehetett érezni az Égiek jelenlétét: a misén, az előadások alatt, különösen a dicsőítő énekek és a szentségimádás alatt. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, mintha mágneses mezőben lettem volna.”

„Az Újítsd meg csodáidat konferencián sikerült lélekben feltöltődnöm. Mijo Barada tanúságtétele és tanítása nagyon sokat adott nekem. A Szentírás rendszeres olvasására és a szentségek gyakori vételére kaptam inspirációt. A gyógyító imaalkalmon fantasztikus, hogy sok gyógyulást láthattam. A szentségimádáson pedig megtapasztaltam az Úr jelenlétét. Ahogy kitártam előtte szívemet, éreztem, hogy megvigasztal, átölel, majd elkezdtem sírni, percekig jól esően, de ez végül abbamaradt és megnyugodtam. Béke és nyugalom töltötte el a szívemet. Hálát adok Istennek mindenért! Elhatároztam, hogy rendszeresen fogok szentségimádásra járni.”

„Azt gondolom, hogy nem egy hagyományos, szokványos dicsőítésen és konferencián vehettünk részt, hanem sok új meglepetéssel is szolgált, szerintem többünk számára is. Például a próféciák, a gyógyítások, a szavak ereje, szabadítások stb. Hallottam már más egyházak köréből ezeknek a témáknak a szorgalmazásáról, de azt nem gondoltam, hogy manapság ezt a Katolikus Egyház is támogatja. Ez jó hír.”

„Nagy megerősítést kaptam, és bátorítást, hogy ne ijedjek meg a nehézségektől, legyek kitartó a hitben és imádságban (Mijo), legyek türelmes és alázatos (Isti). Higgyek Jézus szavának erejében (Damian), Isten szava véghez viszi, amit akart. Házasságunk, egymás iránti szeretetünk megerősödött. Köszönöm Nektek, hogy lehetőséget adtatok Jézusnak arra, hogy cselekedjék, csodákat tegyen!”

Szöveg: Nyuli Gáborné

Forrás: Cor et Lumen Christi Közösség

Fotó: Árki Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria