Szent II. János Pál pápa és Szent Gianna Beretta Molla tisztelői találkoztak Pócspetriben

Hazai – 2024. május 1., szerda | 17:40

A Pócspetri egyházközség és a Szent Janka Imakör közös szervezésében került sor arra a kétnapos lelki programra, amelyet Szent II. János Pál pápa és Szent Gianna (Janka) Beretta Molla tiszteletére hirdettek meg „Szentek 10, 20” mottóval április 27–28-án Pócspetriben.

A kettős ünnep gondolatát a két 20. századi szent szentté avatásának kerek évfordulója ihlette, valamint az a mondat – és egyben lelkiség –, amelyet mindketten képviseltek élethivatásuk megélése során: „Az élet szent”.

Április 27-én, Szent II. János Pál pápa szentté avatásának 10. évfordulóján a búcsúi szentmisét Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök celebrálta.

Bosák Nándor elmélkedésében a saját papi életére, szolgálatára visszatekintve elmondta, hogy az alatt az idő alatt több pápával is találkozott. Amikor kispapként bekerült a szemináriumba, azon az őszön, 1958-ban halt meg XII. Piusz pápa. Majd megválasztották XXIII. János pápát, de mire Bosák Nándor elérkezett a papszenteléshez, addigra ő is befejezte a földi életét. Úgy szentelték föl, hogy János pápa halva feküdt, és mire a primícia ideje elérkezett, addigra már megválasztották VI. Pál pápát. 1978 augusztusában I. János Pál pápát választották meg, majd még abban az évben bekövetkező halála után októberben II. János Pál pápát. Addigra Bosák Nándor már a szemináriumban szolgált elöljáróként.

A pápaválasztás hírére Nándor püspök így emlékezett vissza:

„Nagy meglepetés volt. Délután érkezett a hír, hogy megválasztották az új pápát, és este szokás szerint a kispapok elé kellett állnom az esti elmélkedésen, és azon gondolkodtam, hogy mit is mondjak az új pápáról, mert még a nevét sem hallottam korábban, semmit nem tudtam róla. Ezért a kispapoknak arról beszéltem és azt idéztem föl, hogy csodálom az idős bíborosok bátorságát, hogy egy fiatal püspököt választottak pápának, ráadásul egy kommunista országból, és rá merték bízni az Egyház jövőjét.

II. János Pál pápa szolgálata idején bizony beigazolódott, hogy nemcsak a bíborosok bátorsága és előrelátása volt ez, hanem a megválasztott pápa valóban új lendületet, lelkesedést, határozottságot hozott az Egyház számára. Életem útján találkoztam vele Rómában, majd magyarországi, valamint a környező országokban tett látogatásai során, és többször találkoztam vele személyesen is.

Mindig a fiatalos lendületet, bátorságot, ugyanakkor belülről táplált és erősített lelkesedést, erőt sugárzott az életre és az Egyház szolgálatára.”

Bosák Nándor először 1986-ban Rómában találkozott II. János Pál pápával, amikor az abban az esztendőben újonnan felszentelt papokkal elzarándokoltak Rómába, és ott a szokásos kihallgatáson részt vettek. Az újmisés papok között ott volt Veres András, ma az MKPK elnöke, győri megyéspüspök és Felföldi László pécsi megyéspüspök, valamint még két évfolyamtársuk.

A pápa körbejárt a hívek között, majd megállt a fiatal papok előtt, és Veres András beszélt vele, bemutatta neki a magyar papokat. Nagy élményt jelentett számukra ez az alkalom.

„II. János Pál pápa megválasztásakor elhangzott köszöntése az egész világ előtt ismertté vált: »Ne féljetek, bátran higgyetek!« Egész pápai szolgálatát ez a bátorítás, nyitottság és örömre való hangolás éltette és vezette. Úgy érzem, hogy II. János Pál pápának ez az egyik legnagyobb ajándéka a mai világban. Amikor Szent II. János Pál pápa szolgálatát, az ő egész életművét említjük, akkor ez a bátorítás kell hogy éljen bennünk. A világ, amely körülvesz bennünket, sok félelemre ad okot. Tele vagyunk nyugtalansággal, bizonytalansággal. Háborúk, mély szeretetlenség, lelketlenség vesz körül bennünket.

Bátran higgyetek! A hit minden forrásnak az alapja. De a pápa miért teszi hozzá a bátor jelzőt? Aki bátran hisz, az előre néz. A mai világban ez az előrenézés akkor lesz igazán hatásos az életünkben, ha bátrak vagyunk. Nem külső dolog ez, hanem belső döntés és erőforrás” – fogalmazott a püspök.

A lelkinap további részében szentségimádást tartottak az élet védelméért, amely alatt a hívek személyes közbenjáró imát kérhettek a jelenlévő pap és szerzetes testvérektől, majd Szenes István plébános mindenkit egyenként megáldott Szent II. János Pál pápa vérereklyéjével.

A rendezvény második napján, április 28-án, Szent Gianna (Janka) Beretta Molla liturgikus ünnepén délelőtt 10 órakor kezdődött a program a hét stációból álló Családok útja imádsággal. A gyertyás menet a templomból indult, és a Pócspetri központjában felállított hét állomást érintve imádkoztak a családi élet legfontosabb szakaszaiban lévőkért (magzatok, gyermekek, fiatal felnőttek, házaspárok, gyermekáldásra vágyók, betegek, idős szülők, elhunyt családtagok), a Boldogságos Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja és Szent Janka közbenjárását kérve.

A templomba visszatérve a hívek meghallgatták Szenes István atya katekézisét a Jézus Irgalmas Szívének tett családfelajánlásról, mint egy – az életszentség felé vezető biztos útról –, amelyet egyébként Szent Janka és férje, Pietro Molla is megtett házasságkötésük után.

A közös ebéd után a távolabbról érkezők megtekinthették a Szent Janka életét bemutató állandó kiállítást, végigjárhatták a pócspetri keresztút szabadtéri állomásait.

Délután egy Budapestről érkezett háromgyermekes édesanya, Komsa Réka megható tanúságtételét hallgatták meg a résztvevők, aki férjével együtt megtapasztalta Szent Janka csodás közbenjárásának erejét harmadik várandósságuk idején. Életük nehéz időszakában minden este Szent Janka közbenjárását kérve érkezett a segítség, amelynek köszönhetően megszületett egészséges kislányuk, és ők elköteleződtek Szent Janka tiszteletének terjesztésében. Mély hálájuk kifejezéseként Réka elsőként helyezett el egy „Köszönöm” feliratú táblát a plébániatemplom Szent Janka tiszteletére emelt oltárára.

Szenes István további imameghallgatásokról számolt be, amelyeket a Szent Janka Imakör osztott meg: imakérés érkezett két veszélyben lévő magzatért, akik az imáknak köszönhetően életben maradtak, mert szüleik le tudták győzni az abortusz kísértését.

A tanúságtételek után Tokodi László domonkos szerzetes celebrálta a búcsúi szentmisét, aki azzal kezdte homíliáját, hogy sok pap és szerzetes szent van, akik talán nem tudnak elég közel kerülni a házas hivatásban élőkhöz. Örömét fejezte ki afölött, hogy egy 20. századi családban élt édesanyát és orvost ünnepel a közösség, aki férjével együtt az életszentségre törekvő házaspárok, családok példaképe és segítője lehet.

A szentmisét követően a híveket Szent Janka ruhaereklyéjével áldották meg.

Zarándokok érkeztek számos településről – Pomázról, Szekszárdról, Debrecenből, Szentendréről, Budapestről, Kisvárdáról –, akiket mind a szentek iránt érzett tisztelet és szeretet hívott Pócspetribe.

Szerző: Lukács Krisztina

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Pócspetri Egyházközség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria