Szent Sír lovagokat avattak a Mátyás-templomban

Hazai – 2020. október 19., hétfő | 18:10

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága a rendszerváltozás utáni újjáalakulása óta immár 18. alkalommal tartott invesztitúrát, vagyis lovagavatást a budapesti Mátyás-templomban október 17-én. A lovagokat Erdő Péter bíboros, prímás avatta.

A templomban Jungbert Béla helytartó üdvözölte a megjelenteket, köztük Erdő Péter bíborost, prímást, a magyar helytartóság nagyperjelét; Michael August Blume apostoli nunciust, Cserháti Ferenc és Varga Lajos segédpüspököket, a többi megjelent papot, a lovagrend tagjait és hozzátartozóikat.

A helytartó, aki korábban sok éven át diplomataként szolgált Izraelben és Jordániában, a következőképpen foglalta össze a lovagok küldetését:  „A Szentszék azzal bízta meg a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet, hogy erősítse tagjait keresztényi mivoltukban, és támogassa a keresztények szentföldi jelenlétét. A pápák a 19. században visszaállították a rend eredeti küldetését, azzal a jelentős különbséggel, hogy tevékenységük immár nem fegyverekre épül, hanem a szentföldi keresztények anyagi és erkölcsi támogatásán alapul. A lovagrend arra törekszik, hogy a rend három jellegzetes erényét képviselje, melyek a gyengék és védtelenek támogatása, az igazságosság és a béke előmozdítása, valamint a vallások közötti párbeszéd képviselete.”

A lovagavatást végző Erdő Péter bíboros szentbeszédében a lovagrend hivatását így foglalta össze: szolgálják Krisztus ügyét a lélek eszközeivel, tanításban, publikációkban, a tömegtájékoztatás minden eszközén keresztül, amikor csak lehet és ahogyan csak lehet. A hívő embernek lelki fegyverei vannak. Krisztus személye, Krisztus ügye végül is győztesen ragyog fel, mert övé az utolsó szó. A mi helyünk pedig mellette van, bármit hozzon is az életünk vagy a történelem. „Ehhez kérem Isten áldását rendünk új tagjai és mindannyiunk számára” – mondta a bíboros.

Az évezredes múltra visszatekintő közösség magyar helytatartóságának hét új tagja lett. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend lovagja lett Bácskai József helyettes államtitkár; Fekete József szociológus, művelődéstörténész; Koncz Attila teológus, irodalomtörténész; Michael G. O’Sullivan történész; Szepes Béla közgazdász; Vajda Péter gyógyszerész és Kliszek Németh Noémi közgazdász, zeneművész.

Forrás és fotó: Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria