Szentmisében emlékeztek az ötven évvel ezelőtt elhunyt Shvoy Lajos püspökre

Hazai – 2018. január 24., szerda | 9:02

Szentmisében emlékeztek január 21-én az ötven évvel ezelőtt elhunyt Shvoy Lajos püspökre Székesfehérváron. A szertartáson részt vettek a Regnum Marianum közösség tagjai és a bicskei 188. számú Shvoy Lajos Cserkészcsapat is.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A szentmise kezdetén Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte a megjelent híveket, valamint Székesfehérvár alpolgármesterét, a Regnum Marianum közösség tagjait és a cserkészeket.

Homíliájában a főpásztor rámutatott, hogy a Szentírásban azok, akiket Isten elhívott és meghallották a szavát, felkeltek, imádkoztak és megtették, ami a feladatuk volt.

Isten hozzánk is minden nap szól, személyesen minket is hív, mindegyikünknek megvan a feladata ott, abban az élethelyzetben, azok között a körülmények között, ahol éppen vagyunk – hangsúlyozta Spányi Antal. – Mindannyiszor döntünk, hogy felelünk-e tetteinkkel a hívásra vagy sem. Shvoy Lajos meghallotta Isten szavát, egy sorozatosan változó, az Egyház és így személye iránt is ellenséges környezetben mindvégig Istenre figyelt, és kitartott szolgálatában.

A megyéspüspök ismertette elődje életútját: Shvoy Lajos 1879-ben született Budapesten, 22 évesen szentelték pappá. A Regnum Marianum templomépítő plébánosa lett, és a korában szokatlan módon nagymértékben bevonta híveit az evangelizációba. A cserkészmozgalom magyarországi meghonosításában is részt vett. 1927-ben nevezték ki székesfehérvári püspökké, politikailag viharos időkben kormányozta egyházmegyéjét. Nagy hangsúlyt fektetett a papjaival és kispapjaival való személyes kapcsolatra. Többször bebörtönözték és sok meghurcoltatásban volt része. Nevéhez fontos események fűződnek: a püspöki könyvtár, levéltár és múzeum helyzetének rendezése; az 1938-as eucharisztikus világkongresszust megelőzően az Egyesült Államok területén élő magyar közösségek meglátogatása; a Mindszenty József által meghirdetett Boldogasszony-év végén rendezett, több tízezer zarándokot megmozgató bodajki Mária-nap; az első magyarországi fatimai szobor elhelyezése és zarándokhely létrehozása Alsószentivánon. Főpásztori szolgálata alatt olyan politikai viharok dúltak, melyek mindegyike igyekezett az Egyházat összetörni. Shvoy püspök látta az erőszak súlya alatti összeomlást, hite mégis megmaradt. 1968-ban, 88 éves korában hunyt el.

Shvoy Lajos püspöki jelmondata a következő volt: „Fiadat kérd a máriás családért”. Valóban családjának tekintette a rábízottakat, lelkipásztori szolgálatát mindvégig áthatotta az Istenre hagyatkozás és az imádság, a tettrekészség és a személyes odafigyelés. Spányi Antal ennek a lelkületnek a továbbhordozását kérte a megemlékezőktől, akik a szentmisét követően a székesegyház altemplomában imádkoztak az egykori főpásztor lelki üdvéért.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Somogyi Tamás, Berta Kata

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria