Szobrot állítottak Szenttamásy Máté, Erdély egykori választott püspökének emlékére Csíkszenttamáson

Külhoni – 2022. október 4., kedd | 13:48

Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök a településen született plébánosok és a helyi hívek jelenlétében áldotta meg október 2-án Varga Mihály felső-háromszéki szobrászművész alkotását, Szenttamásy Máté püspök mellszobrát Csíkszenttamáson.

Szenttamásy Máté 1606-ban született Csíkszenttamáson. 1644 és 1653 között Csepel plébánosa volt, plébánossága mellett a helyettes főesperesi tisztséget is betöltötte, majd csornai préposttá léptették elő. 1659-től korbáviai címzetes püspök volt, majd 1667-től Erdély választott püspöke egészen 1676-ig.

Szenttamásy Máté szobrának avatóünnepsége szentmisével kezdődött a csíkszenttamási plébániatemplomban. Tamás József nyugalmazott segédpüspök imádkozott a községben született plébánosokért, illetve új papi hivatásokért.

A szentmise után a település központi parkjában felállított szoborhoz vonultak a hívek.

Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere beszédében hangsúlyozta, a jelenlévők történelmi pillanatoknak lehetnek tanúi. „A mai szoboravató története több mint egy éve kezdődött, amikor Szabó Lajos plébános úr, községünk szülöttje hosszú munkássága után nyugdíjba készült, és felkeresett, hogy könyvtárának jelentős részét szülőfalujának adományozná. Ugyanakkor felajánlotta, hogy összefogással anyagilag is támogatná Szenttamásy Máté szobrának kivitelezését. Örömmel fogadtuk felajánlását, időközben Tamás József püspök úr is csatlakozott a szobor kivitelezési munkálatainak támogatásához, hiszen az édesanyja Csíkszenttamásról származik. Ami akkor egy szép álom volt, az ma valósággá vált” – mondta a polgármester.

Megjegyezte: büszkék arra, hogy Szenttamásy Máté községük szülöttje, és közösen mondanak hálát Istennek, hogy Csíkszenttamás egy szép szoborral gazdagodott. Rámutatott: az alkotás figyelmeztet múltunk örökségére, és jelenlétével int, hogy a tudás és az Istenbe vetett hit erejével szolgái maradjunk.

Tamás József Szenttamásy Máté tevékenységéről elmondta: működésének nagy része távol esett szülőhazájától, mégis életének példájával, az Egyházért vállalt szolgálatával példaképévé vált népének abban, hogyan kell helytállni ott, ahová vezérli az Isten az embert.

„Szenttamásy Máté püspök szobra a jótevők jóvoltából itt fog állni, ebben a parkban, idézve történelmünknek egy olyan korszakát, amely hitbeli megmaradásunkért is folyt. A szobor itt fog állni, és tanúsítja kegyeletét e kornak a múlt iránt, de a jövőbe vetett reményét is. A szobor itt fog állni biztatásképpen arra, hogy semmit sem kímélve lépjünk e szobor által megörökített püspök nyomába, és bátran álljunk ki önazonosságunkért, hitünkért, keresztény és székely értékeinkért” – hangsúlyozta a nyugalmazott segédpüspök.

Szabó Lajos csíkszenttamási születésű címzetes kanonok, nyugalmazott plébános azt mondta, a falu szülöttéről készített szobor figyelemfelkeltő, tanító és erősítő lehet a község lakosainak. „Szenttamásy Máté a sok évszázados Csipkerózsika-álmából felébredt, és ébredése nekünk szól. Múltunkat, történelmünket, hagyományainkat meg kell őriznünk, védenünk kell, fel kell újra fedeznünk, meg kell tartanunk” – tette hozzá a nyugalmazott plébános.

Végezetül Varga Mihály felső-háromszéki szobrászművész is szólt az alkotás folyamatáról. Az ünnepet szavalat, az ifjúsági fúvószenekar és az egyházi kórus előadása kísérte.

Szerző és fotó: Bíró István/Hargita Népe

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria