Tízéves a lévai Szent László Kör, a helyi magyar katolikus közösség bástyája

Külhoni – 2023. június 1., csütörtök | 9:44

Idén tavasszal ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját a lévai Szent László Kör. A jubileum kapcsán a szervezet elnöke részletes történelmi előadással tekintett vissza az elmúlt évtizedre a Reviczky Ház nagytermében – számolt be a Felvidék.ma május 26-án.

Müller Péter, a Szent László Kör vezetője a közös imádságot követő előadásában felvázolta a lévai magyar katolikus közösség bő egy évtizeddel ezelőtti helyzetét. A 2008-as nagy egyházmegyei közigazgatási reform jelentősen befolyásolta a lévai közösséget, hiszen a besztercebányai püspökség legnyugatibb esperessége lett. Ezáltal részben elszigetelődtek a város magyar hívei. A helyzetet tovább nehezítette, hogy fokozatosan csökken a magyar nyelvű szentmisék száma. Míg egykor szinte naponta volt magyar szentmise, mostanra két hétköznapi és egy vasárnap délelőtti magyar szentmisét tartanak.

Mint az előadó felidézte, 2012 őszén vetődött fel a lévai magyar hívek között a kör alapításának gondolata. „Volt miből kiindulnunk, hiszen a városban korábban jól működő katolikus egyletek voltak” – szögezte le. Ezek sorában a legjelentősebb az 1894-ben alakult Katolikus Kör volt.

Ezekre a hagyományokra építve 2012. december 8-án szándéknyilatkozatot írtak a Lévai Szent László Kör megalakulásáért. A dokumentumban lefektették a kör céljait is, nevezetesen a keresztény hagyományok ápolását, a keresztény értékek terjesztését, a keresztény hit elmélyítését, a fiatalokkal való foglalkozást, valamint a magyar keresztény kultúra ápolását, terjesztését és gazdagítását – vázolta fel a kör vezetője.

A kör a Reviczky Házban talált otthonra, a mai napig ott tartja rendezvényeinek jelentős részét. Az első rendezvényére 2013 januárjában került sor. A Lévai Szent László Kör alakuló közgyűlése 2013. április 23-án volt. A kör elnöke Müller Péter lett, alelnökké Ivkovič Sándort, titkárrá Ivkovič Krisztinát, pénztárossá Kevély Mónikát, elnökségi tagokká pedig Ivkovič Melindát, Müller Évát és Papp Zsoltot választották.

A megalakulástól kezdve igyekeztek minél szélesebb tevékenységi kört kialakítani, ezáltal erősítve a lévai magyar katolikus közösséget. Saját programjaik mellett bekapcsolódtak a városban működő magyar szervezetek által rendezett eseményekbe, a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezésekbe.

Évente több zarándoklatot tartanak, rendszeres résztvevői mások mellett a júliusban Nyitrán megtartott Szent László-emlékmiséknek. Egyházi ünnepeinkhez kapcsolódóan keresztúti ájtatosságot tartanak.

Mint ahogy az alapszabályban megfogalmazták, fontosnak tartják a fiatalokkal való szoros kapcsolatot. Így az adventi időszakban ünnepváró foglalkozásokat szerveznek számukra. 2015 óta Lévai Csengettyűszó néven saját havilapot adnak ki a fiatalok részére. Ehhez kapcsolódóan vetélkedőket, rajzpályázatokat szerveznek és a gyerekeket keresztény és egyetemes magyar kultúrát bemutató könyvekkel, filmekkel, kifestőkkel jutalmazzák meg. Könyvjutalomban részesítik az elsőáldozókat és bérmálkozókat.

Pár évvel ezelőtt filmklubot hoztak létre, melynek keretén belül keresztény témájú, bibliai történeteket feldolgozó filmeket vetítenek. A keresztény irodalom népszerűsítéséért is tevékenykednek. Az elmúlt évtizedben számos könyvbemutatót tartottak, illetve támogatták az ilyen jellegű kiadványok megjelentetését.

Felvették a kapcsolatot az egykor Léván szolgálatot teljesítő papokkal, káplánokkal, akik azóta több alkalommal celebráltak szentmisét a Szent Mihály arkangyal-templomban, s több előadásnak, beszélgetésnek voltak vendégei a Reviczky Házban.

A Lévai Szent László Kör nem feledkezik meg a rászorulókról sem. Az adventi időszakban tartós élelmiszert gyűjtöttek, ezt kiegészítette a húsvéti gyűjtés, ekkor a főleg az ünnepi asztalra való étkekkel lepték meg a rászorulókat.

Ugyancsak a közösséghez tartozás érzését erősítette a szervezet logójának megtervezése, ennek megálmodója Szabó Ottó képzőművész. A kör jelképe felkerült a zászlójukra, majd a pólókra is, melyek azóta a zarándoklatok, kirándulások és egyéb közösségi alkalmak elengedhetetlen tartozékaivá váltak. Pintér Zoltán nyugállományú plébános jóvoltából hamarosan bemutatásra kerül a kör számára írt himnusz is.

A kör tagjai fontosnak tartják a magyar identitást erősítő emlékévekhez való csatlakozást is. A közösség számára kiemelten fontos év volt 2017, a Szent László-emlékév, de a 2018-as Mátyás-emlékévről és a 2019-es Rákóczi Ferenc emlékévről sem feledkeztek meg. A Lévához is kötődő Kucsera Ferenc vértanú pap halálának századik évfordulója alkalmából 2019-ben Szentendrével közösen kezdeményezői voltak a Kucsera-emlékévnek, majd rendszeres szervezői a lévai Kucsera Ferenc-emléknapnak.

A jelentősebb egyházi események résztvevőiként természetesen Ferenc pápa budapesti apostoli szentmiséjéről sem hiányozhattak.

A kör fontosnak tartja a regionális szakrális értékek megismertetését is. A régió működő templomai mellett az egykori jelentősebb szakrális építmények romjaihoz is ellátogattak az elmúlt tíz évben. A lévai temetőben nyugvó magyar papok, katolikus egyházi személyek és a katolikus egyházhoz kapcsolódó világi elődök sírhelyeinek gondozását is vállalták.

Az idén jubiláló kör igen széles tevékenységi köre egyben felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül a lévai magyar közösség erősítését szolgálja.

Forrás és fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria