Urunk színeváltozásának ünnepén szentelik püspökké a Jászvásári Egyházmegye új főpásztorát

Kitekintő – 2019. július 9., kedd | 10:58

Július 6-án Ferenc pápa elfogadta Petru Gherghel jászvásári (Iași) megyéspüspök lemondását, és kinevezte utódának Iosif Păulețet, aki eddig a bukovinai főesperesség főesperese és a suceavai Nepomuki Szent János-egyházközség plébánosa volt. Az új főpásztort augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén délelőtt 10.30-kor a iaşi-i Szűz Mária királynő-székesegyházban szentelik püspökké.

A püspökszentelés főcelebránsa Petru Gherghel, az egyházmegye apostoli adminisztrátora, a társszentelők Ioan Robu bukaresti érsek és Aurel Percă iaşi-i segédpüspök lesznek. Az ünnepi szertartáson koncelebrálnak Miguel Maury Buendía apostoli nuncius és a romániai püspöki konferencia tagjai.

A szentelés időpontjáig a Jászvásári Egyházmegye liturgiai, pasztorációs és szentségi bizottsága a következő imádságok elmondására buzdítja az egyházmegye papságát és híveit a szentmisék alkalmával.

A szentelendő püspökért: Urunk Istenünk, te hívtad meg Iosif Păulețet a iaşi-i helyi egyház szolgálatára. Kérünk téged, áraszd ki rá az apostolok hitét és bölcsességét, hogy tanúságot tegyen mindenkinek Krisztus, a Jó Pásztor szeretetéről.

Az apostoli adminisztrátorért: Urunk Istenünk, te gazdagon megfizeted a szőlődben munkálkodókat, áldd meg Péter püspököt az egyházmegyénkben szeretettel és hittel teljes megyéspüspöki szolgálatáért, és halmozd el ajándékaiddal.

A kinevezett főpásztor a Jászvásári Egyházmegye hetedik püspöke lesz az egyházmegye 1884-es alapítása óta. A hír közzétételekor Petru Gherghel megyéspüspök közleményben köszönte meg Isten és a hívek támogatását, melyet negyvenegy évnyi püspöki szolgálata alatt kapott. Ugyanakkor üdvözölte az új püspököt, és imáiról és támogatásáról biztosította, ugyanezt kérve a papoktól, a szerzetesektől és az egyházmegye híveitől is.

A Jászvásári Római Katolikus Egyházmegye Moldvában, 46 378 négyzetkilométnyi területen fekszik, az itteni összlakosság 4,6 százaléka katolikus. A római katolikusok száma a legutóbbi számadatok szerint 206 675 fő, azaz 69 807 család. Az egyházmegye tíz főesperességre van osztva, 157 plébániája van, melyből tizenkettőt vezetnek szerzetesek. Az egyházmegye területén 244 templom, 37 jótékonysági központ és ugyancsak 37 egyházi oktatási központ van, melyekben 304 egyházmegyés pap, valamint 128 szerzetes pap szolgál. 98 pap az egyházmegyén kívül folytat missziós szolgálatot. 56 szerzetesrend van jelen az egyházmegye területén, 14 férfi és 42 női rend.

Iosif Păuleț a Neamț megyei Tămășeniben (Tamásfalva) született 1954. október 17-én. Tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a jászvásári kántoriskolában tanult. 1979-ben végezte el teológiai tanulmányait a jászvásári hittudományi főiskolán. Ugyanabban az évben, június 29-én Jakab Antal – akkor gyulafehérvári segédpüspök – szentelte pappá a jászvásári Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Papi pályája során a Jászvásári Egyházmegye számos plébániáján (Oțeleni, Pildești, Iugani, Roman) szolgált, illetve 1991–94 között a nagyszeminárium, majd 1994–96-ban a kisszeminárum spirituálisa is volt. 2010. szeptember 1-je óta plébános Suceaván, 2016. január 1-je óta a bukovinai főesperesség főesperese. A papi szenátusban és a tanácsosok testületében, valamint az egyházmegye egyházzenei bizottságában is tevékenykedett 2016 óta.

Fordította: Kuzmányi István

Forrás és fotó: Catholica.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria