Vasmisések adtak hálát szolgálatukért Máriapócson

Hazai – 2020. augusztus 12., szerda | 11:18

Augusztus 6-án, Úrszínváltozás ünnepén a járványügyi korlátozások miatt szűk körben adtak hálát pappá szentelésük hatvanötödik évfordulóján Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök, valamint Járási János és Obbágy Miklós görögkatolikus papok a máriapócsi Szent II. János Pál Pápa Idősek Otthonának kápolnájában.

Keresztes Szilárd emeritus püspök és Obbágy Miklós atya együtt zarándokoltak el Máriapócsra, hogy a könnyező Szűzanya közelében, az évfolyamtárshoz, az idősotthonban lakó Járási János atyához csatlakozva adjanak hálát Istennek pappá szentelésük hatvanötödik évfordulója alkalmából.

Keresztes Szilárd homíliájában kiemelte a hármas szám fontosságát Isten számrendszerében, és párhuzamot vont a három jubiláló pap és a Tábor-hegyi jelenetben szereplő három apostol között. Jakabot a szenvedés titka, Jánost a szeretet, Pétert a hála felől közelítette meg beszédében.

A főpásztor a „ne mondjátok senkinek, míg az Emberfia halottaiból fel nem támad” jézusi mondatot pedig úgy értelmezte: ez kapcsolódik a jelen ünnepléshez, ami zárt körű – a liturgián a helyszín szűkös volta és a járványügyi előírások miatt csak a legközelebbi hozzátartozók vehettek részt –, és kifejezi a szív mélyének történéseire jellemző intimitást.

Ez a mai esemény nem a nyilvánosságé, ez a mi belül megélt ünnepünk, bensőséges titkunk: a szenvedés, a szeretet, a hála nesztelen összecsengése a Tábor hegyén.

Szívünkben, emlékezetünkben őrizzük egymás titkát, tiszteljük egymás életét, így tudjuk tisztelni a mindnyájunkban jelen lévő Krisztust. Aztán hirdessétek majd, persze, amikor annak van ideje, nemzedékről nemzedékre, a hit személyes szépségének misztériumát.”

A prédikáció záró gondolata a jövőre, a beteljesedésre, a hittel teljes folytatás bizonyosságára utalt: „Szenvedés, szeretet és hála tölti be a mai napot.

Áldott legyen az Isten, aki adott nekünk nyolcvanas éveket. Adott munkát és fiatalságot, lelkesedést, szerelmet, boldogságot. Áldott az Isten, aki adott öregséget és fáradtságot, szenvedést és gyöngeséget.

Ő adjon majd megnyugvást az örök Tábor-hegyen, ahol a nyolcadik napon vár minket minden hármasságok örök forrása, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.”

A szentelés évfordulóján Orosz Atanáz megyéspüspök is felkereste Obbágy Miklós atyát, a Miskolci Egyházmegye papját, és a hatvanöt esztendő szolgálatának hűségét megköszönve átadta a pápai áldásról szóló oklevelet.

A múltba s jövőbe egyaránt tekintő beszélgetés mellett a találkozás emlékezetes, megható mozzanata volt, amikor Orosz Atanáz püspök jubiláns paptársától vasmisés áldást kért.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria