Vesperás és díjátadó Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök emléknapján Nagyváradon

Külhoni – 2020. február 28., péntek | 15:20

Boldog Bogdánffy Szilárd születésének évfordulóján, február 21-én a székeskáptalan tagjai a papokkal és hívekkel együtt esti dicséretet végeztek a nagyváradi székesegyházban. A vértanú püspök közbenjárását kérték, és szentté avatásáért imádkoztak. Az esti dicséret keretében Kosztandi Mihály „A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérmet vehette át Böcskei László püspöktől.

A vesperáson elhangzott prédikációjában Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató hangsúlyozta, akkor hiteles valaki, ha szavait tettei is alátámasztják. Jézus így tett, és később a tanítványok is. Ezért a hiteles életért üldözték a keresztényeket már az első századoktól, sokan közülük vértanúsággal hitelesítették hitüket a katakombákban, a Colosseumban vagy máshol. Napjainkban is sokan vannak, akik életüket adják hitükért, így válnak hiteles keresztényekké, miként Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök.

Egy Szíriából Európába érkezett püspök elmondta – folytatta a szónok –, hogy a szíriai keresztények vértanúknak nevelik gyermekeiket, így sokkal hitelesebben és tudatosabban élik meg keresztény mivoltukat; és megállapította, hogy az európai keresztények elkényelmesedtek és eltávolodtak a hitélettől, de ők imádkoznak értünk, hogy ismét közelebb kerüljünk Istenhez.

Igazán hitelessé a másokért vállalt áldozat, szolgálat teszi az embert. A mostani kitüntetett szépen fogalmazta ezt meg, amikor azt mondta: nem tettem semmi különöset, csak észrevettem a szükséget, és ahol lehetett, segítettem. A másokért megélt élet és vállalt áldozat teszi hitelessé életünket Isten előtt – hangsúlyozta szentbeszédében Kovács F. Zsolt.

Az esti dicséret végén Böcskei László megyéspüspök kiemelte: mindig nagy szükség van olyan hívekre, akik hitelesen megélik a hitet, akik hosszú évtizedekig tartó szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás és példaadó tanúságtétel által kitűnnek, akik az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyulnak.

A főpásztor köszöntötte azokat is, akik az elmúlt években részesültek „A hit szolgálatában” elnevezésű kitüntetésben. Megemlékezett a nemrég elhunyt vaskói Hermann Máriáról, kérve Istent, adjon neki örök nyugodalmat, és jutalmazza meg mindazon jóért, amit az emberekért és a közösségért tett.

A megyéspüspök elmondta, hogy a nagyváradi egyházmegye hét esperesi kerületéből hat felterjesztés érkezett idén az érdeméremre – mind olyan személyeket jelöltek, akik érdemesek voltak a kitüntetésre, így nehéz volt döntést hozni. Az e célra kinevezett esperesi bizottság döntése alapján végül a micskei Kosztandi Mihály vehette át az elismerést.

Mihály Balázs micskei plébános felolvasta a kitüntetett életrajzát; felsorolta azon tapasztalt értékeket és erényeket, amelyek arra késztették, hogy felterjessze a javaslatot. Kovács F. Zsolt irodaigazgató ismertette a kitüntetés hivatalos szövegét.

Ezt követően adta át Böcskei László nagyváradi megyéspüspök az érdemérmet Kosztandi Mihálynak.

A kitüntetett elmondta, hogy – bár nem számított rá, nem kérte, és úgy érzi semmit sem tett ennek elnyeréséért – egy ilyen kitüntetésnek mégis kötelező ereje van. Továbbra is megpróbálja hűségesen szolgálni az Egyházat, és felajánlja a díjat azoknak a már elhunyt és még élő személyeknek, akik meghatározták haladását a hit útján.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria