A Katolikus Egyház a statisztikák tükrében

Kitekintő – 2019. október 28., hétfő | 12:42

Az idei októbert a misszióknak szentelte Ferenc pápa. Október 20-a, a missziós vasárnap kapcsán a Fides katolikus hírügynökség az Egyház statisztikai évkönyvének legutóbbi kiadásából összesítette a missziókat is érintő adatokat.

Az idén márciusban közzétett statisztikai évkönyvbe 2017. december 31-ig kerültek be adatok, melyek a 2016-os esztendőre vonatkoznak. 

A világ népességének alakulása

A világ népessége megközelítőleg hét és fél milliárd volt (7 408 374 000) az évkönyv adatai szerint. Az előző évhez képest 56 millió fővel gyarapodott a föld lakossága. Ez a 0,76 százalékos növekedés mintegy fele az előző évinek. Európa lakossága 2016-ban immár harmadik esztendeje növekedett, az azt megelőző sokéves csökkenés után. Afrika népessége 33,5 millió fővel, Ázsiáé 12 millió fővel, Amerikáé 8,7 millióval, Európáé 1 millió 59 ezerrel, Óceániáé pedig 741 ezerrel gyarapodott.

A katolikusok száma és részaránya

A 2017-ben közölt adat szerint a Földön 1 313 278 000 katolikus keresztény élt. A világ összlakosságának 17,73 százalékát tették ki a katolikusok. Az előző év növekedésével nagyjából egyenlő mértékben, 14 millió 219 ezer lélekkel nőtt a számuk. A gyarapodás mértéke földrészenként: Afrika 5 millió 605 ezer, Ázsia 2 millió 80 ezer, Amerika 6 millió 83 ezer, Óceánia 191 ezer fő. A katolikusok részaránya világviszonylatban 0,06 százalékkal növekedett. Század százalékban mérve a változást a növekedés egész Amerikában öt, Ázsiában három század százalékos, míg Afrikában hét, Európában két, Óceániában pedig egy század százalékos a csökkenés a tavalyi évhez képest.

Hány lakos, illetve katolikus jut egy papra?

Növekedett az egy papra jutó emberek száma, ami a papok hiányára utal. 2016-ban átlagban 14 468 fő jutott egy papra. A kedvezőtlen tendencia egyedül Ázsiában változott pozitív irányban: 887 fővel kevesebb jutott egy papra.

Ennél beszédesebb az egy papra jutó katolikusok száma. Minél kevesebb, annál személyesebb és közösségibb lehet a papok munkája. Sajnos azonban ez a szám is növekedett 39 hívővel, éppúgy, mint az előző évben. Egy papra átlagosan 3168 katolikus jutott 2016-ban, az arány Amerikában, Európában és Óceánián kicsit növekedett, tehát romlott, míg Ázsiában és Afrikában valamelyest csökkent, tehát javult.

Egyházkerületek, egyházmegyék

A világban összesen 3017 egyházmegye van, és ezek élén – ha csak nincs széküresedés – egy-egy megyéspüspök áll. Az utolsó vizsgált évben eggyel növekedett az egyházmegyék száma – két újat hoztak létre Ázsiában, egy pedig megszűnt Amerikában (területét más egyházmegyékhez kapcsolták).

Missziós állomások

A missziós állomások száma 2659, ezek száma több mint ötszázzal nőtt, tehát jelentős a pozitív változás. Afrika és Európa térségében csökkent a missziós állomások száma, miközben főként Amerikában és Ázsiában gyarapodott.

A missziós állomások tevékenységéről ezt írja az Egyházi Törvénykönyv 787. kánonja: „A sajátos értelemben vett missziós tevékenységet, melynek során az egyházat olyan népek vagy csoportok körében is meghonosítják, ahol eddig még nem vert gyökeret, az egyház különösen úgy végzi, hogy hithirdetőket küld mindaddig, amíg az új egyházak teljesen fel nem épülnek, vagyis nem rendelkeznek saját erővel és olyan elégséges eszközökkel, melyekkel az evangelizáció munkáját már maguk is képesek elvégezni.”

Püspökök

2016-ban 36 fővel nőtt a püspökök száma, összesen 5389-en voltak akkor. Az egyházmegyés püspökök száma 4116, míg a szerzetes püspököké 1273.

Papok

A katolikus papok száma 414 582 volt, ám az utolsó vizsgált évben is csökkent a számuk, 387 pappal kevesebb szolgált 2016-ban, mint korábban. A változás területi eloszlása azonban meglepő tendenciáról tanúskodik. Európában 2946 pappal kevesebb szolgált 2016-ban, mint egy évvel korábban, míg Afrikában a növekedés mértéke 1192 fő, Ázsiában 1414 fő, Amerikában pedig 40 fő. Az egyházmegyés papok száma 21 fővel, tehát alig csökkent, számuk 281 810 volt. Európában egy év alatt 2048 fővel lettek kevesebben, ugyanakkor Afrika, Amerika és Ázsia egyházai 2063-mal több papra számíthatnak. A szám mutatja, hogy Európában egyre nagyobb a paphiány. A szerzetes papok száma is enyhén csökkent, 366 fővel. Európa itt is veszteséget mutat, 898 fővel lett kevesebb a számuk, míg Afrikában 233, Ázsiában pedig 724 fő a gyarapodás mértéke.

Állandó diakónusok

Összesen 46 894 a számuk, 582 diakónussal több szolgált a világon a 2017. év végi adatok szerint, mint korábban. Amerika, Európa, Ázsia és Óceánia is növekedést mutat e tekintetben. Az állandó diakónusok döntő többsége egyházmegyés diakónus (csak 702 fő a szerzetes diakónus).

Szerzetesek

A nem pap szerzetesek, régi nevükön szerzetes testvérek száma 1090 fővel csökkent, számuk 51 535 volt három évvel ezelőtt. Afrika kivételével mindenütt csökkenés tapasztalható, de Európában a legnagyobb a fogyás (525 fő).

Szerzetesnővérek

A szerzetesnővérek száma még mindig örvendetesen nagy, összesen 648 910. Ez a szám majdnem másfélszerese az összes szolgáló férfiklerikusnak, ha együtt tekintjük a püspököket, papokat, szerzeteseket és diakónusokat. Ám a változás itt is negatív tendenciát mutat: egy év alatt 10 535-tel lettek kevesebben. Amíg Afrika és Ázsia 1489 és 1118 új nővérre számíthat, addig Európában a szerzetesnővérek fogyása drámai: 7960 fővel lettek kevesebben. Amerikában is jelentős a fogyás: 4893 fő.  

Világi intézmények

A Katolikus Egyház világi intézményei (institutum saeculare) a megszentelt élet sajátos közösségei. Tagjaik olyan világban élő keresztények, akik az evangéliumi tanácsok szerinti életre kötelezik el magukat, de a szerzetesrendek tagjaival szemben nem hagyják el világi hivatásukat, és nem élnek közösségi életet. A férfiak száma 585 volt 2016-ban, ez 33 fővel kevesebb az előző évnél. A világi intézményekhez tartozó nők száma 22 057 volt, 343 fővel kevesebb az előző évhez képest.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria