A betegség Isten eszközeként alakít – Zarándoklatot szerveztek Csíksomlyóra a betegek világnapján

Külhoni – 2022. február 14., hétfő | 15:12

A betegek világnapja alkalmából az elmúlt évekhez hasonlóan zarándoklatot szerveztek Csíksomlyóra február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya ünnepén. A kegytemplomban tartott szentmisét Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök mutatta be. Az alábbiakban a közel ötvenfős kézdivásárhelyi csoport lelkivezetője, Olasz Béla segédlelkész beszámolóját olvashatják.

Tamás József prédikációjában kiemelte: a mi Egyházunk a Boldogságos Szűzanyában a betegek gyógyítóját tiszteli. II. Szent János Pál pápa kifejezett kérése volt, hogy a betegek világnapján a betegek szentségét kiszolgáltassák.

Keresztény hitünk mélysége és minősége megkívánja, hogy az idősekről úgy gondoskodjunk, ahogyan Isten elvárja tőlünk. A Szentírás szava szerint a betegség a bűnbeesés következménye. Mint ahogyan az árnyék hozzátartozik a fényhez, úgy a mi életünknek is része a betegség.

A betegség életünk kísérőzenéje, hiszen minden ember előbb-utóbb találkozik vele kisebb-nagyobb mértékben. A hívő ember Isten látogatásaként fogja fel a betegséget, hiszen Isten eszközeként alakít, formál, Istenhez visz közelebb. A szentek élete tele van ilyen megtéréssel. Szent Ferenc példája is erre tanít: ő radikálisan élte meg az evangéliumi szegénységet, mivel ő egészen az isteni gondviselésre bízta életét egy betegség következtében.

Az igazi hívő ember úgy imádkozik, ahogy Krisztus Urunk tanította: „Legyen meg a te akaratod!” Valóban így kéri Istentől ezt: „De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem, ahogy te.”

A püspök hangsúlyozta: ez a szentség a testi-lelki egészséget adja vissza, ezért a hívő ember nem vonakodik felvételétől. Hányan és hányan zúgolódva Isten ellen, szidva és átkozva fogadják a betegséget. Tamás József kitért a liberális világ nagy bűnére, az eutanáziára, amely által az úgynevezett „kegyes halálba” száműzik a tehetetlen, a társadalom számára már nem hasznos embereket. A hívő ezzel szemben a szegény, beteg és szenvedő idősben a megtört Krisztust látja, aki szenvedését, imáját felajánlja. Mert értékes a szenvedő és beteg ember is.

A fizikai szükségleten túl gondoskodni kell a lelki szükségletekről is: a hívő ember papot hív. Hamis az a kímélet, amely meg akarja „óvni” a beteget, mert ezáltal sok kegyelmi ajándéktól fosztja meg. Hitünk mélységéről és milyenségéről beszél a beteghez való hozzáállásunk.

Kérjük a Boldogságos Szűzanya pártfogását betegeink, orvosaink számára! Kérjük, hogy el tudjuk fogadni a betegséget, ezáltal jól vizsgázva a szeretetből!

Az áldozás utáni könyörgést követően Guia Laurean Hugó, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója köszöntötte a jelenlévőket.

A szentmise végén Tamás József nyugalmazott segédpüspök és a jelen lévő plébánosok kiszolgáltatták a betegek szentségét több száz székelyföldi zarándoknak.

Mint minden szentség, a betege kenete is liturgikus és közösségi cselekmény, amelynek színhelye a családi otthon, kórház vagy a templom. Illő, ha az Eucharisztia keretében szolgáltatják ki. Lehetőség szerint jó, ha a szentség kiszolgáltatását a szentgyónás, vagyis a bűnbánat szentségének felvétele előzi meg. A kiszolgáltatás során a pap a beteg fölé teszi a kezét, imádkozik érte az egyház hitében, majd a püspök által megáldott olajjal megkeni a beteg homlokát és kezeit.

A betegek szentségének ajándékai – Egyházunk tanítása szerint – a következők:
– a Szentlélek külön ajándéka: a béke a bátorság kegyelme a betegséggel vagy öregséggel való viszonyban;
– értelem: a betegségben a beteg szabadon egyesülhet Krisztus szenvedéseivel;
– felkészülés az utolsó átmenetre: befejezi hasonulásunkat Krisztus halálához és feltámadásához; megszilárdítja életünk végső földi szakaszát, s mintegy szilárd bástyává teszi az utolsó küzdelmekre előretekintve az Atya házába történő belépés előtt.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Olasz Béla, Suciu Dorottya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria