A kolozsvári egyetem díszdoktora lett Arturo Sosa jezsuita generális

Külhoni – 2023. november 22., szerda | 19:00

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) a Római Katolikus Teológia Kar és a Görögkatolikus Teológia Kar közös előterjesztésére díszdoktori (doctor honoris causa) címet adományozott Arturo Sosa Abascalnak, a Jézus Társasága általános elöljárójának. A november 17-én tartott avatáson Diósi Dávid, a BBTE Római Katolikus Teológia Kara dékánja mondott laudációt.

Az ünnepségen jelen volt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, valamint a görögkatolikus egyház képviseletében Claudiu Pop kolozsvár-szamosújvári megyéspüspök és Cristian Dumitru Crişan balázsfalvi segédpüspök, továbbá a két kar tanárai, diákjai, az egyetemi, a kulturális élet személyiségei, szerzetesek, papok, hívők és érdeklődők.

Az ünnepség elején Daniel David, a BBTE rektora a kolozsvári jezsuita oktatásról mint az egyetem előzményéről beszélt, és hangsúlyozta: e történelmi jelentőségű kapcsolódás mellett Arturo Sosa Abascal nagyszerű személyisége, tevékenysége indokolja, hogy a nagy múltú tudományegyetem díszdoktorainak sorában legyen. Az intézmény számára megtisztelő, hogy a generális elfogadta a címet.

Laudációjában Diósi Dávid dékán Báthory Kristóf erdélyi vajdának a kolozsvári magisztrátushoz intézett, 1580. május 5-én kelt levelét idézte: „Elhatároztuk, hogy országunkban, Kolozsvár városában, a tudomány előmozdítása és az ifjúság közt a szabad mesterségek elterjesztése végett a jezsuiták kollégiuma felállíttassék és megépíttessék, azt óhajtva, hogy ennek a városnak mindig is legnagyobb díszére és hasznára váljon, annak ékjévé és előnyére legyen.” Egy évvel később, 1581. május 12-én Vilniusban Báthory István, Lengyelország királya és Erdély fejedelme aláírta a kolozsvári jezsuita kollégium és az Academia Claudiopolitana alapítólevelét. Két évvel később XIII. Gergely pápa megalapította a kolozsvári Seminarium Pontificium ac Regiumot (Pápai és Királyi Szeminárium), ezzel a Szentszék elismerte a kolozsvári jezsuita akadémia egyetemi rangját.

A dékán a történeti visszatekintés után Arturo Sosa Abascal jezsuita generális életrajzát ismertette. Kiemelte: munkásságának fókuszában a jezsuita lelkiség, az intellektuális apostolkodás, a másokkal való együttműködés, a legkiszolgáltatottabbak iránti szolidaritás, a megbékélés és a párbeszéd előmozdítása áll.

Az ünnepségen Cristian Barta, a Görögkatolikus Teológia Kar dékánja folytatta a laudációt, majd a kitüntetettet köszöntötte Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Claudiu Pop kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus püspök is.

A díszdoktori oklevél átadását követően Arturo Sosa Abascal beszédében a szinodalitás újdonságairól és eredményeiről, az Egyházról mint a közösségek közösségéről beszélt, és arról, hogy a latin-amerikai egyház törekvései hogyan hatottak a teológiai gondolkodásra, hogyan mutatkoznak meg Ferenc pápa gondolkodásában is.

„A II. Vatikáni Zsinat kulcsfontosságú felismerése a latin-amerikai egyház számára az volt, hogy Jézus követése azt jelenti, hogy úgy helyezkedünk el a társadalomban, ahogyan ő tette: a szolidaritásban való megtestesülés által, alulról. Az Egyház az elveszett világtól való megóvásától és a párhuzamos intézményesülés kiépítésétől továbblépett az önmaga megmentése felé azáltal, hogy hozzájárul a világ megmentéséhez.”

„A II. Vatikáni Zsinat utáni négy latin-amerikai püspöki konferencia – Medellin (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) és Aparecida (2007) – záródokumentumai a sok ellentét közepette alapvető folytonosságot mutatnak a szinodalitás tekintetében. Ez több mint meglepő, csodálatra méltó” – fogalmazott Arturo Sosa. Végül a dél-amerikai kontextus és a szinodális folyamat összefüggéseiről elmondta: „Ferenc pápa ennek a latin-amerikai hagyománynak a legjavát képviseli, amely most az egyetemes Egyház tapasztalatával és a szinodalitás impulzusával gazdagodott mint Isten népének az evangelizáló misszió konstitutív dimenziója.”

Az ünnepi esemény végén az egyetem által készített kisfilmet nézhették meg a jelenlévők, amelyben az intézmény jezsuita története hangsúlyosan szerepelt.

A generális az ünnepség előtti nap meglátogatta a kolozsvári görögkatolikus püspökséget, a Manréza központban találkozott és szentmisét mutatott be rendtársaival, meglátogatta az egykori jezsuita, később piarista templomot és imádkozott az elődök sírjánál a templom kriptájában. A Szent Mihály-templom megtekintése után a plébánia vendége volt, ahol találkozott a BBTE két katolikus karának elöljáróival, valamint a gyulafehérvári főegyházmegye érsekével és a kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus egyházmegye püspökével.

Az ünnepségről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Romkat.ro/Bodó Márta

Fotó: Kováts Álmos, Keresztes Olivér, Bodó Márta

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria