A montreali magyar plébániára látogatott Cserháti Ferenc püspök

Külhoni – 2016. május 10., kedd | 18:18

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök észak-amerikai vizitációja során Kanadában járva május 3. és 10. között látogatást tett a montreali Magyarok Nagyasszonya-plébánián, ahol Licskó Szabolcs plébános fogadta és látta vendégül.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A püspök közel egyhetes sűrű programja során találkozott a montreali magyar egyesületek vezetőivel, akik tájékoztatták tevékenységükről a vendéget. A találkozók során a püspök összefogásra és egységre bátorította a szervezetek vezetőit és tagjait. Üdvözölte a közös programok rendezését, hangsúlyozta a keresztény nevelés fontosságát és közösségmegtartó erejét. Cserháti Ferenc megérkezése után rögtön találkozott és megbeszélést folytatott a Magyarok Nagyasszonya-egyházközség vezetőivel, a „hatos tanács”, a Québec tartománybeli plébániákon kötelezően előírt fenntartó tanács tagjaival.

Másnap találkozók egész sora következett: a Magyar Bizottság, a montreali magyarok kulturális egyesületeinek ernyőszervezete tagjait; majd a 220 lakásból álló, hétemeletes „Magyar Otthon” irányítóit és fenntartó testületét kereste fel a püspök. Ez az intézmény gondoskodik a montreali idős magyarok ellátásáról. Cserháti Ferenc végül találkozott a Magyar Társadalmi Klub igazgatóságával és a két református egyházközség lelkészeivel is.

A püspök felkereste Szentmihály Gyulát, a montreali tiszteletbeli magyar konzult is, aki nemcsak Québec tartomány, hanem Kanada egyik legismertebb hegedűkészítő mestere is.

A montreali látogatás fontos része volt a zarándoklat a Szent József-oratóriumban, ahol a püspök Montreali Szent András testvér sírjánál hálaadó fohászt mondott a népszerű szent eddigi közbenjárásáért, és további támogatását kérte a kanadai magyar lelkipásztori szolgálat problémáinak megoldásában.

Mindszenty József bíboros halálának negyvenegyedik évfordulója alkalmából a püspök szentmisét celebrált a Magyarok Nagyasszonya-templomban, melynek bejáratánál márványtábla őrzi a hercegprímás két montreali látogatásának emlékét. Szentbeszédében Cserháti Ferenc felidézte az egykori főpásztor helytállását a megpróbáltatások idején; töretlen hitét, hűségét és hazaszeretetét példaként állította a hívek elé. Arra is emlékeztetett, hogy Mindszenty József bíboros életét és tanítását nem elég csak felidézni és megcsodálni, esetleg emléktáblán megőrizni, hanem abból merítenünk is kell: eleven hitet, reményt, Isten és egyház iránti hűséget és hazaszeretetet. A szentmise végén került sor a Mindszenty-emléktábla megkoszorúzására, és a hívek közösen imádkoztak a bíboros boldoggá avatásáért.

A külföldi magyarok püspöke ellátogatott a montreali érseki hivatalba is, ahol felkereste Pierangelo Paternieri atyát, a Montreali Főegyházmegye közösségekért felelős püspöki helynökét, és megköszönte neki a helyi magyarság lelkipásztori szolgálatában nyújtott segítségét.

Cserháti Ferenc május 7-én, szombaton részt vett az új cserkészek avatásán és fogadalomtételén. Beszédet mondott nekik, és hátizsákjukba útravalót is tett. Buzdította őket, hogy „egy szívvel és egy lélekkel” dolgozzanak egymásért és a magyar közösségért. A szombat reggeli szentmiséjén mondott szentbeszédében a püspök Boldog Gizellára emlékezett, és az első magyar szent családra, melynek élete a külföldi magyar családoknak is példaként szolgálhat.

Május 8-án, vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepén Cserháti Ferenc tanévzáró, hálaadó szentmisét celebrált, amelynek során kilenc fiatalnak és felnőttnek kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, és hat magyar kisgyermeket elsőáldozásban részesített. A szertartáson közreműködött az egyházközség ifjúsági zenekara. Szentbeszédében a püspök a fiatal Salamon király példájára emlékeztette a bérmálkozókat, aki bölcsességet kért Istentől, és a bölcsesség mellett ráadásul még azt is megkapta Istentől, amit nem kért tőle: a gazdagságot és a dicsőséget. Buzdította őket, hogy életük során az égre is tekintsenek, kérjék a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy általa megismerjék Istent, mert Ő a boldog és szép élet biztosítéka, igazságban, jóságban és szeretetben. A szentmisét ünnepi fogadás és ebéd követte, amelyen mintegy háromszázan vettek részt.

Az ebéd ünnepi műsorral zárult a Mindszenty terem színpadán, ahol a Montreali Magyar Iskola tanulói bemutatták tanévzáró műsorukat. Felléptek cserkészek és a Bokréta Tánccsoport tagjai is. A kanadai anyák napja alkalmából színvonalas előadással és szekfűcsokrokkal, virágszálakkal köszöntötték az édesanyákat.

Forrás és fotó: Montreali Magyarok Nagyasszonya Plébánia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria