Akik a megtestesült Ige köré gyűltek, példát mutatnak nekünk – Újévi Mária-köszöntő Csíksomlyón

Külhoni – 2022. január 3., hétfő | 15:18

Megtartották Csíksomlyón az év első ünnepélyes elsőszombati Mária-köszöntőjét január 1-jén. A ferences Mária-kegyhelyen ezúttal hármas ünnepet – Szűz Mária, Isten anyja ünnepét, a polgári év kezdetét és a béke világnapját – ültek. A szentmisét Urbán Erik OFM, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be.

Az új év első napján is több százan zarándokoltak Csíksomlyóra. Délután négy órakor a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött az elsőszombati Mária-köszöntő. Öt órától egy helyi imacsoport vezette az áhítatot. Ez a társulat tíz évvel ezelőtt alakult a kegyhelyen azzal a céllal, hogy vasárnapról vasárnapra a délelőtti szentmisék előtt elimádkozzák a rózsafüzért.

A hat órakor kezdődött szentmisét Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be. A tartományfőnök ünnepi beszédében rámutatott: a megtestesült Ige körül volt a Szűzanya, Szent József, és köré gyűltek a pásztorok is, akik megtapasztalták Isten jelenlétét az életükben. Hozzátette: tőlük mi is megtanulhatjuk megtapasztalni Isten jelenlétét az életünkben.

„Nem egyértelmű az, hogy itt vagyunk; nem egyértelmű az, hogy ti vettétek a fáradságot, hogy ünneplőbe öltöztetek, és eljöttetek ide, Csíksomlyóra – fogalmazott a szónok. – Ez nem magától értetődik, meghívottak vagyunk. Valaki hívott bennünket, akiért eljöttünk. Ő a vendéglátónk, aki nem más, mint a megtestesült Ige, a második isteni személy: Jézus Krisztus, aki közénk jön a szentmisében. Leereszkedik, újra kezünkbe adja magát, imádhatjuk és táplálkozhatunk vele” – mondta a ferences elöljáró. Megjegyezte: a Szűzanya, Szent József és pásztorok arra is tanítanak, hogy elfogadjuk Isten akaratát az életünkben.

„Az, hogy mi is felismertük Isten működését az életünkben, és az, hogy meghívottak vagyunk, nem természetes, nem is természetellenes, hanem természetfeletti. Mert Isten hív. Ő mindig kezdeményez, azt mondja: »Szeretlek téged, örülök, hogy vagy, és akarom, hogy legyél!« És annak örül, ha mi is azt akarjuk, amit ő” – tette hozzá Urbán Erik. Hangsúlyozta: a kisded köré összegyűltek nemcsak meghallották Isten szavát, hanem aszerint cselekedtek, ezáltal tanúságtévő és nem a maguk igazát hajtogató, hanem isteni igazságtévő emberek lettek.

A ferences provinciális arra biztatott, hogy tisztítsuk meg életünket, egyszerűsítsük le lelki életünket, hiszen minél inkább így teszünk, annál átlátszóbbak leszünk, és így lesz áldást közvetítő életünk. A szerzetes arra is bátorította az ünnep résztvevőit, hogy a régi szokás szerint egymás homlokára keresztet rajzolva gyakran áldják meg családtagjaikat a szentmisén elhangzott olvasmány szövege szerint: „Áldjon meg téged az Úr, és oltalmazzon téged! Ragyogtassa rád arcát az Úr, és legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!”

A szentmise után ismét a helyi imacsoport vezetésével imádkozták a hívek az örvendetes rózsafüzért. A kegytemplom előtti téren tartott körmenetben csak az asszisztencia és rózsafüzért imádkozó nők férjei vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.

Forrás: Romkat.ro

Szöveg: Biró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

Fotó: Suciu Dorottya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria