Az egykori nagybecskereki zárda épületébe költözik a Szathmáry Karolina Kollégium

Külhoni – 2020. június 16., kedd | 16:27

Június 11-én, a vajdasági naptár szerint úrnapján avatták fel és adták át ünnepélyesen a nagybecskereki leánykollégium felújított szárnyát. Az egykori zárdaépületben a Boldogasszony Iskolanővérek és munkatársaik gondoskodnak a bánáti szórvány fiataljainak kollégiumi neveléséről.

A 2010-es vagyon-visszaszármaztatást követően a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (ma Boldogasszony Iskolanővérek) visszakapták a nagybecskereki zárda épületét, amelynek felújítása és felszerelése a magyar állam támogatásával valósult meg. Az előkészítő munkálatok a Nagybecskereki Egyházmegye égisze alatt folytak, a második szakasz koordinálását a SPES Alapítvány végezte.

Június 11-én, úrnapján adták át ünnepélyesen a felújított épületszárnyat. A szalagot Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Pásztor István, a VMSZ (Vajdasági Magyar Szövetség) elnöke vágta át.

Kövér László beszédének kezdetén a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének alapítóját, Boldog Terézia anyát idézte: „Istennek minden műve lassan és fájdalommal halad előbbre, de azután annál biztosabban áll és annál pompásabban virágzik”; elismeréssel szólt a szerzetesnővérek száznegyven éves nagybecskereki szolgálatáról. Elismerését fejezte ki Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Pásztor István, a VMSZ elnöke is. Pastyik Róbert plébános, a Nagybecskereki Egyházmegye helynöke megáldotta az épületet és a jelenlévőket.

Az egykori zárda épületébe költözik a Szathmáry Karolina Kollégium. A létesítmény a közép-bánáti magyarság közösségi életének központjaként működik majd.

A bánáti nővérközösséget Rácz M. Gizella nővér, a kollégium alapítója, Koncz M. Julianna nővér, a kollégium jelenlegi vezetője és Szabó M. Cecília nővér, a Nagybecskereken és környékén élő magyar gyerekek hitoktatója képviselte. Jelen voltak a kollégium nevelői és munkatársai. A rend részéről Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő mondott beszédet.

A házat bejáró sétán a vendégek és a magyar közösség tagjai megcsodálhatták a patinás, mégis 21. századi hangulatot árasztó tereket, a Bega-parti panorámát és a kápolna karzatára nyíló, úgynevezett „angyalos ajtót”, amely épségben megmaradt, annak köszönhetően, hogy egy jó szándékú kőműves elfalazta, és elrejtette, így csak a renoválás során került elő.

„Az iskolanővéri szolgálat hamarosan az új falak között újrakezdődik, folytatódik – fogalmaz az épületátadásról szóló írásában Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő. – Három fontos érték vezérli itteni küldetésünket: hogy erősítsük a ránk bízottak keresztény identitását, mélyítsük a magyarságtudatot és a szülőföld szeretetét, és megtanítsuk, hogy mindez csak összetartó, egységes közösségi életben valósulhat meg.”

Szathmáry Karolina nagyasszony 1867-ben végrendeletében tekintélyes összeget hagyott egy női zárda alapítására, és Bonnaz Sándor püspökre bízta az ügyet. 1880 szeptemberében nyitották meg a zárdát. A főpásztor rendelkezése alapján az első nővérek Temesvárról érkeztek, s folyamatosan jelen vannak a város életében. Plébániai kisegítők, sekrestyések, hitoktatók, karvezetők kerültek ki közülük, egyúttal erős imaháttért biztosítottak a plébániaközösségnek. A nővérek napjainkban is nemes feladatot vállaltak magukra: 1996 óta működik a Szathmáry Karolina Kollégium (amely kezdetben Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Leánynevelő Intézete néven működött), otthont és lehetőséget adva így a bánáti szórványban élő középiskolásoknak, hogy tanulmányaikat anyanyelvükön folytathassák.

„Nagybecskerek belvárosában, a Bega-parton sokszor nosztalgiával nézegettük azt a szép épületegyüttest, ami hajdan rendünk nagyhírű iskolája, kollégiuma és zárdája volt. Találkozhattunk olyan idős hölgyekkel, akik 1944 előtt, ameddig nővéreinktől a kommunisták el nem vették az iskolát, itt tanultak. Olykor be is jutottunk a falak közé, ahonnan hetven évvel ezelőtt, 1950-ben kényszerültek eljönni a nővérek. (...) Elérhetetlennek tűnt, hogy valaha is újra visszatérjünk ide. (...) 2010-ben fordulat állt be a bánáti nővérek életében. Visszakaptuk egykori Bega-parti épületünk egy részét. A zárdakápolna mindig is a tulajdonunkban maradt, a visszaszármaztatás a kápolnától jobbra lévő épületszárnyat érintette” – szerepel a tartományfőnöknő írásában, amelyet teljes terjedelmében ITT olvashatnak.

Az épületet a Nagybecskereki Egyházmegye vette meg és újíttatta fel. Magyarságcentrum lesz benne, és átköltözik ide a Szathmáry Karolina Kollégium, amelyet továbbra is a Boldogasszony Iskolanővérek fognak vezetni.

Forrás: Boldogasszony IskolanővérekNagybecskereki Egyházmegye

Fotó: Nagybecskereki Egyházmegye; Palkovics Sándor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria