Martos Levente Balázs püspök mutatott be szentmisét a XXXIV. Komáromi Imanapon

Külhoni – 2023. május 19., péntek | 9:43

Ferenc pápa magyarországi látogatása miatt idén Jó Pásztor vasárnapja helyett május 14-én rendezték meg a komáromi imanapot a Szent András-bazilikában, magyar főpásztorért, papi és szerzetesi hivatásokért fohászkodva; a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a helyi katolikus plébánia szervezésében. A szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök volt.

Az áhítat engesztelő szentségimádással kezdődött, majd – az esős idő miatt szintén a Szent András-bazilikában – keresztúti ájtatossággal folytatódott. Az imádságot Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke és Andruskó Gyula nagykéri lelkipásztor vezette.

A Jópásztor Imanap keresztjét felváltva vitték lelkiatyák, világi hívek és fiatalok.

A délutáni imaóra (nóna) elimádkozása után Balogh Zoltán egyetemi tanár elmélkedett a 100 éve született Lénár Károly pápai káplánról, ismertetve érdemeit. Elmondta: a kommunista rendszerben helytálló Lénár atya 12 évet töltött börtönben, majd 7 évig üveggyárban kellett dolgoznia, ám e megpróbáltatások ellenére sem tudták megtörni, hogy besúgóvá váljon. Bátran kiállt a kereszténységért és a magyarságáért; tevékenységével az egész felvidéki magyarságot szolgálta.

Karaffa Attila, a Pázmaneum elnöke beszédében az imanap jelentőségéről, a magyar nép Mária-szeretetéről, az ima fontosságáról szólt, majd a felvidéki közéleti szereplőknek elismételte Lénár Károly atya üzenetét: „A keresztet pedig mindig a bátor papok tartották. Most is ilyen bátor papokra van szükség, akik össze tudnak fogni. A fő helyen ülőknek, a vezetőknek, legyenek azok egyházi vagy világi vezetők, egyet kellene tudatosítaniuk: aki első akar lenni, az kösse fel a kendőt, és szolgáljon. Hiszen Jézus sem azért jött közénk, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon.”

Martos Levente Balázs püspököt, a megjelent lelkipásztorokat, zarándokokat és közéleti személyiségeket Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök köszöntötte.

A szentmisében az esztergom-budapesti segédpüspök örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a Felvidéken „a hívő és nemzeti összetartozás tudatát jobban őrzik magukban és egymásban.” Külön üdvözölte a „reménység zarándokait“, akik részt vettek Ferenc pápa két héttel ezelőtti budapesti látogatásán.

Martos Levente Balázs püspök szívbeli imádságra, reményben élt életre, türelemre, kitartásra buzdította a jelenlevőket. Végül Isten segítségét kérte, hogy folytatni tudják a komáromi imanapokat, mert mint mondta, „a Duna, az államhatárok, a nyelvi nehézségek – mindez nagyon kevés ahhoz, hogy szét tudjon választani minket...“.

A felvidéki magyar katolikusok imatalálkozója végén Farkas Zsolt atya köszönetet mondott mindenkinek: elsősorban Martos Levente Balázs püspöknek, hogy elfogadta a felkérést; paptestvéreinek, hogy eljöttek, hogy együtt kérjék a teremtés Urát; a Marianum egyházi iskolaközpont igazgatójának, diákjainak, a cserkészeknek, lovagoknak, kispapoknak és mindazoknak, akik szebbé tették az imatalálkozót.

A szentmise a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget. A szervezők arra kérték a híveket, zarándokokat, hogy imádkozzanak Kovalcsik Cirill atyáért, akire nagy szükségük van az érsekújvári magyar híveknek.

A plébánián a Mária Légió és a rózsafüzér-társulat tagjai agapéval kedveskedtek a megjelenteknek.

*

A XXXIV. Komáromi Imanapon elhangzott egyetemes könyörgések:

Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a Jó Pásztor áldozatosságával, Lénár Károly példája szerint hűségben és engedelmességben szolgálják a rájuk bízott lelkeket!

Teremtő Atyánk, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Add, hogy a felvidéki magyar fiatalok meghallják hívásodat és alázatos szívvel szolgáljanak Téged és hívő nyájadat!

A Szentlélek buzdítsa a magyar édesapákat és édesanyákat, hogy gyermekükből papot vagy szerzetest neveljenek és nemzetünk szolgálatában tevékenykedjenek!

Urunk, Istenünk! Segítsd a magyar népünket, hogy a nemzetek nagy családjában mindenkor példaadóan mutassák fel a keresztény értékeket és Szent István király példája nyomán védjük és építsük Mária országát.

Adj Egyházadnak Isten szolgája, Esterházy János példája szerint élő, készséges lelkű híveket, világi vezetőket, hogy hívő katolikus magyarként tanúságot tegyenek Rólad a világban és kiálljanak a keresztény értékek mellett!

Ne engedd, hogy nyájad pásztorok nélkül maradjon, adj keresztény magyar közösségünknek magyar papokat, szerzeteseket és magyar főpásztort, akik biztosítják számunkra örök igazságaid magyar nyelven történő hirdetését!

Urunk, Te Máriát a mennyország királynőjévé koronáztad és első szent királyunk is édesanyádnak ajánlotta fel a magyarok országát. Ékesítsd fel dicsőséged koronájával minden elhunyt lelkiatyát, akik életüket szent szolgálatodra szentelték, hogy a Szűzanyával együtt örvendezhessenek országodban.

Krisztus Urunk! Könyörgünk, hallgassanak el a fegyverek, érjen véget a háború, hogy ne győzedelmeskedjen a halál! Könyörögve kérünk, hogy a szeretet váltsa fel a gyűlöletet és ismét béke uralkodjon a nemzetek szívében.

Forrás: Pázmaneum Press és Ma7

Fotók: Uher Hajnalka

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria